Sovella systeemiajattelua, systeemisen konsultoinnin case-työpajat – syksy 2024

Systeemiajattelun soveltaminen omien case-haasteiden kautta on energisoiva ja innostava tapa syventää konsultointiosaamista. Perehdymme työpajasarjassa asiakas/case-tilanteisiin tutkien miten erilaiset systeemiset työtavat luovat mahdollisuuksia edetä niissä.  

Työpajasarja rakentuu 6 tapaamisesta
Työpajoissa jokaista case-tilannetta tutkitaan kolmesta näkökulmasta:
1) Millaisia näkökulmia ja jäsennyksiä systeeminen ajattelu tuo case-haasteeseen?
2) Kuinka ymmärtää systeemin toiminnan dynamiikkaa ja sen jännitteitä?
3) Miten edetä konsultointiprosessissa hyödyntäen systeemistä työotetta?

Työpajat ovat luonteeltaan työnohjauksellisia sisältäen kuitenkin lyhyitä selkeitä alustuksia erilaisiin systeemisiin työtapoihin. Työpajoihin osallistuvat saavat myös työtapoihin liittyvää syventävää oheislukemistoa. Prosessia kannattele myös yhteinen Howspace-verkkoalausta.
Työpajasarjan ryhmäkoko on 3-5 henkilöä.

Aloitustapaaminen verkossa, 1 t
Yhteinen tapaaminen ja tutustuminen. Lyhyt alustus tapaamisten työtapoihin sekä tapaamisaikataulujen sopiminen.

Työpajat 1-2, 2 t/kerta
Case-työskentelyn fokuksessa on erityisesti tutkia, mitä systeeminen ajattelu case-tilanteessa on ja kuinka nähdä ja jäsentää konsultin/työnohjaajan roolista asiat systeemeinä. Kuinka toimia, kysyä ja käyttää erilaisia menetelmiä, joilla hamottaa asiakkaan toimintaa systeeminä? Miten neuvotella asiakkaan kanssa systeemisestä työprosessista?

Työpajat 3-4, 2 t/kerta
Case-työskentelyn fokuksessa on erityisesti tutkia, kuinka ymmärtää asiakastilanteen systeemin dynamiikkaa ja sen synnyttämiä ilmiöitä ja niiden seurauksia. Miten systeemi elää ja kuinka konsulttina/työnohjaajana liittyy osaksi systeemiä ja kehittymistä?

Työpajat 5-6, 2 t/kerta
Case-työskentelyn fokuksessa on erityisesti syventyä rakentamaan oman konsultointiprosessin systeemistä johdonmukaisuutta – kuinka omasta työprosessista rakentuu oppiva ja kehittyvä systeemi. Miten ja missä oppiminen tapahtuu ja millaisilla seurauksilla?

Työpajojen tarkoitus on yhdistää käytännön case-tilanteiden katsominen ja systeeminen teoria.

Aikataulu syksyn 2024 aikana
Syksyn 2024 aikana toteutetaan sekä kasvokkainryhmä Helsingissä että verkkotapaamisten ryhmä. Molempien ryhmien osalta sovitaan tarkennettu aikataulu.

Työpajojen 2-6 tapaamiset sovitaan ryhmän jäsenten kesken. Tapaamiset noin kerran kuukaudessa ja tapaamisen kesto 2 tuntia.

Kasvokkainryhmä Helsingissä, aloitustapaaminen verkossa: 2.9.2024 klo 16-17

Verkkoryhmä, aloitustapaaminen verkossa: 2.9.2024 klo 17-18

Kustannukset
870 € (6 x 145 €/tapaaminen) + alv 24 %

Ilmoittautuminen 29.2.2024 mennessä.

Työpajasarjan vetäjänä toimii Jukka-Pekka Heikkilä (psykologi, MSc, organisaatiokonsultti, FINOD). Hänellä on pitkä kokemus systeemisten menetelmien soveltamisesta konsultoinnissa sekä systeemisten menetelmien kouluttamisesta.

Lisätietoja: Jukka-Pekka Heikkilä, p. 040 565 1439 / jukka-pekka.heikkila@metanoiainstituutti.fi

Yhteistyössä:

  Valitse haluamasi ryhmä

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)