Sovella systeemiajattelua – konsulttityön case-työpajat syksy 2021

Case-työpajoissa perehdymme osallistujien asiakas/case-tilanteisiin tutkien, miten soveltaa niissä systeemisiä metodeja. 

Työpajasarjaan kuuluu 6 pienryhmän (4-5 hlö) tapaamista
Työpajoissa tutkitaan systeemistä konsultointia kolmesta näkökulmasta:
1) syvennytään katsomaan case-tilanteita systeemisestä näkökulmasta
2) perehdytään erilaisiin systeemisiin metodeihin, joilla hahmotetaan systeemin dynamiikkaa
3) jäsennetään systeemistä konsultointia kokonaisvaltaisena prosessina

Työpajojen 1-2 tärkein haaste on tutkia, miten oppia konsulttina/työnohjaajana aktiivisesti parantamaan kykyä nähdä asiat systeemeinä. Kuinka toimia niin, että saa enemmän tietoa ja ymmärrystä asiakkaan toiminnasta systeeminä?

Työpajojen 3-4 tärkein haaste on tutkia, kuinka luoda ymmärrystä asiakastilanteen systeemin ainutlaatuisesta dynamiikkasta. Miten ymmärtää case-tilanteen elävyyttä suhteessa omaan toimintaan konsulttina/työnohjaajana. Miten systeemi toimii? Millaisia ilmiöitä syntyy? Miten systeemin elävyys vaikuttaa siihen itseensä ja ympäristöön?

Työpajojen 5-6 tärkein haaste on syventyä rakentamaan konsultointiprosessista johdonmukainen, kestävästi kehittyvä ja oppiva systeemi. Miten ja missä oppiminen tapahtuu systeemissä? Millaisia seurauksia oppimisella on? Millaisia menetelmiä soveltaa? Miten neuvotella asiakkaan kanssa prosessista ja luoda siitä metodisesti koherentti kokonaisuus?

Työpajoissa yhdistyy aina case-tilanteiden katsominen teorian ja käytännön näkökulmista. Pysähdymme ymmärtämään asiakastilannetta konsultoinnin ja systeemisten metodien soveltamisen näkökulmasta.

Case-työpajoissa on myös lyhyitä alustuksia systeemisistä menetelmistä, ja alustajina voi toimia myös vierailijoita Metanoia Instituutin verkostosta. Alustusvierailijoista sovimme yhdessä ryhmän kanssa.

Tapaamiset syksyn 2021 aikana sovitaan joko verkkotapaamisina tai kasvokkain, osallistujien toiveiden mukaan. Työpajojen 2-6 tapaamisajat sovitaan ryhmän jäsenten kesken. Tapaamiset noin kerran kuukaudessa ja tapaamisen kesto 2 tuntia. Työpajojen ryhmäkoko on 3-5 henkilöä.

Aloitus 1 ryhmä: 13.9. klo 16-18

Aloitus 2 ryhmä: 25.10. klo 16-18

Kustannukset 870 € (6 x 145 €/tapaaminen)+ alv 24 %

Ilmoittautuminen 3.9.2021 mennessä.

Työpajasarjan vetäjänä toimii Jukka-Pekka Heikkilä (psykologi, MSc, organisaatiokonsultti, FINOD). Hänellä on pitkä kokemus systeemisten menetelmien soveltamisesta konsultoinnissa sekä konsulttien kouluttamisesta.

Lisätietoja: jukka-pekka.heikkila@metanoiainstituutti.fi

Ilmoittautuminen

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)