Organisaatioanalyytikoiden kouliintumispolku 2023-26

Ohjelma on tarkoitettu kokeneille kehittäjille, työnohjaajille ja konsulteille, jotka haluavat syventää ammatillista identiteettiään senioreina sekä integroida jo hankittua osaamistaan jatkuvasti muuttuvan työelämän toimijoina. Prosessi kutsuu syvästi henkilökohtaiseen työskentelyyn ja oppimiseen ja johtaa organisaatioanalyytikko-nimikkeen saamiseen.

Kouliintumispolulla:

 • Perehdyt organisaatiotyön ilmiöihin ja niiden ymmärtämisen käsitteisiin osallistumalla  koulutusryhmän seminaareihin 4 kertaa vuodessa kolmen vuoden ajan.
 • Saat omaan konsultaatio- ja työnohjaustyöhösi mentoroinnin kahdelta eri seniorilta neljän vuoden aikana.
 • Tulet osaksi Metanoian tapahtumia; saat maksuttoman osallistuminen seminaareihin ja mahdollisuuksien mukaan tilaisuuden toimia kouluttajana Metanoia-tapahtumissa ja koulutusohjelmissa.
 • Pääset mukaan Metanoian kansainväliseen verkostoon.
 • Harjoitat konsultoinnin taitoja pienryhmässä.
 • Tutkit omaa työtäsi ja työhön liittyvää ajatteluasi kirjoittamalla.

Prosessi alkaa oman työelämäaseman ja ammatti-identiteetin tutkimisella ja jo kuljettujen ammatillisten polkujen kartoittamisella. Kolmen ensimmäisen vuoden opiskelu rakentuu tämän pohjalta suuntautuen eri metodien ja työtapojen opiskeluun. Neljäntenä vuotena laaditaan oma organisaationalyytikko-portfolio, joka tekee näkyväksi omaa oppimista ja osaamista kehittämistyössä. 

Prosessi poikkea perinteisestä koutusohjelmasta siinä, että se tarjoaa tilaa oman työn ja työuran reflektiiviseen tutkimiseen sekä oman kasvun kannalta olennaisten kysymysten tunnistamiseen. Jokainen opiskelija tekee valintoja omien oppimisisältöjen suhteen ja on siten mukana koulutusyhteisön itseorganisoitumisessa. 

Kouliintumispolulla harjaannutettavia taitoja ovat:

 • Organisaatiosilmä. Kyky hahmottaa organisaatiota ympäristönsä kanssa kehittyvänä prosessina sekä tunnistaa niihin liittyviä dynaamisia ilmiöitä. Kyky nähdä ja ajatella kriittisesti organisoituneen toiminnan taustalla olevia ajattelumalleja.
 • Kannattelukyky. Kyky sietää yhteisöjen toimintaan liittyviä epävarmuuksia. Kyky osallistua muutostyöhön tavalla, joka edistää organisaatioiden jäsenten kyvykkyyttä tarkastella ja ymmärtää jännitteitä niin systeemitason toiminnan kuin yhteisön jäsenten tuottaman dynamiikan ilmentyminä. Kyky luoda kuuntelevaa tilaa ympäristöihin, joissa moniäänisyyttä siedetään huonosti.
 • Uudistumiskyky. Rohkeus riskinottoon ja kehityksellisten häiriöiden tuottamiseen asiakassysteemeille. Valmius heittäytyä prosesseihin, jotka haastavat myös itselle tuttuja käytänteitä.
 • Reflektiiviset taidot. Kyky katsoa omaa toimintaa osana systeemiä ja ymmärtää oman hahmottamistavan subjektiivista luonnetta. Kyky vaihtaa tarkastelun näkökulmia ja kysyä uusia kysymyksiä. Valmius oman itsen kuunteluun ja henkilökohtaisen elävyyden ylläpitäminen.
 • Esteettiset valmiudet. Kyky tutkia todellisuutta ja kuvitella tulossa olevaa taiteen keinoin. Kyky organisaation dramaturgiseen hahmottamiseen.

Koulutuksen laajuus on 80 opintopistettä.  

Ohjelman hinta:  4500 €  + alv 24 %/ vuosi  kolmelta ensimmäiseltä vuodelta ja 2500 € + alv 24 % neljänneltä vuodelta. 

Kouluttajat ja mentorit: Jukka-Pekka Heikkä, Atso Juote, Terttu Malo, Marianne Tensing, Timo Totro, Helena Ihala sekä Risto Puutio + erilliset kouluttajavieraat

Ohjelma alkaa tammikuussa 2023.  Yksilölliset keskustelut hakijoiden kanssa ilmoittautumisen jälkeen.

Ensimmäiset kokoontumiset: 16.-17.2.2023, 4.-5.5.2023

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Motiivini hakea ohjelmaan

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)