konsultointi_keskusteluna_kansi_nettisivuille
  • Mitä konsultin ja asiakkaan välisissä keskusteluissa tapahtuu?
  • Miten asiakas houkutellaan puhumaan omasta asiassaan, omalla äänellään ja omasta puolestaan?
  • Kuinka muutoksesta neuvotellaan ja miten työyhteisön läsnä ollessa käsitellään kritiikkiä ja moitetta?

Tämä kirja syventyy näihin ja moniin muihin konsultointityön käytäntöjä koskeviin kysymyksiin. Se raottaa ovea konsultoinnin autenttisiin, suljettujen ovien takana käytyihin keskustelutilanteisiin. Kirja erittelee konsultoinnin ilmiöitä vuorovaikutuksen tarjoamilla välineillä. Teos perustuu yhden muutoskonsultointisuhteen tarkkaan kuvaamiseen ja analyysiin. Keskusteluotteisiin pohjautuvat luvut havainnollistavat prosessikonsultoinnin periaatteita ja työtapoja sekä eroja ja yhtäläisyyksiä muihin auttamiskäytäntöihin.

Kirjoittajien tekemä laaja tutkimustyö aiheesta antaa pohjaa syvälliselle keskustelulle konsultointityön luonteesta. Se tekee näkyväksi konsultointitilanteiden vivahteikkuutta ja toiminnan tasapainoiluluonnetta. Käytännönläheisyydessään kirja tarjoaa ajateltavaa kaikille työyhteisöjen kanssa toimiville ammattilaisille. Konsultoinnin ammattilaisia se auttaa hahmottamaan omaa työtään: kuinka luoda asiakkaaseen toimiva yhteistyösuhde ja kuinka virittää asiakasta palvelevia keskusteluja kiperänkin muutoksen keskellä.

Kirjan voit tilata Metanoian verkkokaupasta. 

Tutustu kirjaan latamaalla kirjan ensimmäinen luku ilmaiseksi!

Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.


Lataamalla tiedoston hyväksyt, että Metanoia voi lähettää sinulle tietoa tapahtumistaan 1-2 kertaa kuukaudessa.