Organisaatiodramaturgian peruskoulutus 16.2.-1.6.2019

(c) National Galleries of Scotland; Supplied by The Public Catalogue Foundation

Metanoian ensimmäisistä organisaatiodramaturgian koulutuksista v. 2014-2015 ja Organisaatiodramaturgian pilotti-ohjelmasta v. 2016 saimme hyviä kokemuksia ja runsaasti hyvää palautetta, mikä kannusti meitä edelleen kehittämään ohjelmaa nyt esillä olevaksi kokonaisuudeksi.

Organisaatiot rakentuvat kommunikaatiossa ja elävät merkityksissä. Organisaatiodramaturgia mahdollistaa organisaation hahmottamisen sen eri teemoista ja jännitekentistä muodostuvana omalakisena merkitysten kokonaisuutena, fiktiivisenä maailmana. Tämä mahdollistaa organisaatiossa uudenlaisen oppimisen. Fiktion mahdollisuuksista ammentava organisaatiodramaturginen työote on vahva ja kiinnostava kehittämisen tapa.

Organisaatiodramaturginen työote auttaa ymmärtämään, millaisessa draamasysteemissä organisaatio elää. Se tekee näkyväksi organisaatiossa jatkuvasti vaikuttavan draaman, tarinat ja metaforat ja niiden kautta luo eri toimijoille yhteisen maaperän asioiden käsittelyyn. Kaikilla ihmisillä on intuitiivista dramaturgista tietoa ja ymmärrystä, sillä kokemisemme ja havaintomme ovat perustaltaan dramaturgisesti jäsentyviä. Myös mm. tragedia ja komedia edustavat yleisinhimillisiä kertomisen malleja, joihin pystymme helposti samaistumaan. Sisäinen dramaturgian tajumme luo hyvät edellytykset organisaatiodramaturgisen työotteen omaksumiselle.

Jännitteet ja ristiriidat ovat dramaturgian erityisaluetta – draama ja sen ratkaisut syntyvät niistä.  Organisaatiodramaturginen työote käynnistää organisaatiossa luovan, symbolisen tason työskentelyn, joka mahdollistaa jännitteiden hedelmällisen käsittelyn. Organisaatioiden muutoskyky (resilienssi) ja sopeutuminen (adaptaatiokyky) ovat suhteessa niiden kykyyn sietää ja työstää häiriöitä ja jännitteitä. Aivan kuten onnistuneessa draamassa  kaikki henkilöt työstävät näytelmän keskeistä ideaa tai sanomaa, auttaa organisaatiodramaturginen työskentely kehittämään organisaatiota kokonaisuutena.

Organisaatiodramaturginen työote soveltuu sekä organisaatiossa vallitsevien tilanteiden ja ilmiöiden tunnistamiseen että organisaation uudistamiseen. Organisaatiodramaturginen työskentely tuo esiin vanhat, vakiintuneet käsikirjoitukset ja kutsuu mukaan uusia potentiaalisia kertomuksia. Draaman eri lajeja ja lukutapoja hyödyntämällä se luo uusia konteksteja organisaatioiden tulkitsemiseen. Uudessa kontekstissa asetumme uudenlaisiin suhteisiin, jolloin pystymme tunnistamaan arkikokemustamme muotoilevia periaatteita ja vaikuttamaan niihin. Avaamalla mahdollisten tulkintojen ja merkitysten kenttää organisaatiodramaturgia auttaa kulkemaan kohti ainutkertaista organisaatiodraamaa.

Käsitteet: Organisaatiodramaturgia on dramaturgian keskeisten käsitteiden soveltamista organisaatioiden  dynamiikan ymmärtämiseksi. Se yhdistää draaman teorioita organisaatiotutkimuksen systeemi- ja kompleksisuusajatteluun. Organisaatiodramaturginen työote on organisaatiodramaturgian soveltamista konsultaatio-, kehitys- ja työnohjaustyöhön. Organisaatiodramaturgi on organisaatioiden kehittämisen ammattilainen, joka käyttää dramaturgian käsitteitä ja organisaatiodramaturgista työotetta organisaatioiden tutkimiseen, ymmärtämiseen ja uudelleen suuntaamiseen. Dramaturgia on järjestämisen ja muotoilun taitoa, jonka tavoite on vaikuttaa kokemuksiimme, ajatuksiimme  ja tunteisiimme.

Ohjelma

  1. 16.2. Organisaatiodramaturgian ja organisaatiodramaturgisen työotteen perusteet
  1. 16.3. Muutoksen dramaturgia ja organisaatiodramaturgian työvälineet konflikti- ja muutostilanteissa  
  1. 27.4. Aihe, motiivi, visio – organisaatiodramaturgi kehittämistyön erityisosaajana
  1. 1.6. Organisaatiodramaturginen työote työelämän murroksen ymmärtämisessä

Mitä koulutuksessa tapahtuu?

Organisaatiodramaturgian peruskoulutus johdattaa sinut askel askeleelta dramaturgian peruskäsitteiden ymmärtämiseen ja soveltamiseen organisaatioilmiöihin.  Organisaatio-dramaturgisen työotteen avulla opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden muutostilanteita ja tekemään organisaatiodramaturgisia hypoteeseja suunnittelutyön tueksi. Tutkimme, mikä on konfliktien draamallinen luonne, mistä ne muodostuvat ja miten niitä voi organisaatiodramaturgin työvälinein hedelmällisesti työstää. Hahmotamme organisaatioiden siirtymätilanteita draamallisina käännekohtina, joissa avautuu mahdollisuus toiminnan suunnan muuttamiselle ja uudistumiselle. Peilaamalla oman työelämäsi tai ohjaamasi/johtamasi organisaation tilanteita klassikkodraamojen kohtauksiin (mm. Shakespeare, Tšehov, Beckett) ja muuhun symboliseen materiaaliin kehität organisaatiodramaturgista intuitiotasi ja työotettasi työelämän, organisaatioiden ja työyhteisöjen uudenlaiseen kehittämiseen.

Paikka: Helsingin keskusta, ilmoitetaan myöhemmin.

Hinta: EARLY BIRD -hinta 680 euroa + alv., kun ilmoittaudut 16.11.2018 mennessä. Tämän jälkeen  750 euroa + alv. (17.11. 2018 lähtien). Ilmoittaudu viimeistään 20.1.2019 menneessä.

Kouluttajana ohjelmassa toimii dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihala. Hän on uudella tavalla yhdistänyt dramaturgian peruskäsitteet ja draaman teorian organisaatioiden kehittämiseen ja työnohjaukseen. Organisaatiodramaturgia perustuu Ihalan kehitystyöhön ja pitkään kokemukseen dramaturgi-ohjaajana. Suomessa ei ole järjestetty koulutusta organisaatiodramaturgisesta työotteesta ennen häntä. Lue myös Helenan blogikirjoitus draaman, dialogisuuden ja työelämän yhteyksistä.

Lisätietoja: Helena Ihala puh. 0443507144

helena.ihala@metanoiainstituutti.fi

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti