Organisaatioanalyyttinen konsulttivalmennus 2022-2023

Organisaatioanalyyttinen konsulttivalmennus tarjoaa vankan pohjan nähdä, ymmärtää ja soveltaa systeemistä, psykodynaamista ja yhteisödynaamista ajattelua sekä erillisiä metodeja omaan konsultaatiotyöhön,. Valmennus perustuu tutkituille työtavoille, joilla edistetään organisaatioiden monimuotoista kehittymistä muutosten ja jännitteiden keskellä.
Konsultointimallien kehittyminen tapahtuu yhdessä organisaatioiden uudelleen muotoutumisen kanssa. Yhteistä nopeissa muutoksissa ja ennakoimattomuudessa menestymiselle on kyvykkyys oppia ja valmius hyödyntää opittua.
Organisaatioanalyyttinen konsulttikoulutus kestää 1,5 vuotta ja aika jakautuu kolmeen konsultointityötä kehittävään vaiheeseen.
Ensimmäinen vaihe keskittyy konsultin käyttämiin menetelmiin, joiden avulla voi tunnistaa ja ymmärtää niitä konteksteja ja toimintaympäristön muutoksia,  joiden osaksi konsultaatiotyö sijoittuu.
Toisessa vaiheessa huomion kohteena on konsultointiprosessien vaikuttavuus ja sen eri tasoiset seuraukset, joita asiakkaan toiminnassa ilmenee niin henkilö, yhteisö kuin verkostotasoilla.
Kolmannessa syvennetään konsultoinnin menetelmien ja metodien ymmärtämistä ja soveltamista asiakastyön haasteissa.
Valmennuksen toteutus:
Valmennus toteutuu vuosien 2022-2023 aikana, sisältäen yhteensä 18 valmennuspäivää (9 x 2pv:n valmennusjaksoissa).
Jokainen osallistuja syventyy valmennuksen aikana omien konsultointikäytäntöjensä kehittämiseen pienryhmissä (yhteensä 15 pienryhmän tapaamista).
Henkilökohtaisia valmentajien vetämiä coachingtapaamisia on jokaisella osallistujalla 6. Niiden tavoitteena on edistää valmennuksen sisältämien ajattelumallien omaksusmista suhteessa osallistujan omiin ajattelu- ja toimintatapoihin konsultoinnissa.
Tarkennettu ohjelma Tammikuussa 2021.
Haku ohjelmaan touko-elokuussa 2022 (sisältää haastattelun)
Valmennuksen aloitus syyskuussa 2022
Valmennuksen koordinaattoireina toimivat: Terttu Malo, Jukka-Pekka Heikkilä (Psykologi, MSc)
Valmennuksen pääkouluttajina toimivat: Terttu Malo, Jukka-Pekka Heikkilä, Risto Puutio, Atso Juote ja Marianne Tensing
Lisätietoja:
Terttu Malo: 040 764 6744, terttu.malo@metanoiainstituutti.fi
Jukka-Pekka Heikkilä: 040 5651439, jukka-pekka.heikkila@metanoiainstituutti.fi
Hinta 5800€ + alv

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)