Metanoia Instituutissa toimivat (kuvassa vasemmalta) Jukka-Pekka Heikkilä, Atso Juote, Marianne Tensing, Risto Puutio, Rauno Lehtonen ja Terttu Malo. Heidän lisäkseen instituutin ohjelmissa ja tapahtumissa toimii muita asiantuntijoita.

Koulutusten lisäksi metanoialaiset toimivat konsulttien ja työnohjaajien ohjaajina.