Inhimillinen toiminta työyhteisöissä (2021-2022)

– ohjaaja ja johtaja ison äärellä?

 

Kuinka voi vaikuttaa tiedostamattomaan? Kuinka voi ohjata ennakoimatonta? Miten hallita omaa reagointia, kun tunteet saavat vallan ja kädet tärisevät? Kun huomaa, ettei kuullut sanaakaan siitä, mitä puhuttiin? Johtajat, kehittäjät, coachit ja fasilitoijat ovat työssään ison äärellä – kohtaamassa inhimillisen toiminnan monimuotoisuuden ja kerroksisuuden sekä itsessään että ohjaamassaan yhteisössä.

Meillä on vahva perinne kohdistaa huomiokykymme hallittavaan ja järjellä ymmärrettävään – tunteet eivät kuulu työpaikalle. Pyrimme hahmottamaan rakenteita, analysoimaan ja määrittelemään tilanteita, selittämään toimintaa itsellemme tutuilla käsitteillä – ottamaan tilanteet ja asiat haltuun. Usein kuitenkin joutuu huomaamaan, että hetken helpotuksen jälkeen palataan entiseen, toistamaan niitä reagointi-  ja suhtautumistapoja, jotka jo entuudestaan hallitsemme – ja jotka alun perin saattoivat meidät pulaan. 

Inhimillisen toiminnan potentiaalia ei saada käyttöön ohjaamalla vain sitä, mikä näkyy ja sanoitetaan. Varjoihin jäävä, ääneen lausumaton moniselitteisyys tai kokemuksista välähdyksinä virittyvät tunteet, siirtävät järjen sivuraiteelle, määrittelevät tilanteen kokonaan uudelleen ja saavat meidät toimimaan itsellemme kenties epämiellyttävällä ja arvaamattomalla tavalla. Jäämme helposti toistamaan omaa sisäistä kiertokulkuamme, mikäli emme tietoisesti pyri laajentamaan yhtä lailla ymmärrystä itsestämme kuin laajemminkin inhimillisestä toiminnasta ja siitä, kuinka ihmisen luonto, inhimillinen kerroksisuus ja dynamiikka vaikuttavat ja myös tukevat johtamis-, ohjaus- ja kehittämistyötä.   

Inhimillinen toiminta työyhteisöissä on uusi valmennus, jonka lähtökohtana on fasilitoijan, coachin, johtajan ja kehittäjän työ, työssä kohdatut käytännön kysymykset ja haasteet sekä toiminnasta ja yhteisöstä nouseva dynamiikka – tunteet, asenteet, kokemukset, jännitteet ja ristiriidat yhtä lailla kuin luovuus, kuvittelu ja yhteisöllisyys.

 

Dialogisen valmennuksen rakenne ja toteutus

”Inhimillinen toiminta työyhteisöissä ”- valmennus on noin puolen vuoden mittainen ohjattu prosessi henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sekä ymmärtämään inhimillisen toiminnan perusluonnetta että löytämään keinoja ja toimintatapoja työskennellä näiden kysymysten kanssa kehittämis- ja ohjaustyössä. Valmennuksesta hyötyvät erityisesti fasilitoijat, coachit, johtajat ja kehittämistyön asiantuntijat, jotka haluavat syventää osaamistaan sosiaalisten systeemien psykodynamiikan, sosioanalyyttisten lähestymistapojen ja kompleksisuuden huomioimisessa osana uusiutumis-, johtamis- ja muutostyötä.

Kokonaisuus muodostuu kahdesta kahden päivän seminaarista ja niitä täydentävistä neljästä verkkotyöpajasta ja henkilökohtaisesta coaching-ohjauksesta. Seminaarien teemat ovat:

 

 1. Minkä kanssa työskentelemme? 11.-12.10.2021
 • valmennuksen viitekehyksistä (systeemis-psykodynaaminen, sosioanalyyttinen ja kompleksinen) 
 • inhimillisen toiminnan perustan tunnistaminen, huomioiminen ja siihen vaikuttaminen ohjauksessa ja johtamisessa 
 • yhteisöjen ja ohjaajan, johtajan uusiutuminen 
 • inhimillinen toiminta ohjaajan, fasilitoijan, coachin ja johtajan kokemuksena, ydinorientaationa ja työnä
 1. Koettu ja omaksuttu ammatti-identiteetissä ja käyttöteorioissa 17.-18.2.2022
 • assosiatiivisuus ja reflektiivisyys käyttövoimana
 • case-tilanteiden ja kehittämistyön syventäminen
 • inhimillinen potentiaali ja luovuus ohjaajan, fasilitoijan, coachin ja johtajan kokemuksena, orientaationa ja työnä

 

Seminaarien työskentely perustuu sekä tietoiskuihin että erilaisiin toiminnallisiin, kokemuksellisiin ja assosiatiivisiin harjoituksiin. 

Verkkotyöpajat ja henkilökohtainen coaching ohjaus, 1.11.2021, 29.11.2021, 12.1.2022 ja 31.1.2022. Työpajoissa hyödynnetään ja syvennetään sekä ilmiöiden havainnointia ja niiden merkitysten tunnistamista että keinoja vaikuttaa ja ohjata uuden muotoutumista. 

Inhimillinen toiminta työyhteisöissä – valmennuksen vetäjinä ovat Executive coach, Organisaatioanalyytikko ja psykodraamaohjaaja Jarmo Manner ja Leadership coach, Vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC), Organisaatioanalyytikko Terttu Malo.

Koulutuksen hinta: 1200€ (+alv)

Valmennuksen tapaamiset toteutetaan verkkotyöskentelynä teams:ssa.

Koulutukseen hakeminen: 4.10.2021 mennessä

Lisätiedot: Terttu Malo, terttu.malo@taiteoy.fi p.0407646744

Koulutus oli aiemmin nimellä ”Mitä organisaatioissa todella tapahtuu?”.

 

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)