Organisaatiokonsultoinnin syventävä koulutusohjelma konsulteille ja johtajille, ATP 2018-2020


Organisaatiokonsultoinnin syventävä koulutusohjelma  (ATP) tarjoaa konsulteille ja johdolle ammatillisen uusiutumisen ja oman ammatillisen identiteetin syventämisen paikan. Kaksivuotinen prosessi on monimuotoinen ja vaativa oppimisympäristö, jossa keskitytään ymmärtämään, luomaan toimintatapoja ja kehittämään jatkuvasti muuttuvia organisaatioita.

Organisaation toimintaympäristön murros tuottaa jatkuvaa uudistumisen vaadetta.  Johdon ja konsulttien haasteena kyetä tunnistamaan muuttumisen tilanteista nousevia ilmiöitä, tunteita ja prosesseja sekä  luoda edellytyksiä vaihtoehtoisille tavoille toimia. Ohjelmassa yhdistetään kompleksisten systeemien hahmotukset organisaatiodynaamiseen näkökulmaan. Organisaatiot nähdään jännitteisinä sosiaalisina systeemeinä, joita ohjaavat sekä näkyvät että piilossa olevat prosessit.

Ohjelman avulla:

 • Opit hahmottamaan kokemuksellisten työskentelytapojen kautta organisaatioiden monimutkaisuutta omakohtaisesti
 • Kehität  havainnointiherkkyyttäsi sekä kykyäsi tunnistaa uusia näkökulmia ja  ongelmien ratkaisemisen vaihtoehtoja.
 • Opit soveltamaan tutkivaa, kokonaisvaltaisen kysymisen työotetta omaan työhösi
 • Saat turvallisen ympäristön omalle persoonalliselle kasvulle ja ammatilliselle kehittymiselle.
 • Kytkeydyt Metanoian verkostoon ja sen myötä kansainvälisten yhteistyökumppaniemme tarjontaan ( The Tavistock Institute, TAOS Institute ja HSD Institute, Pari Center for new Learning)
 • Saat kokemuksen yhteisestä ryhmäprosessista ja uuden oppimisen matkasta vertaistesi ammattilaisten kanssa

”Erinomainen ymmärrystä lisäävä koulutuskokonaisuus, joka on antanut uutta sisältöä työhön. Hahmotan paremmin mahdollisuuteni työskennellä sisäisenä konsulttina”.

”Kouluttautuminen aukaisee usein ovia ja näkymää, mutta tässä koulutuksessa ovat auenneet pariovet ja näkymä on ollut rikastuttava ja valoa antava”.

”Koulutus on auttanut syventämään ymmärrystä organisaatioissa havaittavista ilmiöistä ja tuonut välineitä oman roolin löytämiseen erilaisilla johtamis- ja konsultointitehtävillä. Pienryhmätyöskentely, itsenäinen reflektointi ja soveltaminen sekä teoria ovat olleet hyvässä suhteessa”.

”Olen ammatillisella urallani käännekohdassa, siirtymässä johtamistehtävistäkonsultointiin. Ohjelma on selkiyttänyt valintojani ja vahvistanut ammatillista pohjaani muutoksen toteuttamiseksi”.

Ohjelman rakenne

Ohjelma on prosessi, jossa risteytyvät teoreettinen opiskelu, seminaarien kokemuksellinen työskentely, vertaisryhmässä tapahtuva jakaminen sekä henkilökohtaisella tasolla tapahtuva oman ammatillisen identiteetin pohdinta:

 

Seminaarien teemat 2018 alkavassa ohjelmassa:

OHJELMAN ORIENTAATIOTYÖPAJA (24.8., klo 9-12)

 1. ORGANISAATIOKONSULTOINTI JA JOHTAMINEN (29.-30.11.)
 2. SIIRTYMÄT JA IDENTITEETTITYÖ ORGANISAATIOISSA (31.1.-2.2. 2019)
 3. JOHTAJUUS JA RYHMÄILMIÖT – TAVISTOCK SEMINAARI (13.-16.6. 2019)
 4. SUURET SYSTEEMIT (3.-4.10.2019)
 5. ORGANISAATIOT JA PROSESSIKONSULTAATIO (12.-13.12.2019)
 6. SYSTEEMISET TYÖKÄYTÄNNÖT (12.-13.3.2020)
 7. KEHITTÄMISEN ESTETIIKKA JA ETIIKKA (11.-12.6.2020)
 8. AMMATILLISET VERKOSTOT (8.-9.10.2020)

Seminaarit pidetään pääkaupunkiseudulla. Seminaareista useimmat ovat kaksipäiväisiä (to-pe) ja muutamat kolmepäiväisiä (to-la).

Koulutusohjelman kouluttajat ja johto

• Terttu Malo (MA in AOC, KM, TRO, Organisaatiokonsultti FINOD)

• Risto Puutio (PsT, organisaatioanalyytikko FINOD)

• Kari Kurkela, professori,  ryhmäpsykoanalyytikko

• Jussi Kotkavirta, estetiikan dosentti, psykoanalyytikko

• Jukka-Pekka Heikkilä Organisaatiokonsultti FINOD, MSc, psykologi

Koulutuksen johtajina toimivat Terttu Malo ja Risto Puuto. Ohjelmassa hyödynnetään myös yhteistyökumppanien (The Tavistock Instute, TAOS Institute ja HSD Institute, Pari Center for new Learning) osaamista.

Ohjelman hinta koostuu yhtesseminaareista ja ohjauksesta (6400 €) sekä vapaavalinnaisista seminaareista (n. 2000 €). Hintoihin lisätään alv. Seminaarien ruokailut ja majoitukset eivät sisälly hintaan.

Hakeminen ja lisätiedot

Koulutusohjelmaan haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulisi käydä selville hakijan henkilötiedot, koulutukset, työkokemus sekä ohjelmaan liittyvät henkilökohtaiset erityistavoitteet. Hakemukset lähetetään osoitteella terttu.malo@metanoiainstituutti.fi tai risto.puutio@metanoiainsitituutti.fi  Lisätietoja ohjelmasta antaa Terttu Malo (p. 040 7646744) ja Risto Puutio (p.0400 545519)

Ohjelman hyväksytty suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n jäsenyyttä ja siten oikeuden käyttää nimikettä Organisaatiokonsultti FINOD

Lataa esite:ATP 2018-20

Ilmoittautumislomake

Tiedot kerätään asiakasrekisteriä varten ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Syntymävuosi

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Ilmoittautumalla pääsen haastatteluun (en suoraan ohjelmaan)