Systeeminen konsultointi -verkkokurssi 1.2.-24.5.2021.

Aikamme ilmiöiden ymmärtäminen edellyttää yksittäisratkaisuja laajemman kokonaisuuden eli systeemitason tarkastelua. Voidaksemme vaikuttaa ilmiöön, meidän on tunnistettava systeemiä ylläpitävien osien suhteita ja vuorovaikutusta. Systeemisyys tarjoaa ajattelumalleja kokonaisuuksien tunnistamiseen ja keinoja muuttumisen ehtoihin vaikuttamiseen. 

Kehity ammattilaisena hankkimalla systeemistä osaamista!

Systeeminen konsultointi -verkkokurssi on johdantokurssi  systeemiseen kehittämisajatteluun. Valmennus koostuu neljästä webinaarista (a’ 3 h), verkkoalustatyöskentelystä ja kirjallisuuteen tutustumisesta. 

Valmennuksessa paneudut systeemisen ajattelun ydinkäsitteisiin ja systeemisyyteen konsultaatiotyön ajattelukehyksenä. Kurssilla opit myös systeemisiä metodeita omaan työhön sovellettavaksi. Kussakin webinaarissa tutustutaan sekä systeemiseen käsitteistöön että johonkin konsultoinnin metodiseen sovellukseen

Verkkokurssin webinaarien ajankohdat ja teemat ovat:
 1. Systeemisen ajattelun periaatteet 1.2.2021 (9-12)
            –  Systeemisen ajattelun peruskäsitteet
            –  Systeeminen näkökulma konsultointityöhön
            –  Mihin tilanteisiin tai asioihin systeemistä ajattelua voi soveltaa?
    2.   Systeeminen muuttuminen 8.3.2021 (9-12)
           – Kuinka hahmottaa muutosta systeemisesti?
           – Kuinka kompleksiset systeemit kehittyvät
           – Kuinka systeemin oppimista voi edistää?

    3. Ajattelumallit  ja systeemien rakentuminen 12.4.2021 (9-12)

          – Systeemiset ajattelumallit (mielenmallit) organisaatioiden hahmottamisessa
          – Ekosysteemiajattelu ja toimintakulttuurien kehittyminen
          – Mielenmallien merkitys systeemiselle ja dialogiselle työotteelle konsultoinnissa
          – Refleksiivinen oppiminen ja konsultti osana systeemiä

   4. Kieli ja vuorovaikutus 24.5.2021 (9-12)

          – Systeemit kielessä ja vuorovaikutuksessa elävänä liikkeenä 
          – Konsultaatiotyö merkitysten rakentamisena
          – Kieleen perustuvat työtavat konsultoinnissa
Valmentajina ja webinaarien ohjaajina toimivat Risto Puutio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Molemmat ovat kokeneita systeemisten konsultointimenetelmien soveltajia ja ohjaajia. He ovat suorittaneet yliopistotutkinnon systeemisestä työottesta (University of Bedfordshire, UK) ja opiskelleet monin tavoin kompleksisten systeemien kehittämistä esim yhteistyössä HSD Instituutin (USA) kanssa. Kumpikin kouluttaja omaa perehtyneisyyden prosessikonsultoinnin erityiskysymyksiin ja toimii konsultointityön ohella organisaation kehittämisen tutkijana.
Osallistumismaksu 650 € + alv.  veloitetaan kurssin käynnistyessä. 
Ohjelma liittyy mahdollisuus oman työn kehittämiskonsultaatioihin (erikseen sovittuna)
Tiedustelut Risto 0400-545 519, Jukka-Pekka 040-565 1439 (tai etunimi.sukunimi(at)metanoiainsituutti.fi)
Ilmoittautuminen 11.1.2021. mennessä. 11.1. jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Järjestäjä pidättää oikeuden kurssia koskeviin muutoksiin.

ILMOITTAUTUMISLOMAKE:

  Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Mitä organisaatioissa todella tapahtuu? (2021)

  • Miten voimme vaikuttaa näkymättömiin ilmiöihin?
  • Miten voit harppauttaa fasilitointisi vaikuttavuuden? 
  Valmennuksen taustaa ja ajattelua

  Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja toiminnassa voidaan tunnistaa kerroksisuutta ja ei-näkyviä rakenteita, jännitteisyyttä ja voimia. Käytännössä minkään organisaation, sosiaalisen systeemin tai ryhmän toimintaa ei voida organisoida, suunnitella tai ohjata niin tarkasti, että se olisi täysin ennakoitavaa tai yllätyksetöntä. Organisaation jäsenten keskinäisessä ja eri organisaatioiden välisessä kanssakäymisessä ja vuorovaikutuksessa vaikuttavat aina inhimillisen toiminnan perusluonteesta nousevat ei-näkyvät elementit – tunteet, kokemukset, asenteet, oletukset, arvot, normit, tulkinnat, tilannetekijät, sattumat, perinteet, ennakkoluulot, globaalit ilmiöt, trendit jne. Inhimillinen toiminta on aina sekä näkyvää, tiedostettua ja ennakoitavaa että peitettyä, arvaamatonta ja sattumalta muotoutuvaa. Organisaatioiden ja sosiaalisten systeemien toiminta saa vaikuttavuutensa ja merkityksensä juuri näiden ei–niin-tietoisten ja näkyvien prosessien kautta.

  Varsin tuttu tilanne itse kullekin on esimerkiksi se, että jotain sovittiin tehtäväksi, mutta jostain syystä se ei tullutkaan valmiiksi. Tutunkin henkilön aiemmasta poikkeava käyttäytyminen käynnistää meissä erilaisia tunteita, tulkintoja, hämmennystä tai huolta. Rauhallinen tilanne päättyykin räjähdykseen. Jääkiekon maailmanmestaruuden voittaminen synnyttää pakahduttavan ilon ja onnistumisen riemun katsojissa. 

  Kuinka organisaatiot ja sosiaaliset systeemit uusiutuvat?

  Näihin tekijöihin, ilmiöihin, prosessoitumiseen, rakenteisiin ja dynamiikkaan voi kuitenkin päästä kiinni. Ne voidaan tunnistaa, niitä voidaan havainnoida ja kokemuksellisesti tavoittaa. Niiden vaikutukset, erilaiset merkitykset ja vaihtoehtoiset tulkinnat voidaan sanoittaa yhdessä ja yhteisöllisesti – samoilla välineillä, joilla ne syntyvätkin – yhdessä, yhteisöllisesti ja vuorovaikutuksessa. Inhimillinen toiminta ei myöskään ole täysin hallitsematonta tai arvaamatonta.

  Kehittämistyössä ryhmät voidaan saada toimimaan, organisaatiot saavuttamaan tavoitteensa, verkostot tuottamaan ratkaisuja ongelmiin, yhteiskehittämään, luomaan käytäntö- ja intressiyhteisöjä, ohittamaan ristiriitoja ja rakentamaan uutta.

  Organisaatioiden kehittäminen, uusiutuminen ja kehittyminen perustuvat sekä tietoiseen, tavoitteelliseen ja tahdon ohjaamaan työhön että inhimillisen toiminnan yhteisösuuntautuneiden puolien vahvistamiseen ja houkutteluun tavoitteiden tueksi. Ja lopulta, on hyvä varautua vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. 

  Koulutuksen rakenne ja toteutus

  ”Mitä organisaatioissa todella tapahtuu”- koulutus on reilun puolen vuoden mittainen kokonaisuus henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään inhimillisen toiminnan perusluonnetta ja sen huomioimisen merkitystä kehittämis- ja ohjaustyössä. Koulutuksesta hyötyvät erityisesti fasilitoijat ja kehittämistyön asiantuntijat, jotka haluavat syventää osaamistaan sosiaalisten systeemien psykodynamiikan ja kompleksisuuden huomioimisessa osana uusiutumis-, johtamis- ja muutostyötä.

  Kokonaisuus muodostuu kahdesta kahden päivän seminaarista ja niitä täydentävistä neljästä verkkotyöpajasta koulutusprosessin edetessä. Seminaarien teemat ovat:

  1. Sosiaalisten systeemien kompleksisuus, dynamiikka ja psykodynamiikka 14.-15.1.2021

  • arjessa, kehittämis- ja ohjaustyössä
  • ohjaajan, fasilitoijan ja konsultin kokemuksena ja orientaation perustana

  2. Sosiaalisten systeeminen ei- näkyvät rakenteet, prosessit ja muotoutuminen sekä tilannetekijöiden vaikutus 21.-22.4.2021

  • arjessa, kehittämis- ja ohjaustyössä
  • ohjaajan, fasilitoijan ja konsultin kokemuksena ja orientaation perustana

  Seminaarien työskentely perustuu sekä tietoiskuihin että erilaisiin toiminnallisiin, kokemuksellisiin ja taidepainotteisiin harjoituksiin. Verkkotyöpajoissa hyödynnetään ja syvennetään dynaamisten ja psykodynaamisten ilmiöiden havainnointia ja niiden merkityksen ja tulkintojen sanoittamista sekä sovelletaan opittua omaan työhön ja työkäytäntöihin.

  Webinaarien ajankohdat:

  15.2. klo 13-15

  15.3. klo 13-15

  15.4. klo 13-15

  21.9. klo 13-15

   

  Hinta: 1450€ + alv

  Mitä organisaatioissa todella tapahtuu? – koulutuksen vetäjinä ovat Executive coach ja organisaatiokonsultti Jarmo Manner ja Organisaatiokonsultti ja työnohjaaja Terttu Malo.

   

  Ilmoittautuminen

   Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

   Henkilötiedot

   Nimi (*)

   Puhelinnumero (*)

   Sähköposti (*)

   Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

   Nimi

   Osoite

   Postinumero ja -toimipaikka

   Puhelinnumero

   Sähköposti

   Systeeminen konsultointi -verkkokurssi 22.9-15.12.

   Aikamme ilmiöiden ymmärtäminen edellyttää yksittäisratkaisuja laajemman kokonaisuuden eli systeemitason tarkastelua. Voidaksemme vaikuttaa ilmiöön, meidän on tunnistettava systeemiä ylläpitävien osien suhteita ja vuorovaikutusta. Systeemisyys tarjoaa ajattelumalleja kokonaisuuksien tunnistamiseen ja keinoja muuttumisen ehtoihin vaikuttamiseen. 

   Kehity ammattilaisena hankkimalla systeemistä osaamista!

   Systeeminen konsultointi -verkkokurssi on johdantokurssi  systeemiseen kehittämisajatteluun. Valmennus koostuu neljästä webinaarista (a’ 3 h), verkkoalustatyöskentelystä ja kirjallisuuteen tutustumisesta. 

   Valmennuksessa paneudut systeemisen ajattelun ydinkäsitteisiin ja systeemisyyteen konsultaatiotyön ajattelukehyksenä. Kurssilla opit myös systeemisiä metodeita omaan työhön sovellettavaksi. Kussakin webinaarissa tutustutaan sekä systeemiseen käsitteistöön että johonkin konsultoinnin metodiseen sovellukseen

   Verkkokurssin webinaarien ajankohdat ja teemat ovat:
   1. Systeemisen ajattelun periaatteet 22.9. (9-12)
               –  Systeemisen ajattelun peruskäsitteet
               –  Systeeminen näkökulma konsultointityöhön
               –  Mihin tilanteisiin tai asioihin systeemistä ajattelua voi soveltaa?
       2.   Systeeminen muuttuminen 22.10. (9-12)
              – Kuinka hahmottaa muutosta systeemisesti?
              – Kuinka kompleksiset systeemit kehittyvät
              – Kuinka systeemin oppimista voi edistää?

       3. Ajattelumallit  ja systeemien rakentuminen 17.11. (9-12)

             – Systeemiset ajattelumallit (mielenmallit) organisaatioiden hahmottamisessa
             – Ekosysteemiajattelu ja toimintakulttuurien kehittyminen
             – Mielenmallien merkitys systeemiselle ja dialogiselle työotteelle konsultoinnissa
             – Refleksiivinen oppiminen ja konsultti osana systeemiä

      4. Kieli ja vuorovaikutus 15.12. (9-12)

             – Systeemit kielessä ja vuorovaikutuksessa elävänä liikkeenä 
             – Konsultaatiotyö merkitysten rakentamisena
             – Kieleen perustuvat työtavat konsultoinnissa
   Valmentajina ja webinaarien ohjaajina toimivat Risto Puutio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Molemmat ovat kokeneita systeemisten konsultointimenetelmien soveltajia ja ohjaajia. He ovat suorittaneet yliopistotutkinnon systeemisestä työottesta (University of Bedfordshire, UK) ja opiskelleet monin tavoin kompleksisten systeemien kehittämistä esim yhteistyössä HSD Instituutin (USA) kanssa. Kumpikin kouluttaja omaa perehtyneisyyden prosessikonsultoinnin erityiskysymyksiin ja toimii konsultointityön ohella organisaation kehittämisen tutkijana.
   Osallistumismaksu 650 € + alv.  veloitetaan kurssin käynnistyessä. 
   Ohjelma liittyy mahdollisuus oman työn kehittämiskonsultaatioihin (erikseen sovittuna)
   Tiedustelut Risto 0400-545 519, Jukka-Pekka 040-565 1439 (tai etunimi.sukunimi(at)metanoiainsituutti.fi)
   Ilmoittautuminen 1.9. mennessä. 8.9 jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Järjestäjä pidättää oikeuden kurssia koskeviin muutoksiin.

   ILMOITTAUTUMISLOMAKE:

    Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

    Henkilötiedot

    Nimi (*)

    Puhelinnumero (*)

    Sähköposti (*)

    Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

    Nimi

    Osoite

    Postinumero ja -toimipaikka

    Puhelinnumero

    Sähköposti

    Organisaatiodramaturgian jatkokoulutus 14.11.-12.12.2020

    Copyright “Shakspeare – Tempest, act 1, scene 1”, G. Romneyn maalaus B. Smithin kaivertamana, v. 1797. Library of Congress’s Prints and Photographs division

    Organisaation käsittäminen jatkuvasti muuntuvana prosessina on dialogisen organisaatioiden kehittämisen perusajatus. Dramaturginen lähestymistapa organisaatioihin tarjoaa mahdollisuuden ammentaa dialogisuuden lähteiltä. Draama ja demokratia syntyivät antiikin Kreikassa toisiinsa kietoutuneina. Käsitellessään sekä tragedian että komedian keinoin moraalisia, sosiaalisia ja poliittisia aiheita synnytti teatteri yhteisöllistä tietoisuutta ja kykyä työstää kompleksisia ongelmia. Teatterin juuriin palaamalla voimme tavoittaa dialogisuuden ydintä.

    Organisaatiodramaturgian jatkokoulutuksessa syvennetään dramaturgista ymmärrystä ja osaamista organisaatioiden kehittämisessä. Klassisen draaman keskeiset elementit (dialogi, katharsis, mimesis) tähtäävät yhteisöllisen tietoisuuden lisäämiseen. Sovellamme käsitteitä työelämän paradoksaalisten jännitteiden ymmärtämiseen ja organisaation dialogisuuden kehittämiseen.    

    Työelämään liittyvät perusjännitteet ovat ajassamme voimakkaassa liikkeessä ja uudelleen jäsentymisen tilassa. Elämme siirtymän ja murroksen aikaa. Väestönmuutos, ilmastonmuutos, tekoäly ja globaalin systeemin haavoittuvuus haastavat organisaatiot tuntemattoman äärelle. Kun ollaan aidosti uuden äärellä, joudutaan menneisyyskin kertomaan uudestaan. Draama on perustaltaan rajalla olon, muotoutumisen ja murroksen kuvausta. 

    Koulutuksen workshop-osiossa tutkimme työelämän murroksesta nousevaa uutta tässä ja nyt, käytännön esimerkkien kautta. Työstämme case-materiaaleja dramaturgian käsitteiden ja draamallisen ajattelun avulla. Kurssilla saat valmiudet luovaan, symbolisen tason työskentelyyn, joka mahdollistaa organisaatiossa tietoisemman systeemisten muutosten ymmärtämisen ja tukemisen. Draamallinen lähestymistapa mahdollistaa vaikeiltakin tuntuvien aiheiden käsittelyn.

    OHJELMA

    1.   Syvädramaturgia: draama, dialogisuus ja organisaatiot (la 14.11. klo 10 – 17) 

    2.   Case Workshop -webinaari (pe-la 27.–28.11. klo 10 – 16)

    3.   Kohti tietoisempaa työelämää (la 12.12. klo 10 – 17)

    KENELLE

    Koulutus on tarkoitettu Organisaatiodramaturgian perusteet -kurssin käyneille tai vastaavat tiedot kouluttajan muilla kursseilla omaksuneille. 

    KOULUTTAJA

    Kouluttajana ohjelmassa toimii dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihala. Organisaatiodramaturgia on hänen kehittämänsä työote, jossa uudella tavalla yhdistetään dramaturgian keskeiset käsitteet ja draaman teoria työnohjaus- ja konsultaatiotyöhön. Ihala on nimetty organisaatiodramaturgian kehittäjäksi muun muassa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 4/2016 ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa”. Metanoiassa Helena on järjestänyt koulutuksia organisaatiodramaturgiasta v. 2014 lähtien.

     

    Paikka: Lallukan taiteilijakoti (Apollonkatu 13, Helsinki) + webinaarityöskentely. 

    Koulutus voidaan tarvittaessa toteuttaa kokonaan webinaareina.

    Hinta: 1190 euroa + alv. Aamu- ja iltapäiväkahvit sisältyvät hintaan.

    Ilmoittautuminen 16.10. mennessä

    Tiedustelut: Dramaturgi, työnohjaaja Helena Ihala, helena.ihala@metanoiainstituutti.fi, puh. 0443507144.

    ILMOITTAUTUMISLOMAKE

     Henkilötiedot

     Nimi (*)

     Syntymävuosi

     Ammatti

     Katuosoite

     Postinumero ja -toimipaikka

     Puhelinnumero (*)

     Sähköposti (*)

     Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

     Nimi

     Osoite

     Postinumero ja -toimipaikka

     Puhelinnumero

     Sähköposti

     Organisaatiodramaturgian peruskoulutus 12.9.–7.11.2020

     Copyright Pieter Brueghel the Elder [Public domain]

     Organisaatiodramaturgia on dramaturgisen ajattelun ja dramaturgisten työvälineiden soveltamista työnohjauksessa, konsultaatiossa ja kehittämistyössä. Dramaturgian taju on hereillä oloa jatkuvasti tapahtuvalle muuttumiselle. Draaman dynamiikkaan perehdyttämällä organisaatiodramaturginen työote opettaa näkemään työelämän jännitteiden luovan potentiaalin organisaatioiden kehittämisessä.  

     Organisaatiodramaturgia yhdistää draaman viisautta moderniin systeemi- ja kompleksisuusajatteluun. 

     Koulutuksen tavoitteena on organisaatioiden ja organisoitumisen draamallinen ymmärtäminen kehittämistyön välineenä. Tekemällä jännitteet näkyviksi draamallisina vastavoimina organisaatiodramaturgia kuljettaa kokonaisuutta, organisaation draamaa, uuteen suuntaan.

     MITÄ KOULUTUKSESSA TAPAHTUU? 

     Koulutus johdattaa sinut askel askeleelta dramaturgian peruskäsitteiden ymmärtämiseen ja soveltamiseen organisaatioilmiöihin. Organisaatiodramaturgisen työotteen avulla opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden muutostilanteita ja tekemään organisaatiodramaturgisia hypoteeseja suunnittelutyön tueksi. Tutkimme, mikä on konfliktien draamallinen luonne, mistä ne muodostuvat ja miten niitä voi organisaatiodramaturgisin työvälinein hedelmällisesti työstää. Hahmotamme organisaatioiden siirtymätilanteita draamallisina käännekohtina, joissa avautuu mahdollisuus toiminnan suunnan muuttamiselle ja uudistumiselle. Erityisesti koulutuksessa kiinnitetään huomiota organisaatioiden ja työelämän kompleksisten ilmiöiden (mm. ennakoimattomuus, polkuriippuvuus, ns. viheliäiset ongelmat) jäsentämiseen rakentavalla tavalla ja niiden syvälliseen huomioimiseen suunnittelu- ja kehittämistyössä.

     MITÄ KOULUTUKSESTA SAAT?

     • Opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden siirtymä- ja konfliktitilanteita draamallisina jännitteinä, jotka mahdollistavat organisaatiossa oppimisen ja uudistumisen. 
     • Organisaatiodramaturgian avulla pystyt tunnistamaan organisaation vanhoja, vakiintuneita käsikirjoituksia ja saat uudenlaisia työvälineitä systeemisten muutosten tukemiseen.
     • Peilaat oman työelämäsi tai ohjaamasi/johtamasi organisaation tilanteita klassikkodraamojen kohtauksiin ja antiikin myytteihin ja kehität näin organisaatiodramaturgista havaintokykyäsi.
     • Pääset tutkimaan organisatorisia rooleja näyttelijäntyön lähtökohdista käsin. Opit havaitsemaan roolien eri tasoja, tahdonsuuntia ja motiiveja. Ammattiroolien tietoinen työstäminen on syvällistä muutostyötä.
     • Voit tuoda yhteiseen oppimisprosessiin oman tapauskertomuksesi tai itseäsi kiinnostavan työelämäaiheen, jota työstämme organisaatiodramaturgisten harjoitusten avulla.
     • Organisaatiodramaturgian peruskoulutuksen käyneet voivat osallistua Organisaatiodramaturgian jatkokoulutukseen.

     KENELLE?

     • Työnohjaajille, organisaatioiden kehittäjille ja esimiehille.
     • Kaikille, joita kiinnostaa työelämän dramaturginen tutkiminen ja kehittäminen.

     Kokemisemme ja havaintomme ovat perustaltaan dramaturgisesti jäsentyviä. Tästä syystä kaikilla ihmisillä on intuitiivista dramaturgista tietoa ja ymmärrystä. Sisäinen dramaturgian tajumme luo hyvät edellytykset organisaatiodramaturgisen työotteen omaksumiselle.

     OHJELMA JA KOULUTUSPÄIVÄT

     1. Organisaatiodramaturgian ja organisaatiodramaturgisen työotteen perusteet (12.9.)
     2. Muutoksen dramaturgia ja organisaatiodramaturgian työvälineet konflikti- ja siirtymätilanteissa (19.9.)
     3. Organisaatiodramaturgi kehittämistyön erityisosaajana (3.10.)
     4. CASE WORKSHOP -webinaari (24.10.) 
     5. Organisaatiodramaturginen työote työelämän murroksessa (7.11.)

            Kellonajat: klo 10-17, webinaari 24.10. klo 10-16 

     TAUSTA

     Organisaatiodramaturgia on dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihalan työnohjaus- ja konsultaatiotyöhön kehittämä työote, jossa uudella tavalla yhdistetään dramaturgian keskeiset käsitteet ja draaman teoria organisaatioiden kehittämiseen ja työnohjaukseen. Organisaatiodramaturgian juuret ovat antiikin Kreikan teatterissa, filosofiassa ja demokratiassa. Lue Helenan blogikirjoitus draaman, dialogisuuden ja työelämän yhteyksistä täältä.

     Ihala on nimetty organisaatiodramaturgian kehittäjäksi muun muassa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 4/2016 ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa”. Metanoiassa Helena on järjestänyt koulutuksia organisaatiodramaturgiasta v. 2014 lähtien. Suomessa ei ole järjestetty koulutusta organisaatiodramaturgisesta työotteesta ennen häntä. Lue myös Helenan blogikirjoitukset ”Niin kuin tää olis Shakespearea” tästä ja ”Tragedian taju” tästä.

     Paikka: Lallukan taiteilijakoti, Apollonkatu 13 A, 00100 Helsinki. 

     Case Workshop 24.10. järjestetään webinaarina. 

     Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää kokonaan webinaarina.

     Hinta: 1490 euroa + alv. sisältäen seminaaripäivien opetuksen, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä ohjauksen päivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn.

     Ilmoittautuminen 17.8. mennessä

     Early bird -hinta 1290 euroa voimassa 30.6. asti.

     28.8. jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitamme 50% osallistumismaksusta.

     Lisätiedot: Helena Ihala, puh. 0443507144, helena.ihala@metanoiainstituutti.fi

     KOULUTUKSESTA SANOTTUA

     ”Parasta olivat uudet käsitteet ja uusi ajattelumaailma, ne olivat hyödyllisiä, uteliaisuutta herättäviä ja suoraan sovellettavia omiin toimintaympäristöihin. 

     – Jari Kalavainen (Koulutuspäällikkö/opettajankoulutus)

     ”Työnäyttämöt avautuivat kuin uudenlaisessa valaistuksessa.” 

     – Soile Kero (Työnohjaaja, Werka kehitys Oy) 

      ”Työelämän ja draaman yhdistämisestä saa todella paljon.”

      – Markku Tynkkynen (Johtamisen ja työnohjauksen kouluttaja)

                                       

     ILMOITTAUTUMISLOMAKE

      Henkilötiedot

      Nimi (*)

      Syntymävuosi

      Ammatti

      Katuosoite

      Postinumero ja -toimipaikka

      Puhelinnumero (*)

      Sähköposti (*)

      Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

      Nimi

      Osoite

      Postinumero ja -toimipaikka

      Puhelinnumero

      Sähköposti

      Dialoginen ja systeeminen prosessikonsulttikoulutus 2021-22 (35 op)

      HUOM. OHJELMAN ALOITUS SIIRTYNYT TAMMIKUULLE 2021

      Ohjelman tarkoituksena on valmentaa osallistujia toimimaan prosessikonsultteina ja lisätä heidän valmiuksiaan ja kykyään kohdata organisaatioympäristöjen monimuotoisia ja usein jännitteisiä asetelmia. Ohjelma vahvistaa kykyä hahmottaa ja jäsentää tämän päivän työelämän ilmiöitä sekä taitoa toimia kompleksisissa tilanteissa.

      Ohjelman viitekehys muodostuu vuoropuhelusta kolmen eri orientaation välillä. Nämä ovat (1) dialogisuus, (2) systeemisyys, ja (3) organisaatiodynaaminen ajattelu. Ohjelmassa opiskellaan kykyä rakentaa prosesseja, joissa yhteensovitetaan eri lähestymistapoja tarpeenmukaisesti.

      Ohjelma on tarkoitettu ammattilaisille, jotka ovat tekemisissä erilaisten työelämän systeemien ja niiden kehittämisen kanssa. Se soveltuu täydennyskoulutukseksi esimerkiksi työnohjaajille, henkilöstön kehittäjille ja konsulteille.

      Ohjelma toteutuu prosessikoulutuksena, joka koostuu ryhmän yhteisistä lähiopetusjaksoista, kokemuksellisesta Tavistock-seminaarista, kahdesta vapaavalintaisesta seminaarista, vertaisryhmätyöskentelystä ja itsenäisestä opiskelusta sekä interventiivisistä kokeiluista organisaatioasiakkaan ympäristössä ja tämän pohjalta tehtävästä reflektiotyöstä.

      Lähiopetusjaksot ovat yhden tai kahden päivän tapahtumia, jotka koostuvat teoreettisen tiedon ja organisaatioiden reaalimaailman kysymysten yhteensovittamisesta, kokemuksellisista työskentelyistä, konsultatiivisten taitojen harjoittelusta ja case-työskentelyistä. Kokemukselliset menetelmät ohjelmassa ovat työtapoja, joissa asioita tutkitaan oman kokemuksen havainnoinnin, jakamisen ja yhteisen tarkastelun kautta.

      Ohjelman laajuus on 35 op. Lähiopetus (20 op), vapaavalintaiset seminaarit (4 op),  vertaisryhmä (3 op), kirjallisuus & opetusvideot (3 op), interventiivinen kokeilu (3 op) ja sen pohjalta tehtävä reflektiotyö (2 op)

      Ohjelman lähipäivät toteutetaan Helsingissä

      Jaksojen päivämäärät ja teemat 

      1. Jakso 15.-16.1.2021 Koulutusprosessin aloitus. Viitekehykset vuoropuhelussa.
      2. Jakso 1.3.2021   Organisaatio mielessä – kuinka hahmottaa organisaatiota?
      3. Jakso 30.4.2021 Konsultaatiosuhde 1. Kuinka luoda suhdetta organisaatioon
      4. Jakso 19.-22.8. Teemaseminaari (Tavistock-tapahtuma)
      5. Jakso  27.9.2021 Osallisuus ja organisaatiodynamiikka – mitä itsestä voi nähdä osana suurta systeemiä?
      6. Jakso 4.-5-11.2021 Konsultaatiosuhde 2. Yhteistyösuhteen jännitteitä
      7. Jakso 13.12.2021  Konsultaatiosuhde 3. Kuinka ylläpitää muuttumiselle avointa tilaa?
      8. Jakso 13.-14.1.2022 Oman konsultaatio ”käsialan” tunnistaminen ja konsultti-identiteetti
      9. Jakso  3.-4.3.2022  Päättöseminaari

      Lähijaksojen lisäksi osallistuja valitsee oman kiinnostuksensa pohjalta kaksi vapaavalintaisista seminaareista järjestäjien tarjonnasta.

      Ohjelman hinta: Ohjelman perushinta on 6000€ + alv, joka sisältää lähijaksojen (Jaksot 1-9, yht. 16 pv) opetuksen, oppimisalustan ja materiaalit. Perushinta ei sisällä ruokailuja eikä mahdollisia majoituksia. Perushinnan lisäksi osallistuja maksaa kouluttajayhteisöjen tarjonnasta valitsemansa kaksi erillistä 2 op:n laajuista seminaaria kunkin seminaarijärjestäjän taksan mukaisesti (vapaavalintaiset seminaari yhteensä n. 1200 € ).  Ohjelman kokonaishinta määräytyy siten sen mukaisesti, mitä vapaavalintaisia seminaareja osallistuja tekee.

      Ohjelmaan haetaan oheisella lomakkeella. Hakijoiden haastattelut 19.12.2020. Valituille ilmoitetaan opiskelupaikasta joulukuussa 2020. Ohjelma alkaa tammikuussa 2021.

      Ohjelma toteutetaan Dialogic Oy:n ja Metanoia Instituutin yhteistyönä. Sen pääkouluttajina toimivat Jorma Ahonen ja Risto Puutio. Myös vierailevia kouluttajia.

      Lisätiedot: Risto 0400-545 519, Jorma  040-500 0275

       

       

       

       

       

       

      Hae ohjelmaan

       Warm Data Lab Host Training 31.8-2.9.2020 ja 27-28.10

       Welcome to 2 x 2,5 day course led by Nora Bateson and accredited by the International Bateson Institute.

       First module 31.8-2.9.2020 + 2 x 1,5h online 

       Second module 27.10-28.10.2020

       Modules are in Helsinki or online, depending on corona situation.

       Warm Data are contextual and relational information about complex systems.In other words, warm data involve transcontextual information about the interrelationships that integrate a complex system, as well as interwoven complex systems.

       Warm Data Labs are group processes, which illustrate interdependency and generate understandings of systemic patterns for people with no previous exposure to systems theory. Warm Data Labs enable new societal responses to complex challenges.

        

       Why

       Warm Data Lab hosting is a critical qualification for leaders, business professionals, educators, healers, social and environmental activists and anyone who longs to live in a more harmonious and joyful world. As a Warm Data Lab host you will see and feel differently. You will understand more deeply and model better behaviour. You will have a skill set to lead others in ways that are radically different from traditional ways of intervening to effect change.

       Because of our conditioning, we are too often unwittingly part of the problem, despite our best intentions. Diving deeply into the Warm Data Lab experience, we are more likely to become part of the solution.

       What

       The training is a rich blend of theory and practice, both of which are essential to a deep grounding and upskilling to run Warm Data Labs.

       During the course, you’ll learn about:

       • The structure, timing and form of the Warm Data Lab process, including troubleshooting, guidelines of what not to do, etc.
       • Setting up, hosting and facilitating the group through the process.
        1. How to set up the questions and contexts.
        2. How to support the group during the Lab
        3. The post session process, including how to facilitate the discussion of practical application and provide follow-up support.
        4. The theory behind Warm Data, including but not limited to patterns that connect, Bertrand Russel’s Logical Levels, difference that makes a difference, mutual learning and calibration (Symmathesy), iterative multi-modal learning, autopoeisis (Varella and Maturana), Mind (G. Bateson), systems and complexity theory, ecology of communication, double bind, conscious purpose, epistemological frames, change in complex systems, interdependency, transcontextual processes, improvisation/sense-making, and more.

       As a certified Warm Data Lab host, you can:

       • Facilitate Warm Data Labs on any topic, anywhere in the world
       • Join an international community of Warm Data Lab hosts
       • Gain access to an online Warm Data Lab platform to share insights
       • Meet online monthly with other Warm Data Lab hosts from around the world
       • Participate in occasional online refresher courses on the theory

       When you complete the requirements of this training, you will receive a certificate issued by the International Bateson Institute—a social-benefit thinking group—based in Sweden.

       Cost

       Early bird: 1500€ (before 14.4.2020) / Regular: 1700€ +alv

       Trainer

       Nora Bateson is an award-winning filmmaker, writer and educator, Founder and President of the International Bateson Institute, and has run over one hundred Warm Data Labs around the world. Building on the legacy of her renowned father, Gregory Bateson, her work integrates the sciences, the arts and professional knowledge. Nora’s purpose is neither to promote an ideology nor to offer a solution to personal and world problems. Instead, she helps us look at our world anew, so that we discover fresh patterns of connection and information, previously invisible to us. She calls this information ‘warm data’.

       Nora Bateson, Gregory Bateson & William Bateson

       https://batesoninstitute.org

       Ilmoittautuminen

        Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

        Henkilötiedot

        Nimi (pakollinen)

        Titteli / tehtävänimike

        Organisaatio

        Kotiosoite

        Postinumero ja -toimipaikka

        Puhelinnumero (pakollinen)

        Sähköposti (pakollinen)

        Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

        Nimi

        Osoite

        Postinumero ja -toimipaikka

        Puhelinnumero

        Sähköposti

        Lisätiedot

        Työnohjauksen syventävä jatkokoulutus 2021 (20 op.)

         

        Koulutuksen tarkoituksena on syventää osallistujien ammatillista osaamista, antaa uusia näkökulmia asiakastyöhön ja uudistaa työnohjaajien ammatillista identiteettiä. Koulutus tarjoaa työnohjaajalle  uusia teoreettisia käsitteitä organisaatioanalyyttisestä viitekehyksestä, jotka mahdollistavat havaita ja jäsentää monimutkaisia ilmiöitä sekä tehdä uusia tulkintoja. Organisaatioanalyyttisessä viitekehyksessä asiakkaan työnohjauksellisia case kertomuksia tarkastellaan kompleksisena tapahtumana, jossa risteävät mielen, suhteiden, vuorovaikutuksen ja laajempien systeemien kokonaisuus. Ohjelma sisältää internaatti-luonteisen Tavistock -seminaarin (4 päivää).

        Ohjelmassa opiskellaan työtapoja, jotka edesauttavat monitasoisten systeemien ja prosessien ymmärtämistä ja niihin vaikuttamista jatkuvasti muuttuvissa työelämän ympäristöissä. Ohjelma syventää henkilökohtaisia valmiuksia toimia työnohjaajan roolista käsin koko asiakasorganisaatiosysteemin kehittäjänä.

        Ohjelma sisältää alustuksia, teoreettisten käsitteiden pohdintaa, työnohjauksissa esiin tulleiden ilmiöiden tunnistamista ja käsitteellistämistä, oman työnohjaustyön tutkimista, kliniikka-työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä jaksojen välissä, kirjallisuuteen paneutumista ja oppimisalustalla toimimista.

        Lähiopiskelun ajankohdat:

        Jakso 1/  14.1.2021 Organisaatioanalyyttinen (OA)viitekehys työnohjauksessa
        – Mitä uutta OA viitekehys tuo työnohjaukseen?
        – Työn muutos ja organisaatioiden nopea uudistuminen haastaa myös työnohjausta.

        Jakso 2/  19.3.2021 Organisaatio-osaaminen (organisoitumisesta) 

        – Kuinka hahmottaa organisaatiotodellisuutta monipuolisesti?
        – Kuinka tasapainoilla yksilö-ja organisaationäkökulman välillä?
        – Millaisia dynaamisia tekijöitä organisoitumiseen liittyy?

        Jakso 3/ 21.5.2021 Systeemin suhteiden ja vuorovaikutuksen tutkiminen työnohjauksessa
         Millä tavoin työnohjaus edesauttaa systeemissä tapahtuvaa kytkeytymistä?
        – Millaisia työkaluja vuorovaikutustutkimus tarjoaa työnohjaajalle?
        – Millaisia työkaluja organisaatioanalyyttisen viitekehys tarjoaa työnohjaajalle?

        Jakso 4/ 19.-22.8.2021 Ryhmädynamiikka ja itseorganisoituminen, Tavistock seminaari

        – Kuinka ymmärtää monimutkaista kokonaisuutta oman kokemuksen kautta?
        – Kuinka tunnistaa ja säädellä yhteisön itsessä herättämiä tunteita?
        – Kuinka tunnistaa oman mielen harhaanjohtavia olettamuksia?
        – Kuinka kääntää hankalia tunteita herättävät tilanteet henkilökohtaiseksi kasvuksi?

        Jakso 5/ 10.9.2021  Psykodynamiikka, mielen ja merkitysten maailma.
        – Kannattelutehtävän merkitys työnohjauksessa.
        – Kuinka hyödyntää tunteita tiedon lähteenä?
        – Jäsentymättömät kokemukset työnohjaajan haasteena

        Jakso 6/ 28.10.2021 Kompleksisuusajattelu työnohjaajan työkaluna.
        – Kuinka hahmottaa asiakkaiden kertomuksista kompleksisuutta?
        – Kompleksisuusajattelun käsitteet työnohjaajan hypoteesien lähtökohtana.

        Jakso 7/ 18.-19.11.2021 Työnohjaus johtamisen tukena + ohjelman päätös

        – Kuinka työnohjaus voi tukea organisaation yhteisohjautuvuutta?
        – Kuinka työnohjauksessa rakentaa johtajan kasvua tukevaa vuoropuhelua?
        – Systeemiset kokonaisuudet työnohjauksessa.
        – Ohjelman päättymisen ja oppimisen jatkamisen kysymyksiä.

        Hinta: Ohjelman hinta 2850 € + alv. sisältäen opetuksen koko ohjelman ajalta. Internaattijakson (Tavistock seminaari, jakso 4.) osalta osallistujat maksavat erikseen täysihoidosta (n. 450 €) koulutuspaikalle, Kulttuurikeskus Sofialle.

        Ilmoittautuminen 10.1.2021 mennessä.

        Ohjelman pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing LitM, työnohjaaja STOry, organisaatiokonsultti FINOD, TRO, organisaatioanalyytikko (kand) ja Risto Puutio PsT, organisaatioanalyytikko, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO, organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja STOry..

        Lisätietoja saa Marianne Tensingilta, p. 044 298 6977 ja Risto Puutiolta, p. 0400 545 519.

        Ilmoittautuminen

         Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

         Henkilötiedot

         Nimi (pakollinen)

         Titteli / tehtävänimike

         Organisaatio

         Kotiosoite

         Postinumero ja -toimipaikka

         Puhelinnumero (pakollinen)

         Sähköposti (pakollinen)

         Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

         Nimi

         Osoite

         Postinumero ja -toimipaikka

         Puhelinnumero

         Sähköposti

         Kuvaa lyhyesti ammatillinen tilanteesi ja motiivisi osallistua ohjelmaan

         Työnohjauksen peruskoulutus 60 op 2021-2023

          


         Työnohjaus on vuosien varrella kasvanut merkittäväksi ajattelufoorumiksi organisaatioissa, työyhteisöissä, tiimeissä sekä johtajien tueksi yksilötyönohjauksissa.  Se on erityisen tärkeä työmuoto nykyisessä, monella tavoin uudelleen muotoutuvassa maailmassa. Työnohjausprosessi tarkoittaa, että kerran kuukaudessa noin pari tuntia on mahdollista pysähtyä ajattelemaan ja tunnustelemaan, miten itse kullakin menee? Miten menee tiimillä tai yksiköllä tai koko organisaatiolla? Tällaiset kokonaisuutta, sen osia ja suhteita hahmottavat keskustelut luovat porukoissa yhteistä linjaa ja piirtävät punaista lankaa kaiken tekemisten keskelle ja ympärille. Tuloksena jokainen pystyy liittämään oman työnsä yhteiseen kokonaisuuteen.

         Työnohjaaja, joka ymmärtää kompleksisten systeemien dynamiikkaa ja vuorovaikutuksen vaikuttavuutta ihmistenvälisessä kanssakäymisessä, tuo keskusteluihin uusia näkökulmia ja jäsennyksiä sekä auttaa asiakasta tunnistamaan yhteisössä meneillä olevia ilmiöitä. Näiden ilmiöiden tunnistaminen ja niiden vaikutusten ennakointi auttavat asiakasta navigoimaan tässä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Organisaatioanalyyttisessa työnohjaajien peruskoulutuksessa opiskellaan uusia teoreettisia hahmotuksia ja luodaan työnohjaajan tukemana ymmärrystä asiakasorganisaatioiden arkeen.

         Koulutuksen tarkoitus

         Työnohjauksen peruskoulutuksen tarkoituksena on välittää osallistujille perustiedot ja -taidot yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksesta. Koulutuksen aikana osallistujat opiskelevat työnohjauksen keskeisiä teoreettisia ja menetelmällisiin kysymyksiä sekä harjoittelevat työnohjaajan ammatillisia taitoja.
         Koulutus perustuu organisaatioanalyyttiseen orientaatioon, joka sisältää ajankohtaisia teorioita sekä ihmisen mielen että työn ja organisaatioiden muutosten ymmärtämisestä. Koulutus antaa metodisia työkaluja yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen ohjaukseen.

         Käytyäsi ohjelman Sinulla on muodolliset valmiudet toimia työnohjaajana. Voit halutessasi hakea Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä. Koulutusohjelma täyttää STOry:n antamat koulutussuositukset.

         Kenelle ohjelma soveltuu

         Koulutusohjelma soveltuu Sinulle, joka haluat kehittää ohjaustaitojasi ja aiot työskennellä työnohjaajana. Se soveltuu myös kaikille johtotehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat lisätä organisaatioymmärrystään ja vuorovaikutustaitojaan ihmisten johtamiseen.

         Ohjelma antaa Sinulle…

         • uuden ammatin ja pätevyyden harjoittaa työnohjaajan työtä erilaisissa organisaatioissa
         • henkistä rohkeutta, taitoja ja osaamista ohjata yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä haastavissa muutosprosesseissa
         • syvempää ymmärrystä ihmisen ja organisaation toiminnasta
         • välineitä luoda organisaatioihin tutkivia tiloja, jotka johtavat myönteiseen uudelleenorganisoitumiseen.
         • erilaisia ajattelumalleja, joiden avulla voit hahmottaa systeemisiä kokonaisuuksia
         • ymmärrystä kompleksisten systeemien (organisaatioiden) kehittämisen logiikasta
         • välineitä tukea ihmistä ammatillisten identiteettien uudistumisprosessissa
         • oikeuden käyttää työnohjaaja OA (organisaatioanalyyttinen orientaatio) nimikettä.

         Koulutusohjelman sisältö

         Seminaarien ajankohdat ja sisältöalueet:

         1. Seminaari 3.-4.9.2021 Mitä työnohjaus on?
          • Mitä on organisaatioanalyyttinen työnohjaus?
          • Työelämän murros, kehittymisen suuntia.
          • Työnohjauksen aloittaminen
          • Luottamuksen kysymykset
         2. Seminaari 22.-23.10.2021 Työnohjaus-systeemi
          • Työnohjaussuhde ja -prosessi.
          • Havainnointi ja kuuntelu
         3. Seminaari 3.-4.12.2021 Ihmisen mieli ja kokemuksellinen oppiminen.
          • Ihmismielen psykodynamiikkaa
          • Kokemuksellinen oppiminen ja reflektiivinen työskentely
          • Yksilötyönohjaus
         4. Seminaari  Ryhmädynamiikka -Tavistock seminaari
          • Tavistock seminaari 4 päivää (internaatti)
          • Ryhmän kehitys ja ilmiöt
          • Ohjaajan työ ryhmässä
          • Ryhmätyönohjaus
         5. Seminaari  Dialogi, kieli, kysymykset, ilmaisut työnohjauksessa.
          • Dialogin käsite ja tehtävä.
          • Kielen merkitys ja tarinallisuus työnohjaus-suhteessa
         6. Seminaari  Ammatillinen kasvu ja identiteetti
          • Työnohjaajan ammatilliset kasvupolut
          • Identiteettityö ja sen merkitys työroolien rakentamisessa
         7. Listening Post -seminaari (tammikuun alussa)
         8. Seminaari Dynaamiset kompleksiset systeemit
          • Organisaatioiden systeemisyys
          • Systeemien hahmottamisen kartat?
          • Työyhteisön työnohjaus
         9. Seminaari  Organisaatio prosessina
          • Dynaaminen organisoituminen
          • Yhdessäorganisoitumisen periaatteet ja käytännöt
          • Avososiometria
         10. Seminaari Johtaminen ja johtajuus
          • Kompleksisen systeemin johtaminen
          • Auktoriteettisuhteet
         11. Seminaari  Organisaatioanalyyttinen työnohjaus
          • Organisaation rajojen ja rakenteiden merkitys
          • Perustehtävän tutkiminen
          • Tunteet tiedon tuojina
         12. Seminaari  Konfliktit ja jännitteet työnohjauksessa
          • Konfliktit, ristiriidat, häiriöt.
          • Ilkeät /pirulliset konfliktit
          • Konkretisoivat, visualisoivat menetelmät
         13. Seminaari  Työnohjauksen etiikka ja estetiikka
          • Työnohjauksen eettiset kysymykset
          • Estetiikka työnohjaussuhteessa
          • Työnohjausprosessin päättäminen
         14. Seminaari  Päätösseminaari

         Koulutusohjelman kokonaisuuteen kuuluu näiden seminaaripäivien lisäksi ajankohtaisia tapahtumia, valinnaisia seminaareja ja konferensseja. Esimerkiksi Listening Post, Social Dreaming, Tavistock seminaari.

         Työskentelymuodot

         Ohjelmassa on käytössä monipuoliset työskentelytavat, jotka perustuvat niin yhteiseen kuin yksilölliseen työskentelyyn sekä teoriaosaamisen että käytännön metodien ja kokemusten kartuttamiseen.
         Työskentelymuodot: (1) Lähiopetuspäivät 30p, (2) vertaistyöskentely, (3) työnohjaus-harjoittelu/asiakkaiden ohjaus, (4) omakohtainen työnohjaus/saatu työnohjaus (yksilö ja ryhmän), (5) työnohjauksen työnohjaus, (6) kirjallisuuden itsenäinen opiskelu, (7) reflektiivinen kirjoittaminen, (8) lopputyö, (9) työskentely HOWSPACE oppimisalustalla.

         Koulutusohjelman kustannukset

         Kouluksen hinta on 6400€ + alv%. Koulutusohjelman kustannusten laskutuksen voi jakaa useampaan erään, myös kuukausittainen laskutus 2v aikana on mahdollinen.

         Hinta sisältää opetuksen lähiopetuspäivillä, opiskelumateriaalit, verkkotyöskentelyn HOWSPACE -ympäristössä sekä henkilökohtaisen ohjauksen. Tämän lisäksi osallistujat hankkivat ja kustantavat itse oman henkilökohtaisen työnohjauksensa ja Tavistock-seeminaarin ylläpitokustannukset.

         Koulutuksen paikka


         Koulutus toteutetaan Helsingissä, Pikku Huopalahdessa, Korppaanmäentie 36 LT 3. COVID19 – tilanteesta johtuen voidaan koulutuksen aloitus myös siirtää ZOOM:n kautta tapahtuvaksi.

         Saapuminen Korppaanmäentien toimitilaan:

         Raitiovaunulla: Raitiovaunu nro 10:n päätepysäkiltä kävellen n. 100 metriä.

         Omalla autolla: Korppaanmäentiellä on maksuttomia 2h kadunvarsipaikkoja sekä Korppaanmäentien päässä pieni pysäköintialue.

         Bussilla: Vihdintien ja Mannerheimintietä kulkevat bussit. Kävelymatka Mannerheimintieltä ja Vihdintieltä (Korppaanmäentie alkaa Mannerheimintieltä ja päättyy Vihdintielle).

         Kouluttajat

         Metanoian työnohjauksen ohjelmassa toimivat kouluttajina alan “raskaan sarjaan”  kuuluvat ammattilaiset. Kaikilla on runsaasti tieto-taitoa työnohjaustyöstä, nykyorganisaatioiden uusista kehittymistrendeistä sekä haastavan uudistumis- ja muutostyön metodeista. Kouluttajat toimivat laajalti kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa: FINOD (Suomi), OPUS (UK), The Tavistock institute(UK), Group Relation verkosto, The TAOS institute (USA), The Human Systems Dynamics Institute (USA), IL NODO (Italia), Pary Center for New Learning (Italy).  Työnohjaaja peruskoulutuksen käynneillä on mahdollista tulla osaksi näitä verkostoja ja jatkaa itsenäisesti omaa ammatillista kehittymistä.

         Pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing, LiM, työnohjaaja (STORY), organisaatiokonsultti (FINOD), TRO ja Atso Juote, KM, työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD, tutkija.

         Marianne on toiminut vuodesta 2000 lähtien työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana erilaisissa organisaatioissa. Koska hän on yhdistänyt työssään teoreettista työtä ja esimiesten, asiantuntijoiden sekä johtoryhmien ja moniammatillisten tiimien työnohjauksia, on hänelle syntynyt merkittävää tietotaitoa ymmärtää organisaatioiden, ryhmien ja yksilöiden kompleksista dynamiikkaa. Marianne on kiinnostunut erityisesti ihmisen kokemuksen ja mielen organisoitumisen sekä organisaation puolelta tulevan strategisen toiminnan suhteen ymmärtämisestä. Hän on myös kirjoittanut ja toimittanut aiheesta kaksi kirjoaa Metanoia-kirjasarjaan. Ammatillista osaamista Marianne täydentää järjestelmällisesti kansainvälisessä Group Relations -verkostossa.

         Atsolla on 20 vuoden kokemus työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana toimimisesta. Työnohjaajana ja konsulttina hän on tehnyt töitä niin johtoryhmien, työryhmienkin kuin yksittäisten esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Työnohjaajana Atso on kiinnostunut ihmisen mielestä ja sen kytköksistä ihmisten välisiin suhteisiin ja dynamiikkaan. Ryhmiin ja organisoitumiseen liittyvät ilmiöt ovat Atson työn ytimessä. Organisaatioanalyyttinen ajattelu merkitsee hänelle kykyä tarkastella yksilöä ja yhteisöjä monien eri organisaatioteorioiden valossa. Arviointitutkijana Atso on kirjoittanut yli 40 artikkelia ja raporttia työyhteisöjen kehittämisestä ja muutostilanteista.  Atso Juote toimii aktiivisesti kansainvälisessä ryhmädynaamisessa liikkeessä ja hänellä on laajat kansainväliset kontaktit.

         Koulutuksessa vierailevat:

         Risto Puutio (PsT, MSc, TRO) on organisaatioanalyytikko, työ- ja organisaatioiden erikoispsykologi, työnohjaaja (STORY), tutkija ja tietokirjailija. Hänen intohimonsa on  ymmärtää ihmisten välisen organisoitumisen, luovan työskentelyn ja  yhteistyön ehtoja. Risto haluaa edistää organisaatioiden systeemidynamikan tuntemusta ja organisaatiohin kätkeytyvien potentiaalien tunnistamista.

         Jukka-Pekka Heikkilä (PsM, MSc) toimii organisaatiokonsulttien ja -kehittäjien työnohjaajana (STORY) ja kouluttajana sekä Humap Consultation Oy:ssä että Metanoia Oy:ssä. Hän on erikoistunut soveltamaan kompleksuusajattelun tarjoamia mahdollisuuksia jatkuvasti muuttuvien organisaatioiden kehittymishaasteisiin.

         Riitta Ylikomi (PsM) on psykologi, työnohjaaja (STORY), psykoterapeutti (VET). Työnohjaus-, psykoterapia- ja koulutustyön  lisäksi hän valmistelee väitöskirjaa Tampereen yliopistoon.

         Hakeminen ja lisätiedot

         Koulutusohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka jälkeen haastattelemme kaikki osallistujat. Edellytämme osallistumista koko ohjelmaan. Varaamme oikeuden koulutusohjelman päivämäärien muutoksiin.

         Huom. Koulutusohjelman aikana opiskelijat saavat 20% alennuksen Metanoian muista seminaareista, tapahtumisista ja konferensseista.

         Lisätietoja ohjelmasta Marianne Tensing puh. 0442986977 marianne.tensing@metanoiainstituutti.fi

          Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

          Henkilötiedot

          Nimi (*)

          Syntymävuosi

          Ammatti

          Katuosoite

          Postinumero ja -toimipaikka

          Puhelinnumero (*)

          Sähköposti (*)

          Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

          Nimi

          Osoite

          Postinumero ja -toimipaikka

          Puhelinnumero

          Sähköposti

          Peruskoulutus ja tiedot aiemmista työnohjauskoulutuksista

          Mikä sai sinut kiinnostumaan Metanoia Instituutin työnohjaajien koulutuksesta?

          Systeemisen työotteen metodit (2021)

          Hyödynnä työssäsi systeemisen työtavan metodeja!

          Systeemisyys on tapaa ajatella ja hahmottaa asioiden muodostamia kokonaisuuksia sekä käytäntöjä, jotka auttavat systeemiä sisäiseen ja ulkoiseen vuoropuheluun. Systeemisen ammattilaisen, konsultin, työnohjaajan tai johtajan voi tunnistaa tämän kyvystä esittää kysymyksiä, jotka avaavat näkemään kokonaisuutta, suhteita ja vuorovaikutusta. Systeeminen työote on myös joukko menetelmiä, joita eri käytäntöyhteisöissä on vuosien ajan kehitelty. Metanoia Insituutti on vuoropuhelussa maailmassa merkittävien systeemisten ajatteluyhteisöjen kanssa.

          Systeemisen työotteen metodit -ohjelma on viiden päivän muodostama kokonaisuus, jonka kautta voi perehtyä erilaisiin systeemisiin työtapoihin ja metodeihin. Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti Systeemisen prosessikonsultointi-ohjelman suorittaneille, mutta mukaan voidaan valita myös muita systeemisyyteen työssään perehtyneitä ammattilaisia.

          Ohjelman teemat ja ajankohdat ovat:

          1.  Syteeminen organisaatioanalyysi  30.9-1.10.2021 (2 pv)

          –   Ekosysteemit ja verkostojen vuorovaikutuksen jäsentäminen

          –  Systeemikarttojen rakentaminen

          –  Warm Data -työtapa

          2.  Dialoginen OD ja merkityksen rakentamisen työtavat (CMM) 2.9.2021

          3.   Human Systems Dynamics -metodologiat ja työtavat 27.1.2022

          4. Analyysilaboratorio 18.3.2022  (omien työprosessien analyysia ryhmänä)

          Ohjelma harjoittaa eri suunnista tulevien systeemisten metodien käyttöön omassa työssä. Voit olla organisaation sisäinen tai ulkoinen kehittäjä, työnohjaaja tai johtaja hyötyäksesi näistä menetelmistä.

          Ohjelmassa hyödynnetään yhteistyökumppani Humap Softwaren kehittämää HowSpace alustaa, joka mahdollistaa systeemin (tässä opiskelijaryhmän) sisäisen keskustelun ja tästä muodostuvan jatkumon näkemisen. Alustan kehittämisessä systeeminen orientaatio on ollut keskeinen ja sen käyttö ohjelmassa antaa kokemuksen digitaalisten työkalujen käytöstä systeemeihin vaikuttamisessa.

          Ohjelman työpäivät toteutetaan Helsingissä.

          Ohjelman kouluttajina toimivat Jukka-Pekka Heikkilä ja Risto Puutio. Lisätiedot: Jukka-Pekka puh. 040 5651439, Risto puh. 0400 545 519

          Ilmoittautuminen

          Ohjelman hinta on 2400 € + alv. Ilmoittautuminen 1.2.2021 mennessä. Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelman toteutusta koskeviin muutoksiin. 1.2.2021 jälkeen tehdyistä peruutuuksista veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta.

           Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

           Henkilötiedot

           Nimi (*)

           Ammatti

           Katuosoite

           Postinumero ja -toimipaikka

           Puhelinnumero (*)

           Sähköposti (*)

           Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

           Nimi

           Osoite

           Postinumero ja -toimipaikka

           Puhelinnumero

           Sähköposti