Organisaatiodramaturgian perusteet 19.10.–14.12.2019

Copyright Pieter Brueghel the Elder [Public domain]

Organisaatiodramaturgia on dramaturgisen ajattelun ja dramaturgisten työvälineiden soveltamista työnohjauksessa, konsultaatiossa ja kehittämistyössä. Dramaturgian taju on kompleksisuuden tajua ja hereillä oloa jatkuvasti tapahtuvalle muuttumiselle. Se on tärkeä kyky nykyorganisaatioissa ja työelämän tämän hetkisessä murroksessa, jossa muutoskyky (resilienssi) ja sopeutuminen (adaptaatiokyky) edellyttävät jännitteiden sietämistä ja luovaa työstämistä.

 Fiktion mahdollisuuksista ammentavana organisaatiodramaturginen työote on vahva ja kiinnostava kehittämisen tapa. Se käynnistää luovan, symbolisen tason työskentelyn ja mahdollistaa organisaatiossa uudenlaisen oppimisen ja näkökulman kehittämistyöhön.

Koulutuksessa organisaatiota tarkastellaan eri teemoista ja jännitekentistä muodostuvana fiktiivisenä maailmana. Työelämän ilmiöiden työstäminen fiktion kautta on korotettuun todellisuuteen siirtymistä, jossa saadaan esille olennainen ja merkityksellinen. 

MITÄ KOULUTUKSESSA TAPAHTUU?

Koulutus johdattaa sinut askel askeleelta dramaturgian peruskäsitteiden ymmärtämiseen ja soveltamiseen organisaatioilmiöihin. Opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden muutostilanteita ja tekemään organisaatiodramaturgisia hypoteeseja suunnittelutyön tueksi. Tutkimme, mikä on konfliktien draamallinen luonne, mistä ne muodostuvat ja miten niitä voi organisaatiodramaturgin työvälinein hedelmällisesti työstää. Hahmotamme organisaatioiden siirtymätilanteita draamallisina käännekohtina, joissa avautuu mahdollisuus toiminnan suunnan muuttamiselle ja uudistumiselle. Erityisesti koulutuksessa kiinnitetään huomiota organisaatioiden ja työelämän kompleksisten ilmiöiden (mm. ennakoimattomuus, polkuriippuvuus, ns. viheliäiset ongelmat) jäsentämiseen rakentavalla tavalla ja niiden syvälliseen huomioimiseen suunnittelu- ja kehittämistyössä.

Koulutuksessa on mahdollisuus omakohtaisten työtilanteiden työstämiseen ohjattujen organisaatiodramaturgisten kirjoitusharjoitusten avulla seminaaripäivien välillä. Osallistuminen ei edellytä draamakirjoittamisen osaamista.

MITÄ KOULUTUKSESTA SAAT?

  • Opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden siirtymä- ja konfliktitilanteita draamallisina jännitteinä, jotka mahdollistavat organisaatiossa oppimisen ja uudistumisen.
  • Opit havaitsemaan roolien eri tasoja, tahdonsuuntia ja kompleksisia motiiveja. Ammatillisten roolien tietoinen työstäminen on syvällistä muutostyötä.
  • Kehität organisaatiodramaturgista havaintokykyäsi peilaamalla oman työelämäsi tai ohjaamasi/johtamasi organisaation tilanteita klassikkodraamojen kohtauksiin (mm. Shakespeare ja Tšehov) ja antiikin myytteihin. 
  • Organisaatiodramaturgian avulla pystyt tunnistamaan organisaation vanhat, vakiintuneet käsikirjoitukset ja saat uudenlaisia työvälineitä systeemisten muutosten tukemiseen. 
  • Saat monipuolisesti valmiuksia työelämän ilmiöiden draamallisen organisoitumisen ymmärtämiseen ja organisaatiodramaturgisen työotteen käyttämiseen kehittämistyössä.

OHJELMA JA KOULUTUSPÄIVÄT

1. Organisaatiodramaturgian ja organisaatiodramaturgisen työotteen perusteet (19.10.)

2. Muutoksen dramaturgia ja organisaatiodramaturgian työvälineet konflikti- ja siirtymätilanteissa (2.11.)

3. Organisaatiodramaturgi kehittämistyön erityisosaajana (23.11.)

4. Organisaatiodramaturginen työote työelämän murroksessa (14.12.)

KENELLE?

  • Työnohjaajille, organisaatioiden kehittäjille ja esimiehille.
  • Kaikille, joita kiinnostaa työelämän dramaturginen tutkiminen ja kehittäminen.

Kokemisemme ja havaintomme ovat perustaltaan dramaturgisesti jäsentyviä. Tästä syystä kaikilla ihmisillä on intuitiivista dramaturgista tietoa ja ymmärrystä. Sisäinen dramaturgian tajumme luo hyvät edellytykset organisaatiodramaturgisen työotteen omaksumiselle.

Kouluttaja

Kouluttajana ohjelmassa toimii dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihala. Hän on uudella tavalla yhdistänyt dramaturgian peruskäsitteet ja draaman teorian organisaatioiden kehittämiseen ja työnohjaukseen. Suomessa ei ole järjestetty koulutusta organisaatiodramaturgisesta työotteesta ennen häntä. Työote perustuu Ihalan kehitystyöhön* ja pitkään kokemukseen dramaturgi-ohjaajana. Metanoiassa Helena on järjestänyt koulutuksia organisaatiodramaturgiasta v. 2014 lähtien.

Työotteen juuret ulottuvat antiikin filosofiaan ja klassiseen draamaan. Lue Helenan blogikirjoitus draaman, dialogisuuden ja työelämän yhteyksistä täältä. Lue myös Helenan blogikirjoitus ”Niin kuin tää olis Shakespearea” tästä. 

*Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa” 4/2016.

KÄSITTEET

Organisaatiodramaturgia on dramaturgian keskeisten käsitteiden soveltamista organisaatioiden dynamiikan ymmärtämiseksi. Se yhdistää draaman teorioita organisaatiotutkimuksen systeemi- ja kompleksisuusajatteluun. Organisaatiodramaturginen työote on organisaatiodramaturgian soveltamista konsultaatio-, kehitys- ja työnohjaustyöhön. Organisaatiodramaturgi on organisaatioiden kehittämisen ammattilainen, joka käyttää dramaturgian käsitteitä ja organisaatiodramaturgista työotetta organisaatioiden tutkimiseen, ymmärtämiseen ja uudelleen suuntaamiseen. Dramaturgia on järjestämisen ja muotoilun taitoa, jonka tavoite on vaikuttaa kokemuksiimme, ajatuksiimme ja tunteisiimme.

Paikka: Helsingin keskusta

Hinta: 1175 euroa + alv. sisältäen seminaaripäivien opetuksen, aamu- ja iltapäiväkahvitarjoilun sekä ohjauksen päivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn. Ilmoittautuminen 20.9.2019 mennessä.  Early bird -hinta 25.8. mennessä ilmoittautuneille 1075 euroa.

Osallistujamäärä max. 12 henkilöä.

Organisaatiodramaturgista osaamista voi syventää syksyllä 2020, jolloin järjestetään Organisaatiodramaturgian jatkokoulutus. 

Lisätiedot: Helena Ihala, puh. 0443507144, helena.ihala@metanoiainstituutti.fi

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti