Organisaatiodramaturgian peruskoulutus 19.10.–14.12.2019

Copyright Pieter Brueghel the Elder [Public domain]

Organisaatiodramaturgia on dramaturgisen ajattelun ja dramaturgisten työvälineiden soveltamista työnohjauksessa, konsultaatiossa ja kehittämistyössä. Se mahdollistaa organisaation hahmottamisen fiktiivisenä maailmana, eri teemoista ja jännitekentistä muodostuvana omalakisena merkitysten kokonaisuutena. Dramaturginen taju on kompleksisuuden tajua, hereillä oloa ja herkkyyttä jatkuvasti tapahtuvalle muuttumiselle. Se on tärkeä kyky nykyorganisaatioissa ja työelämän tämän hetkisessä murroksessa, jossa muutoskyky (resilienssi) ja sopeutuminen (adaptaatiokyky) ovat suhteessa kykyyn sietää ja työstää jännitteitä luovasti.

Tekemällä jännitteet näkyviksi draamallisina vastavoimina organisaatiodramaturgia kuljettaa kokonaisuutta, organisaation draamaa, uuteen suuntaan. Fiktion mahdollisuuksista ammentava organisaatiodramaturginen työote on vahva ja kiinnostava kehittämisen tapa, joka mahdollistaa jännitteiden hedelmällisen käsittelyn. Se käynnistää luovan, symbolisen tason työskentelyn, joka mahdollistaa organisaatiossa uudenlaisen oppimisen.

Mitä koulutuksessa tapahtuu?

Organisaatiodramaturgian peruskoulutus johdattaa sinut askel askeleelta dramaturgian peruskäsitteiden ymmärtämiseen ja soveltamiseen organisaatioilmiöihin. Organisaatiodramaturgisen työotteen avulla opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden muutostilanteita ja tekemään organisaatiodramaturgisia hypoteeseja suunnittelutyön tueksi. Tutkimme, mikä on konfliktien draamallinen luonne, mistä ne muodostuvat ja miten niitä voi organisaatiodramaturgin työvälinein hedelmällisesti työstää. Hahmotamme organisaatioiden siirtymätilanteita draamallisina käännekohtina, joissa avautuu mahdollisuus toiminnan suunnan muuttamiselle ja uudistumiselle. Erityisesti koulutuksessa kiinnitetään huomiota organisaatioiden ja työelämän kompleksisten ilmiöiden (mm. ennakoimattomuus, polkuriippuvuus, ns. viheliäiset ongelmat) jäsentämiseen rakentavalla tavalla ja niiden syvälliseen huomioimiseen suunnittelu- ja kehittämistyössä.

Koulutusohjelmassa luotua ymmärrystä voi myös syventää Organisaatiodramaturgian jatkokoulutuksessa.

Mitä koulutuksesta saat?

 • Organisaatiodramaturgia opettaa sinut ymmärtämään, millaisessa draamasysteemissä organisaatio elää. Aivan kuten onnistuneessa draamassa kaikki henkilöt työstävät näytelmän keskeistä ideaa tai sanomaa, opit organisaatiodramaturgian avulla ymmärtämään organisaatiota kokonaisuutena.
 • Organisaatiodramaturgian työvälineillä pystyt tunnistamaan arkikokemustamme muotoilevia periaatteita ja vaikuttamaan niihin. Tuomalla esiin vanhat, vakiintuneet käsikirjoitukset organisaatiossa kutsut mukaan uusia potentiaalisia kertomuksia kulkien kohti ainutkertaista organisaatiodraamaa.
 • Pääset tutkimaan organisatorisia rooleja draamakirjoittamisen tekniikoin. Opit havaitsemaan roolien eri tasoja, tahdonsuuntia ja kompleksisia motiiveja. Roolien tietoinen työstäminen on syvällistä muutostyötä.
 • Opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden siirtymä- ja konfliktitilanteita draamallisina jännitteinä, jotka mahdollistavat organisaatiossa oppimisen ja uudistumisen.
 • Peilaamalla oman työelämäsi tai ohjaamasi/johtamasi organisaation tilanteita klassikkodraamojen kohtauksiin (mm. Shakespeare ja Tšehov) ja antiikin myytteihin kehität organisaatiodramaturgista intuitiotasi työelämän, organisaatioiden ja työyhteisöjen uudenlaiseen kehittämiseen.
 • Koulutuksessa on mahdollisuus omakohtaisten työtilanteiden työstämiseen ohjattujen organisaatiodramaturgisten kirjoitusharjoitusten avulla seminaaripäivien välillä. (Vapaaehtoinen).
 • Organisaatiodramaturgian peruskoulutuksen käyneet voivat osallistua Organisaatiodramaturgian jatkokoulutukseen.

Kenelle?

 • Työnohjaajille, organisaatioiden kehittäjille ja esimiehille.
 • Kaikille, joita kiinnostaa työelämän dramaturginen tutkiminen ja kehittäminen.

Kokemisemme ja havaintomme ovat perustaltaan dramaturgisesti jäsentyviä. Tästä syystä kaikilla ihmisillä on intuitiivista dramaturgista tietoa ja ymmärrystä. Sisäinen dramaturgian tajumme luo hyvät edellytykset organisaatiodramaturgisen työotteen omaksumiselle.

Ohjelma ja koulutuspäivät

 1. Organisaatiodramaturgian ja organisaatiodramaturgisen työotteen perusteet (19.10.)
 2. Muutoksen dramaturgia ja organisaatiodramaturgian työvälineet konflikti- ja siirtymätilanteissa (2.11.)
 3. Organisaatiodramaturgi kehittämistyön erityisosaajana (23.11.)
 4. Organisaatiodramaturginen työote työelämän murroksessa (14.12.)

Käsitteet

Organisaatiodramaturgia on dramaturgian keskeisten käsitteiden soveltamista organisaatioiden dynamiikan ymmärtämiseksi. Se yhdistää draaman teorioita organisaatiotutkimuksen systeemi- ja kompleksisuusajatteluun. Organisaatiodramaturginen työote on organisaatiodramaturgian soveltamista konsultaatio-, kehitys- ja työnohjaustyöhön. Organisaatiodramaturgi on organisaatioiden kehittämisen ammattilainen, joka käyttää dramaturgian käsitteitä ja organisaatiodramaturgista työotetta organisaatioiden tutkimiseen, ymmärtämiseen ja uudelleen suuntaamiseen. Dramaturgia on järjestämisen ja muotoilun taitoa, jonka tavoite on vaikuttaa kokemuksiimme, ajatuksiimme ja tunteisiimme.

Kouluttaja

Kouluttajana ohjelmassa toimii dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihala. Hän on uudella tavalla yhdistänyt dramaturgian peruskäsitteet ja draaman teorian organisaatioiden kehittämiseen ja työnohjaukseen. Suomessa ei ole järjestetty koulutusta organisaatiodramaturgisesta työotteesta ennen häntä. Työote perustuu Ihalan kehitystyöhön* ja pitkään kokemukseen dramaturgi-ohjaajana. Metanoiassa Helena on järjestänyt koulutuksia organisaatiodramaturgiasta v. 2014 lähtien.

(*Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa” 4/2016.)

Lue Helenan blogikirjoitus keväällä päättyneestä Organisaatiodramaturgian koulutuksesta tästä. Lue myös Helenan blogikirjoitus draaman, dialogisuuden ja työelämän yhteyksistä täältä.

Paikka: Helsingin keskusta

Hinta: 1175 euroa + alv. sisältäen seminaaripäivien opetuksen, aamu- ja iltapäiväkahvitarjoilun sekä ohjauksen päivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn. Ilmoittautuminen 27.9.2019 mennessä.  Early bird -hinta 25.8. mennessä ilmoittautuneille 1075 euroa.

Lisätiedot: Helena Ihala, puh. 0443507144, helena.ihala@metanoiainstituutti.fi

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti