Tilaa blogi sähköpostiisi

  Sähköpostiosoite (*)

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

  Kirjoitukset

  Videokuvapohjainen sykeanalyysi mahdollistaa etäpalaverien toimivuuteen vaikuttamisen

  Risto Puutio 29.6.2023 Tässä blogissa kerromme etävälitteisen työnohjauksen tutkimushankkeessa mukana olevan Oulun yliopiston tutkimusryhmän kehitystyöstä. Ryhmä luo teknologiaa, jonka avulla videokuvan pohjalta voidaan saada luotettavaa tietoa sykkeestä ja sykevälivaihtelusta. Tietokonenäköön perustuvan menettelyn nimi on etäfotopletysmografia, jota tässä kutsutaan rPPG -teknologiaksi. Sen avulla saadaan reaaliaikaista tietoa keskusteluun osallistujien fysiologisen tilan ja sitä kautta stressi- ja vireystason muutoksista. rPPG-teknologia […]

  Osallistujien valinnat vaikuttavat etäpalaverien onnistumiseen!

  Risto Puutio 13.2.2023 ”Nyt en kyllä kuunnellut ihan tarkasti, mistä puhuitte” – tyyppiset kommentit paljastavat osallistujille sanojan ajatusten olleen palaverin aikaan muissa askareissa. Tilanne on ymmärrettävä, sillä usein työpaikan palavereissa käsitellään asioita, jotka eivät välttämättä suoraan kosketa kaikkia osallistujia. Jos henkilö arvioi, että käsiteltävä asia ei ole hänen kannaltaan merkityksellinen tai hänellä ei ole roolia […]

  Luottamus – yksilöllistä ja yhteisöllistä kyvykkyyttä

  Tavistock-seminaariblogi 1 Risto Puutio ja Terttu Malo 9.12.2022 Toimimme työelämässä suhteiden varassa. Työn kokonaisuudet syntyvät tekojen ja toimijoiden kytkeytyessä toisiinsa. Tarvitsemme muita ihmisiä kaiken aikaa, kaikessa tekemisessä.  Muiden tarvitseminen ja yhdessä toiminta edellyttävät luottamuksen kokemusta, sisäistä varmuutta sopimusten pitämisestä ja kumppanien ennustettavuudesta. Luottamus vahvistuu tekojen ja kokemusten toistuvuuden kautta. Se voi myös heikentyä tai murtua […]

  Ryhmän etätyönohjaus vaatii ohjaajalta aktiivista vuorovaikutuksen säätelyä

  Risto Puutio 17.10.2022 Blogisarja etätyönohjauksen vuorovaikutuksen tutkimuksesta jatkuu: Monikaan työnohjaaja ei enää luopuisi mahdollisuudesta järjestää työnohjauksia etänä. Tätä kokemusta voi hyvin ymmärtää, sillä etätapaamisiin liittyy käytännön hyötyjä ja niistä on saatu myönteisiä kokemuksia. Toisaalta videovälitteinen vuorovaikutus vaatii ohjaajalta (ja osallistujilta) myös uusia vuorovaikutuksellisia käytänteitä.  Aineistomme etäohjaustapaamisten videotallenteiden laadullinen analyysi osoittaa, että toimivan yhteistyösuhteen rakentaminen etävälitteisesti […]

  Tilanteesta toiseen, asiasta kymmenenteen – kuinka luotsata siirtymää työnohjauskeskusteluun?

  Risto Puutio 18.2.2022 Blogisarja etätyönohjauksen vuorovaikutustutkimuksesta jatkuu:  Etäajan työnohjauksissa tutuksi tullut tilanne: osallistujat ilmaantuvat yhteiseen työskentelyhetkeen omilta ruuduiltaan, kuka työpaikaltaan, kuka kotoaan käsin. Emme ohjaajina tiedä, kuka heistä hyppää virtuaalitilaan suoraan toisesta kokouksesta tai juuri päättyneestä asiakastilanteesta tai kuka on voinut rauhassa orientoitua alkavaan ohjauskeskusteluun.  Tutkimusaineistossa havaitsimme, että ohjausta edeltävillä olosuhteilla on yhteys ohjauksen koettuun […]

  Kuinka kompleksisuus muokkaa kehittämistä ja konsultointia?

  Heli Talja, Pia Adibe, Maarit Wirta, Perttu Salovaara, Jukka-Pekka Heikkilä & Risto Puutio 19.1.2022 Metanoian webinaarikonferenssissa keskusteltiin, miten kehittämis- ja konsultointityö muokkautuu kompleksisuuden keskellä. Keskustelut olivat innostavia ja energisoivia avauksia kunkin osallistujan kokemaan muuttumiseen omissa ajattelu- ja toimintatavoissa. Kahta keskustelukokonaisuutta oli virittämässä lyhyitä alustuksia, joissa olleisiin ajatuksiin voit lyhyesti tutustua tässä blogissa. Ensimmäisen keskustelun teemana […]

  Tukka putkella Teamsissa – etäpalaverit haastavat koherenssin kokemusta

  Risto Puutio 5.11.2021 Asiakkaani kuvasi illansuussa alkaneessa työnohjauksessa menneensä päivän ”tukka putkella”. Sitten hän havahtui sanoihinsa ja tarkensi: ”jos nyt Teamisissa ruudulta toiselle hyppelemisestä paikallaan istuen näin voi sanoa”.  Hän haki sanoja kokemukselleen etäpalavereissa osallistumisesta ja sen haasteista.  Verkkopalaverien vuorovaikutusta tarkastelevassa tutkimusryhmässä hahmottelimme etätyönohjauksen haasteita koherenssin käsitteen avulla. Koherenssilla viittaamme mielekkyyden, eheyden ja ymmärryksen syntymisen […]

  ”Tässä-ja-nyt”

  Terttu Malo 18.6.2021 Konsultoinnissa, vuorovaikutuksessa ja ihmisten välisissä kohtaamisissa unohtuu herkästi hetkellisyyden merkitys. Omassa mielessä elää multitasking -tyyppinen kaaos, ihan arkisessakin vuorovaikutuksessa. Kenties jopa siten, että mitä haastavampi tilanne sitä enemmän risteileviä ja eri suuntiin kiiruhtavia ajatuksia. Ihan samoin kuin osallistuessa kahteen teams-kokoukseen yhtä aikaa, myös muissa kohtaamisissa merkittäviä asioita voi jäädä kuulematta ja ratkaisevia […]

  Koronavirus ja organisaatiodynamiikka – 3. katsaus

  This 3rd Patchwork from the Global Group Relations Council/Network/Collective/Forum emerges at the Equinox. It is a significant position in the changing circumstances of the global pandemic. USA is entering the election season and Israel is coming out of the trial of the Prime Minister after their 3rd election in 18 months. There have been migrant […]

  Koronavirus ja organisaatiodynamiikka – 2. katsaus

  Final stitch: Friday 5th June 2020 This is a second set of reflections about how Group Relations thinking can assist people and systems to explore the COVID-19 pandemic. It is not intended to be complete, but is a snapshot of a moment in time from a group of systems-psychoanalytically informed people.  The contributors are members of […]

  Ryhmädynamiikka pandemian keskellä

  Atso Juote 9.5.2020 Koronan saapuessa maailman ja Suomen valtasi hätätila. Poikkeusoloilla on taipumus kaivaa meistä esiin alkukantaisia tapoja puolustautua.  Ryhmädynamiikka on yhden määritelmän mukaan ryhmissä ja laajemminkin yhteisöissä ilmenevien puolustusmekanismien tutkimusta. Nopeissa tilanteissa reagoimme salamannopeasti, ja reagointiin liittyy yleensä tarve suojautua ja varmistella. Yksilötason reaktiot eivät välttämättä eroa ryhmätason reaktioista. Ryhmissä ja yhteisöissä vaikutukset kuitenkin […]

  Koronavirus ja organisaatiodynamiikka

  This is a set of reflections about how Group Relations thinking can assist people and systems to explore the COVID-19 pandemic. It is not intended to be complete, but is a snapshot of a moment in time from a group of systems-psychoanalytically informed people.  The contributors are members of a group which has been meeting on Zoom following […]

  JOHTAJAN MITTA – KRIISIJOHTAMINEN KOMPLEKSISESSA YMPÄRISTÖSSÄ

  Terttu Malo 9.4.2020 Kriisitilanteiden johtaminen edellyttää näkyvää johtajuutta ja valmiutta vallan käyttöön. Akuutissa kriisissä ei ole tilaa tai aikaa keskusteluun, pohdintaan tai mielipiteiden vaihtoon.  Vallankäyttäjä ja johtaja tuntee tilanteen, tietää asian ja osaa ohjata etenemistä kohti oikeita ratkaisuja. Kriisitilanne otetaan haltuun ja taitavalla johtamisella selvitään.  Jokainen johtaja on omalla kohdallaan kokenut koronakriisin vaikutukset ja haasteet […]

  TRAGEDIAN TAJU

  Helena Ihala 15.1.2020 Tuore kirjallisuuden nobelisti Olga Tokarczuk on sanonut, että meiltä puuttuvat uudet tavat kertoa maailman tarina. ”In a word, we lack new ways of telling the story of the world”, hän kirjoittaa. Tokarczuk sanoo haluavansa kertoa tarinoita, joissa maailma on elävä, yhtenäinen, jatkuvasti muotoutuva ja me ihmiset vain pieni mutta samalla voimallinen osa […]

  Kiitollisuus

  Terttu Malo 10.11.2019 Ulkona on hiljaista, lumi vaimentaa maiseman. Puut kauneimmillaan paksun valkean kuorman pehmentäminä ja ryhdistäminä. Metsän värit ovat vaihtuneet harmaan eri sävyihin, kivet ja kaatuneet rungot kertovat itsestään vain aavistuksina kumpuilevassa maisemassa. Aurinko tuo taivaalle sinisen ja kellanpunaisen pehmeitä sävyjä päivää kirkastamaan. On sunnuntai. Takana pari viikkoa pitkiä työpäiviä, inspiroivaa, luovaa ja haastavaa […]

  Näkyvän ja näkymättömän rajalla ratkaisevaa on kyky kuvitella

  Risto Puutio 14.10.2019 Mitä kaikkea voinkaan nähdä syksyisessä metsässä? Tätä ajattelen havainnoidessani maan pinnan muotoja ja puiden värivaihteluita sekä tähytessäni sammalikosta nousevia sieniä. Ajatus vaihtuu toiseen: oikeastaan kykenen näkemään vain ohuen kerroksen eliöiden ja kasvien kytkeytyneisyydestä sekä kaikesta siitä elämästä, joista metsän mikroekosysteemit ja niiden muodostamat laajemmat ekosysteemit rakentuvat.   Sosiaaliset systeemit – tiimit, työyhteisöt, […]

  Onko ihminen vapaa organisoitumaan?

  Atso Juote 16.9.2019 Prosessiajatteluun liittyy ajatus jatkuvasta organisoitumisesta. Sitä tapahtuu kaiken aikaa suhteessa toisiin ihmisiin sekä materiaalisiin artefakteihin että symboleihin. Näin ymmärretty organisoituminen johtaa idealistisimmillaan tulkintoihin, joissa organisaatio on olemassa ainoastaan ihmisten välisenä toimintana. Organisoituva yhteisö on jatkuvasti liikkeessä. Sitä ei olisi mielekästä kuvata esimerkiksi pysähtyneinä kaavioina. Kompleksisuus- ja kaaosteorioiden syvästi läpitunkema kollegani demonstroi tätä […]

  Mistä teoria ryhmä- ja yhteisöohjaukseen?

  Timo Totro 25.6.2019 Luin vasta nyt Leila Keski-Luopan väitöskirjan Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa – Työnohjaus intersubjektiivisena kehitysprosessina (Metanoia Instituutti 2018). Kirja on vaikuttava lukeneisuuden representaatio: tekstisivuja lähes 400, lähdeluettelo 30 sivua, alaviitteitä 412, monet lähes puolen sivun mittaisia. Kirjan pääotsikko ja runsaus tuovat mieleen tieteenfilosofian postmodernin jännitteen: pitääkö pyrkiä kokonaisvaltaiseen ”kaiken teoriaan” vai vastaako todellisuutta […]

  ”Niin kuin tää olis Shakespearea”

  Dramaturgia on tiedon- ja taiteenala. Mutta dramaturgia on myös asenne, eetos, omanlaisensa suhde maailmaan. ”Niin kuin tää olis Shakespearea”. Samaa eetosta voi soveltaa organisaatioiden ja työelämän ilmiöiden ymmärtämiseen ja kehittämiseen. Kaaoksen kannattelemiseen vanhan väistyessä ja uuden antaessa odottaa itseään. Merkitysten ja mielen rakentamiseen isojen muutosten aikana. Mestariluomusten mahdollistamiseen.

  Liittyminen ja itseohjautuvuus – työryhmien toimivuuden avainkysymys?

  Itseohjautuvuus on yksi tämän ajan muodikkaimpia johtamisparadigmoja. Käsitteen takana on kysymys: Miten työryhmät ja työyhteisöt voisivat toimia tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ilman turhaa byrokratiaa ja kuviteltuja tai todellisia organisatorisia esteitä?

  Videot

  Sivua ei löytynyt

  Sorry, no posts matched your criteria