Organisaatiokonsultoinnin syventävä koulutusohjelma konsulteille ja johtajille, ATP 2018-2020

Organisaatiokonsultoinnin syventävä koulutusohjelma  (ATP) tarjoaa konsulteille ja johdolle ammatillisen uusiutumisen ja oman ammatillisen identiteetin syventämisen paikan. Kaksivuotinen prosessi on monimuotoinen ja vaativa oppimisympäristö, jossa keskitytään ymmärtämään, luomaan toimintatapoja ja kehittämään jatkuvasti muuttuvia organisaatioita.

Organisaation toimintaympäristön murros tuottaa jatkuvaa uudistumisen vaadetta.  Johdon ja konsulttien haasteena kyetä tunnistamaan muuttumisen tilanteista nousevia ilmiöitä, tunteita ja prosesseja sekä  luoda edellytyksiä vaihtoehtoisille tavoille toimia. Ohjelmassa yhdistetään kompleksisten systeemien hahmotukset organisaatiodynaamiseen näkökulmaan. Organisaatiot nähdään jännitteisinä sosiaalisina systeemeinä, joita ohjaavat sekä näkyvät että piilossa olevat prosessit.

Ohjelman avulla:

 • Opit hahmottamaan kokemuksellisten työskentelytapojen kautta organisaatioiden monimutkaisuutta omakohtaisesti
 • Kehität  havainnointiherkkyyttäsi sekä kykyäsi tunnistaa uusia näkökulmia ja  ongelmien ratkaisemisen vaihtoehtoja.
 • Opit soveltamaan tutkivaa, kokonaisvaltaisen kysymisen työotetta omaan työhösi
 • Saat turvallisen ympäristön omalle persoonalliselle kasvulle ja ammatilliselle kehittymiselle.
 • Kytkeydyt Metanoian verkostoon ja sen myötä kansainvälisten yhteistyökumppaniemme tarjontaan ( The Tavistock Institute, TAOS Institute ja HSD Institute, Pari Center for new Learning)
 • Saat kokemuksen yhteisestä ryhmäprosessista ja uuden oppimisen matkasta vertaistesi ammattilaisten kanssa

Ohjelman rakenne

Ohjelma on prosessi, jossa risteytyvät teoreettinen opiskelu, seminaarien kokemuksellinen työskentely, vertaisryhmässä tapahtuva jakaminen sekä henkilökohtaisella tasolla tapahtuva oman ammatillisen identiteetin pohdinta:

 

Seminaarien teemat 2018 alkavassa ohjelmassa:

 1. ORGANISAATIOKONSULTOINTI JA JOHTAMINEN
 2. TRANSFORMAATIOT, SIIRTYMÄT JA IDENTITEETTITYÖ ORGANISAATIOISSA
 3. RELATIONAALISUUS JA SYSTEEMISYYS
 4. ORGANISAATIOT, ORGANISOITUMINEN JA PROSESSIKONSULTAATIO
 5. SUURET SYSTEEMIT
 6. TAVISTOCK-SEMINAARI – JOHTAJUUS JA RYHMÄILMIÖT
 7. KEHITTÄMISEN ESTETIIKKA, ETIIKKA JA TAIDE
 8. AMMATILLISET VERKOSTOT

Seminaarit pidetään pääkaupunkiseudulla. Seminaareista useimmat ovat kaksipäiväisiä (to-pe) ja muutamat kolmepäiväisiä (to-la).

Koulutusohjelman kouluttajat

 • Kari Kurkela, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian professori, ryhmäpsykoanalyytikko
 • Jussi Kotkavirta,  professori, psykoanalyytikko
 • Leila Keski-Luopa YTM, psykologi, psykoanalyytikko ja ryhmäpsykoanalyytikko.
 • Jukka-Pekka Heikkilä Organisaatiokonsultti FINOD, MSc, Psykologi
 • Pekka Tokola Organisaatiokonsultti FINOD, PsM

Koulutuksen johtajina toimivat Terttu Malo (MA in AOC, KM, TRO, Organisaatiokonsultti FINOD) ja Risto Puutio (PsT, organisaatioanalyytikko). Malolla  on vahva tausta sekä organisaatiokonsultoinnista että henkilöstöjohdon tehtävistä. Puutio on kokenut organisaatiokonsultti ja konsulttien kouluttaja.

Hakeminen ja lisätiedot

Koulutusohjelmaan haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulisi käydä selville hakijan henkilötiedot, koulutukset, työkokemus sekä ohjelmaan liittyvät henkilökohtaiset erityistavoitteet. Hakemukset lähetetään osoitteella terttu.malo@metanoia.fi tai risto.puutio@metanoia.fi  Lisätietoja ohjelmasta antaa Terttu Malo (p. 040 7646744) ja Risto Puutio (p.0400 545519)

Ohjelman hyväksytty suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n jäsenyyttä ja siten oikeuden käyttää nimikettä Organisaatiokonsultti FINOD