Organisaatiodramaturgian perusteet & case workshop 15.2. – 23.5.2020

(c) National Galleries of Scotland; Supplied by The Public Catalogue Foundation

 

Organisaatiodramaturgia on dramaturgisen ajattelun ja dramaturgisten työvälineiden soveltamista työnohjauksessa, konsultaatiossa ja kehittämistyössä. Dramaturgian taju on kompleksisuuden tajua ja hereillä oloa jatkuvasti tapahtuvalle muuttumiselle. Se on tärkeä kyky nykyorganisaatioissa ja työelämän tämän hetkisessä murroksessa, jossa muutoskyky (resilienssi) ja sopeutuminen (adaptaatiokyky) ovat suhteessa kykyyn sietää ja työstää jännitteitä luovasti.

Fiktion mahdollisuuksista ammentava organisaatiodramaturginen työote on vahva ja kiinnostava kehittämisen tapa. Se käynnistää luovan, symbolisen tason työskentelyn, mikä mahdollistaa organisaatiossa uudenlaisen oppimisen. Työelämän ilmiöiden fiktiivinen työstäminen on korotettuun todellisuuteen siirtymistä, jonka avulla saadaan esille olennainen ja merkityksellinen.

MITÄ KOULUTUKSESSA TAPAHTUU?

Koulutus johdattaa sinut askel askeleelta dramaturgian peruskäsitteiden ymmärtämiseen ja soveltamiseen organisaatioilmiöihin. Organisaatiodramaturgisen työotteen avulla opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden muutostilanteita ja tekemään organisaatiodramaturgisia hypoteeseja suunnittelutyön tueksi. Tutkimme, mikä on konfliktien draamallinen luonne, mistä ne muodostuvat ja miten niitä voi organisaatiodramaturgin työvälinein hedelmällisesti työstää. Hahmotamme organisaatioiden siirtymätilanteita draamallisina käännekohtina, joissa avautuu mahdollisuus toiminnan suunnan muuttamiselle ja uudistumiselle. Erityisesti koulutuksessa kiinnitetään huomiota organisaatioiden ja työelämän kompleksisten ilmiöiden (mm. ennakoimattomuus, polkuriippuvuus, ns. viheliäiset ongelmat) jäsentämiseen rakentavalla tavalla ja niiden syvälliseen huomioimiseen suunnittelu- ja kehittämistyössä.

MITÄ KOULUTUKSESTA SAAT?

 • Opit havainnoimaan ja ymmärtämään organisaatioiden siirtymä- ja konfliktitilanteita draamallisina jännitteinä, jotka mahdollistavat organisaatiossa oppimisen ja uudistumisen.
 • Pääset tutkimaan organisatorisia rooleja draamakirjoittamisen tekniikoin. Opit havaitsemaan roolien eri tasoja, tahdonsuuntia ja kompleksisia motiiveja. Roolien tietoinen työstäminen on syvällistä muutostyötä.
 • Kehität organisaatiodramaturgista havaintokykyäsi peilaamalla oman työelämäsi tai ohjaamasi/johtamasi organisaation tilanteita klassikkodraamojen kohtauksiin (mm. Shakespeare ja Tšehov) ja antiikin myytteihin.
 • Organisaatiodramaturgian avulla pystyt tunnistamaan organisaation vanhat, vakiintuneet käsikirjoitukset ja saat uudenlaisia työvälineitä systeemisten muutosten tukemiseen.
 • Koulutuksessa on mahdollisuus omakohtaisten työtilanteiden työstämiseen ohjattujen organisaatiodramaturgisten kirjoitusharjoitusten avulla seminaaripäivien välillä. Osallistuminen ei edellytä draamakirjoittamisen osaamista.
 • Saat monipuolisesti valmiuksia työelämän ilmiöiden draamallisen organisoitumisen ymmärtämiseen ja organisaatiodramaturgisen työotteen käyttämiseen kehittämistyössä.

OHJELMA JA KOULUTUSPÄIVÄT

Kellonajat: klo 9.30-17.00

 1. Organisaatiodramaturgian ja organisaatiodramaturgisen työotteen perusteet (15.2.)
 2. Muutoksen dramaturgia ja organisaatiodramaturgian työvälineet konflikti- ja siirtymätilanteissa (7.3.)
 3. Organisaatiodramaturgi kehittämistyön erityisosaajana (28.3.)
 4. CASE WORKSHOP (24.-25.4.)
 5. Organisaatiodramaturginen työote työelämän murroksessa (23.5.)

Workshopissa sovitetaan organisaatiodramaturginen osaaminen omiin työelämäkokemuksiin draamakirjoittamisen avulla. Työskentelyn avulla organisaatiota tarkastellaan eri teemoista ja jännitekentistä muodostuvana fiktiivisenä maailmana, mikä mahdollistaa uudenlaisen näkökulman kehittämistyöhön.

Case-työpajaan voivat osallistua myös Organisaatiodramaturgian peruskoulutuksen aiemmin suorittaneet.

KENELLE?

 • Työnohjaajille, organisaatioiden kehittäjille ja esimiehille.
 • Kaikille, joita kiinnostaa työelämän dramaturginen tutkiminen ja kehittäminen.

Kokemisemme ja havaintomme ovat perustaltaan dramaturgisesti jäsentyviä. Tästä syystä kaikilla ihmisillä on intuitiivista dramaturgista tietoa ja ymmärrystä. Sisäinen dramaturgian tajumme luo hyvät edellytykset organisaatiodramaturgisen työotteen omaksumiselle.

KOULUTTAJA

Kouluttajana ohjelmassa toimii dramaturgi ja työnohjaaja (STOry) Helena Ihala. Hän on uudella tavalla yhdistänyt dramaturgian peruskäsitteet ja draaman teorian organisaatioiden kehittämiseen ja työnohjaukseen. Suomessa ei ole järjestetty koulutusta organisaatiodramaturgisesta työotteesta ennen häntä. Työote perustuu Ihalan kehitystyöhön* ja pitkään kokemukseen dramaturgi-ohjaajana. Metanoiassa Helena on järjestänyt koulutuksia organisaatiodramaturgiasta v. 2014 lähtien.

Työotteen juuret ulottuvat antiikin filosofiaan ja klassiseen draamaan. Lue Helenan blogikirjoitus draaman, dialogisuuden ja työelämän yhteyksistä täältä.Lue myös Helenan blogikirjoitus ”Niin kuin tää olis Shakespearea” tästä.

*Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu ”Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa” 4/2016.

KÄSITTEET

Organisaatiodramaturgia on dramaturgian keskeisten käsitteiden soveltamista organisaatioiden dynamiikan ymmärtämiseksi. Se yhdistää draaman teorioita organisaatiotutkimuksen systeemi- ja kompleksisuusajatteluun. Organisaatiodramaturginen työote on organisaatiodramaturgian soveltamista konsultaatio-, kehitys- ja työnohjaustyöhön. Organisaatiodramaturgi on organisaatioiden kehittämisen ammattilainen, joka käyttää dramaturgian käsitteitä ja organisaatiodramaturgista työotetta organisaatioiden tutkimiseen, ymmärtämiseen ja uudelleen suuntaamiseen. Dramaturgia on järjestämisen ja muotoilun taitoa, jonka tavoite on vaikuttaa kokemuksiimme, ajatuksiimme ja tunteisiimme.

Paikka: Lallukan taiteilijakoti, Apollonkatu 13 A, 00100 Helsinki

Hinta: 1570 euroa + alv. sisältäen seminaaripäivien opetuksen, aamu- ja iltapäiväkahvitarjoilun sekä ohjauksen päivien välillä tapahtuvaan työskentelyyn.

Osallistuminen pelkästään Case workshoppiin: 395 euroa + alv.

17.1. jälkeen tulleesta peruutuksesta veloitamme 50% osallistumismaksusta.

Lisätiedot: Helena Ihala, puh. 0443507144, helena.ihala@metanoiainstituutti.fi

 

 

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Ilmoittaudun Organisaatiodramaturgian perusteet & Case Workshop -koulutukseenIlmoittaudun pelkästään Case Workshoppiin

Henkilötiedot

Nimi (*)

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti