Dialoginen ja systeeminen prosessikonsulttikoulutus 2021-22 (35 op)

HUOM. OHJELMAN ALOITUS SIIRTYNYT TAMMIKUULLE 2021

Ohjelman tarkoituksena on valmentaa osallistujia toimimaan prosessikonsultteina ja lisätä heidän valmiuksiaan ja kykyään kohdata organisaatioympäristöjen monimuotoisia ja usein jännitteisiä asetelmia. Ohjelma vahvistaa kykyä hahmottaa ja jäsentää tämän päivän työelämän ilmiöitä sekä taitoa toimia kompleksisissa tilanteissa.

Ohjelman viitekehys muodostuu vuoropuhelusta kolmen eri orientaation välillä. Nämä ovat (1) dialogisuus, (2) systeemisyys, ja (3) organisaatiodynaaminen ajattelu. Ohjelmassa opiskellaan kykyä rakentaa prosesseja, joissa yhteensovitetaan eri lähestymistapoja tarpeenmukaisesti.

Ohjelma on tarkoitettu ammattilaisille, jotka ovat tekemisissä erilaisten työelämän systeemien ja niiden kehittämisen kanssa. Se soveltuu täydennyskoulutukseksi esimerkiksi työnohjaajille, henkilöstön kehittäjille ja konsulteille.

Ohjelma toteutuu prosessikoulutuksena, joka koostuu ryhmän yhteisistä lähiopetusjaksoista, kokemuksellisesta Tavistock-seminaarista, kahdesta vapaavalintaisesta seminaarista, vertaisryhmätyöskentelystä ja itsenäisestä opiskelusta sekä interventiivisistä kokeiluista organisaatioasiakkaan ympäristössä ja tämän pohjalta tehtävästä reflektiotyöstä.

Lähiopetusjaksot ovat yhden tai kahden päivän tapahtumia, jotka koostuvat teoreettisen tiedon ja organisaatioiden reaalimaailman kysymysten yhteensovittamisesta, kokemuksellisista työskentelyistä, konsultatiivisten taitojen harjoittelusta ja case-työskentelyistä. Kokemukselliset menetelmät ohjelmassa ovat työtapoja, joissa asioita tutkitaan oman kokemuksen havainnoinnin, jakamisen ja yhteisen tarkastelun kautta.

Ohjelman laajuus on 35 op. Lähiopetus (20 op), vapaavalintaiset seminaarit (4 op),  vertaisryhmä (3 op), kirjallisuus & opetusvideot (3 op), interventiivinen kokeilu (3 op) ja sen pohjalta tehtävä reflektiotyö (2 op)

Ohjelman lähipäivät toteutetaan Helsingissä

Jaksojen päivämäärät ja teemat 

  1. Jakso 15.-16.1.2021 Koulutusprosessin aloitus. Viitekehykset vuoropuhelussa.
  2. Jakso 1.3.2021   Organisaatio mielessä – kuinka hahmottaa organisaatiota?
  3. Jakso 30.4.2021 Konsultaatiosuhde 1. Kuinka luoda suhdetta organisaatioon
  4. Jakso 19.-22.8. Teemaseminaari (Tavistock-tapahtuma)
  5. Jakso  27.9.2021 Osallisuus ja organisaatiodynamiikka – mitä itsestä voi nähdä osana suurta systeemiä?
  6. Jakso 4.-5-11.2021 Konsultaatiosuhde 2. Yhteistyösuhteen jännitteitä
  7. Jakso 13.12.2021  Konsultaatiosuhde 3. Kuinka ylläpitää muuttumiselle avointa tilaa?
  8. Jakso 13.-14.1.2022 Oman konsultaatio ”käsialan” tunnistaminen ja konsultti-identiteetti
  9. Jakso  3.-4.3.2022  Päättöseminaari

Lähijaksojen lisäksi osallistuja valitsee oman kiinnostuksensa pohjalta kaksi vapaavalintaisista seminaareista järjestäjien tarjonnasta.

Ohjelman hinta: Ohjelman perushinta on 6000€ + alv, joka sisältää lähijaksojen (Jaksot 1-9, yht. 16 pv) opetuksen, oppimisalustan ja materiaalit. Perushinta ei sisällä ruokailuja eikä mahdollisia majoituksia. Perushinnan lisäksi osallistuja maksaa kouluttajayhteisöjen tarjonnasta valitsemansa kaksi erillistä 2 op:n laajuista seminaaria kunkin seminaarijärjestäjän taksan mukaisesti (vapaavalintaiset seminaari yhteensä n. 1200 € ).  Ohjelman kokonaishinta määräytyy siten sen mukaisesti, mitä vapaavalintaisia seminaareja osallistuja tekee.

Ohjelmaan haetaan oheisella lomakkeella. Hakijoiden haastattelut 19.12.2020. Valituille ilmoitetaan opiskelupaikasta joulukuussa 2020. Ohjelma alkaa tammikuussa 2021.

Ohjelma toteutetaan Dialogic Oy:n ja Metanoia Instituutin yhteistyönä. Sen pääkouluttajina toimivat Jorma Ahonen ja Risto Puutio. Myös vierailevia kouluttajia.

Lisätiedot: Risto 0400-545 519, Jorma  040-500 0275

 

 

 

 

 

 

Hae ohjelmaan