Mitä todella tapahtuu – työyhteisöjen systeemis-psykodynaamiset ilmiöt ja niihin vaikuttaminen (2024)

– valmennus inhimillisen potentiaalin hyödyntämisestä

SINULLE, JOKA TOIMIT VAATIVISSA YMPÄRISTÖISSÄ JA VASTUULLISISSA TEHTÄVISSÄ.

Työyhteisöjen toiminnassa pyritään usein suoraviivaisuuteen ja järkiperäisyyteen. Yllätyksellinen ja moniulotteinen kapeutuu yksinkertaistuksiksi, usein yksilöiden toiminnasta ja ominaisuuksista johtuvaksi. Samalla jää huomaamatta, miten yhteinen toiminta ja vuorovaikutus vaikuttavat meihin kaikkiin ja määrittelevät meitä.

Ennakoimattomien tilanteiden kohtaaminen vaatii hahmottamaan maailmaa uudella tavalla – sen sijaan, että jäisime toistamaan omia sisäisiä kaavojamme tai turvautuisimme tuttuun ja totuttuun.

”Mitä todella tapahtuu” -valmennus haastaa syventymään näkymättömään ja pinnan alla tapahtuvaan, inhimillisen potentiaalin hyödyntämiseen. Ääneen lausumaton moniselitteisyys ja kokemuksista virittyvät tunteet ovat kaikki palautettavissa yhteisön voimavaroiksi.

Valmennus kutsuu mukaan ihmettelemään, ymmärtämään ja oppimaan, tarkastelemaan työyhteisöjen systeemisiä ja psykodynaamisia ilmiöitä ja niihin vaikuttamista. Se tarjoaa työkaluja työyhteisöjen ja ryhmien prosessien jäsentämiseen, vaihtoehtojen tunnistamiseen sekä oman toiminnan ja itseymmärryksen syventämiseen kompleksisissa ja moniselitteisissä tilanteissa toimittaessa.

– Valmennuksen myötä pysähdyin miettimään psykologisen tason ilmiöitä ja merkityksiä, pinnan alla olevia ajattelun, tunteiden ja kokemusten prosesseja. Teorioiden tarkastelu antoi käsitteitä ja välineitä ymmärtää työyhteisöä ja tuki omaa toimintaani.

Dialogisen valmennuksen työskentelytavoista ja toteutuksesta

Valmennuksen aikana työskennellään sekä työstä nousevien kysymysten pohjalta että konkretisoivia harjoituksia käyttäen. Työskentely perustuu tietoiskuihin ja erilaisiin toiminnallisiin, kokemuksellisiin ja assosiatiivisiin harjoituksiin, jotka auttavat hahmottamaan ilmiöitä ja mahdollistavat niiden tarkastelun uusien toimintatapojen tunnistamiseksi.

Valmennuksen rakenne ja toteutus

”Mitä todella tapahtuu – työyhteisöjen systeemiset ja psykodynaamiset ilmiöt ja niihin vaikuttaminen” on reilun puolen vuoden mittainen ohjattu prosessi henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sekä ymmärtämään inhimillisen toiminnan perusluonnetta että löytämään keinoja ja toimintatapoja työskennellä näiden kysymysten kanssa kehittämis-, johtamis – ja ohjaustyössä.

Kokonaisuus muodostuu kahdesta kahden päivän seminaarista ja niitä täydentävistä neljästä verkkotyöpajasta ja henkilökohtaisesta coaching-ohjauksesta. Seminaarien teemat täydentyvät osallistujien tarpeiden pohjalta

 • Mitä työyhteisöjen systeemis-psykodynaamiset ilmiöt ovat? Yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen tasolta? Mitä ”pinnanalainen” merkitsee? Kuinka tunnistaa vaihtoehtoja, uusia näkökulmia? Mihin ja miten voi vaikuttaa? Miten irrota rajoittavista rakenteista? Kuinka luoda ja vahvistaa yhteisöllisyyttä, adaptiivisuutta ja identiteettityötä?
 • Henkilökohtaisen käyttöteorian ja oman työidentiteetin vahvistaminen: Kuinka minä vaikutan ympäristööni? Kuinka minuun vaikutetaan? Miten vahvistan omaa toimijuuttani?
 • Kuinka työskennellä jännitteisyyden, toistuvien kaavojen, kulttuurista nousevien rakenteiden muokkaamiseksi? Kuinka ohjata jatkuvaa muotoutumista ja organisoitumista?

Valmennuskokonaisuuteen sisältyvät verkkotyöpajat toteutetaan Teams-työskentelyinä, kuten myös henkilökohtainen coaching-ohjaus.

Työpajojen ja lähijaksojen aikataulu:

Lähijakso | 18.-19.1.2024, Helsinki

I verkkotyöpaja | 23.2.2024 klo 14.00 – 16.00

II verkkotyöpaja | 14.3.2024 klo 14.00 – 16.00

III verkkotyöpaja | 11.4.2024 klo 14.00 – 16.00

IV verkkotyöpaja | 16.5.2024 klo 14.00 – 16.00

Lähijakso | 12.-13.6.2024, Helsinki

Valmennuksen vetäjinä toimivat Atso Juote KM, Organisaatioanalyytikko FINOD, Työnohjaaja STOry ja Leadership coach sekä Terttu Malo Vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC), Organisaatioanalyytikko FINOD ja Executive coach (The Tavistock Institute).

Koulutuksen hinta: 1 200 € (+alv 24 %)

Valmennuksen seminaarit toteutetaan Helsingissä.

Lisätiedot: Terttu Malo, p. 0407646744, terttu.malo@metanoiainstituutti.fi

 

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)