Mitä organisaatioissa todella tapahtuu? (2021)

Koulutus on siirretty syksylle 2021. Tarkemmasta ajankohdasta tulossa tietoa myöhemmin. 

 

 • Miten voimme vaikuttaa näkymättömiin ilmiöihin?
 • Miten voit harppauttaa fasilitointisi vaikuttavuuden? 
Valmennuksen taustaa ja ajattelua

Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja toiminnassa voidaan tunnistaa kerroksisuutta ja ei-näkyviä rakenteita, jännitteisyyttä ja voimia. Käytännössä minkään organisaation, sosiaalisen systeemin tai ryhmän toimintaa ei voida organisoida, suunnitella tai ohjata niin tarkasti, että se olisi täysin ennakoitavaa tai yllätyksetöntä. Organisaation jäsenten keskinäisessä ja eri organisaatioiden välisessä kanssakäymisessä ja vuorovaikutuksessa vaikuttavat aina inhimillisen toiminnan perusluonteesta nousevat ei-näkyvät elementit – tunteet, kokemukset, asenteet, oletukset, arvot, normit, tulkinnat, tilannetekijät, sattumat, perinteet, ennakkoluulot, globaalit ilmiöt, trendit jne. Inhimillinen toiminta on aina sekä näkyvää, tiedostettua ja ennakoitavaa että peitettyä, arvaamatonta ja sattumalta muotoutuvaa. Organisaatioiden ja sosiaalisten systeemien toiminta saa vaikuttavuutensa ja merkityksensä juuri näiden ei–niin-tietoisten ja näkyvien prosessien kautta.

Varsin tuttu tilanne itse kullekin on esimerkiksi se, että jotain sovittiin tehtäväksi, mutta jostain syystä se ei tullutkaan valmiiksi. Tutunkin henkilön aiemmasta poikkeava käyttäytyminen käynnistää meissä erilaisia tunteita, tulkintoja, hämmennystä tai huolta. Rauhallinen tilanne päättyykin räjähdykseen. Jääkiekon maailmanmestaruuden voittaminen synnyttää pakahduttavan ilon ja onnistumisen riemun katsojissa. 

Kuinka organisaatiot ja sosiaaliset systeemit uusiutuvat?

Näihin tekijöihin, ilmiöihin, prosessoitumiseen, rakenteisiin ja dynamiikkaan voi kuitenkin päästä kiinni. Ne voidaan tunnistaa, niitä voidaan havainnoida ja kokemuksellisesti tavoittaa. Niiden vaikutukset, erilaiset merkitykset ja vaihtoehtoiset tulkinnat voidaan sanoittaa yhdessä ja yhteisöllisesti – samoilla välineillä, joilla ne syntyvätkin – yhdessä, yhteisöllisesti ja vuorovaikutuksessa. Inhimillinen toiminta ei myöskään ole täysin hallitsematonta tai arvaamatonta.

Kehittämistyössä ryhmät voidaan saada toimimaan, organisaatiot saavuttamaan tavoitteensa, verkostot tuottamaan ratkaisuja ongelmiin, yhteiskehittämään, luomaan käytäntö- ja intressiyhteisöjä, ohittamaan ristiriitoja ja rakentamaan uutta.

Organisaatioiden kehittäminen, uusiutuminen ja kehittyminen perustuvat sekä tietoiseen, tavoitteelliseen ja tahdon ohjaamaan työhön että inhimillisen toiminnan yhteisösuuntautuneiden puolien vahvistamiseen ja houkutteluun tavoitteiden tueksi. Ja lopulta, on hyvä varautua vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. 

Koulutuksen rakenne ja toteutus

”Mitä organisaatioissa todella tapahtuu”- koulutus on reilun puolen vuoden mittainen kokonaisuus henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään inhimillisen toiminnan perusluonnetta ja sen huomioimisen merkitystä kehittämis- ja ohjaustyössä. Koulutuksesta hyötyvät erityisesti fasilitoijat ja kehittämistyön asiantuntijat, jotka haluavat syventää osaamistaan sosiaalisten systeemien psykodynamiikan ja kompleksisuuden huomioimisessa osana uusiutumis-, johtamis- ja muutostyötä.

Kokonaisuus muodostuu kahdesta kahden päivän seminaarista ja niitä täydentävistä neljästä verkkotyöpajasta koulutusprosessin edetessä. Seminaarien teemat ovat:

1. Sosiaalisten systeemien kompleksisuus, dynamiikka ja psykodynamiikka 

 • arjessa, kehittämis- ja ohjaustyössä
 • ohjaajan, fasilitoijan ja konsultin kokemuksena ja orientaation perustana

2. Sosiaalisten systeeminen ei- näkyvät rakenteet, prosessit ja muotoutuminen sekä tilannetekijöiden vaikutus 

 • arjessa, kehittämis- ja ohjaustyössä
 • ohjaajan, fasilitoijan ja konsultin kokemuksena ja orientaation perustana

Seminaarien työskentely perustuu sekä tietoiskuihin että erilaisiin toiminnallisiin, kokemuksellisiin ja taidepainotteisiin harjoituksiin. Verkkotyöpajoissa hyödynnetään ja syvennetään dynaamisten ja psykodynaamisten ilmiöiden havainnointia ja niiden merkityksen ja tulkintojen sanoittamista sekä sovelletaan opittua omaan työhön ja työkäytäntöihin.

Webinaarien ajankohdat:

Tietoa tulossa myöhemmin.

 

Hinta: 1450€ + alv

Mitä organisaatioissa todella tapahtuu? – koulutuksen vetäjinä ovat Executive coach ja organisaatiokonsultti Jarmo Manner ja Organisaatiokonsultti ja työnohjaaja Terttu Malo.

 

Ilmoittautuminen

  Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti