Helena Ihala

Helena Ihala on dramaturgi ja työnohjaaja, joka on kehittänyt organisaatiodramaturgisen työotteen konsultaatio- ja kehittämistyöhön. Helena yhdistää systeemiajattelua dramaturgian keskeisiin käsitteisiin ja käyttää draaman rikasta traditiota (Shakespeare, Tšehov, Beckett) työelämän ilmiöiden ymmärtämiseen. Taustalla on Helenan pitkä kokemus dramaturgina ja ohjaajana Tv- ja Radioteatterissa. “Tarvitsemme yhä enemmän draaman, taiteen ja myyttien kykyä tunnistaa yhteiskunnassa ja organisaatioissa ilmeneviä syviä ja kompleksisia prosesseja ja taitoa hyödyntää niiden energiaa. Organisaation kehittäminen on dramaturgista työtä”, hän sanoo.

Organisaatiodramaturgian juuret ovat antiikin Kreikan teatterissa ja filosofiassa. Käsitellessään sekä tragedian että komedian keinoin moraalisia, sosiaalisia ja poliittisia aiheita synnytti teatteri yhteisöllistä tietoisuutta ja kykyä työstää kompleksisia ongelmia. Teatteri oli keskeinen osa kaupunkivaltion demokraattista prosessia. Dramaturginen lähestymistapa organisaatioihin ammentaa näiltä lähteiltä. Organisaation käsittäminen jatkuvasti muuntuvana prosessina on dialogisen organisaatioiden kehittämisen perusajatus. Teatterin lähtökohtiin palaamalla organisaatiodramaturgia tavoittaa dialogisuuden ydintä.

Helena toimii yksilöiden ja ryhmien työnohjaajana ja järjestää koulutusohjelmia ja työpajoja organisaatiodramaturgiasta kehittämistyön ammattilaisille, työnohjaajille, esimiehille ja johtajille.

Helena Ihala on nimetty organisaatiodramaturgian kehittäjäksi muun muassa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 4/2016 ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa”. Metanoia Instituutissa Ihala on järjestänyt Organisaatiodramaturgia-koulutusohjelmia ja -workshoppeja vuodesta 2014.

Katso myös poimintoja Helenan urallaan saamista kritiikeistä.

YHTEYSTIEDOT
puh. 044 3507 144
helena.ihala@metanoiainstituutti.fi