Systeeminen konsultointi – verkkovalmennus 15.9-8.12.2023

Systeeminen muutos on  laajemman kokonaisuuden tarkastelua.
Sitä et voi tilata ulkopuolelta, mutta edellytyksiä sille voidaan luoda.
Tunnista ilmiöitä ja niitä luovia tekijöitä ja etene kohti systeemin muotoilun mahdollisuuksia.
Valmennus tarjoaa perusteita ja oppaita systeemiseen ajatteluun
sekä esittelee keinoja vaikuttaa muutokseen.

ASKEL SYSTEEMISEN MUUTOKSEN AMMATTILAISEKSI!

Systeeminen konsultointi -verkkokurssi on johdanto systeemiseen kehittämisajatteluun. Valmennus koostuu neljästä vuorovaikutteisesta webinaarista (a’ 3 h) ja niiden välillä tapahtuvista kollegakeskusteluista sekä systeemiseen kirjallisuuteen tutustumisesta. 

Valmennuksessa syvennytään systeemisen ajattelun ydinkäsitteisiin sekä systeemisen kehittämistyön viitekehykseen. Opit työtapoja systeemiseen tilanteiden hahmottamiseen ja työskentelyyn systeemien dynamiikan kanssa. Jokaisessa webinaarissa esitellään myös suoraan sovelttavia systeemisiä metodeja. Valmennus tutustuttaa sinut tapaan katsoa ja toimia systeemisesti organisaatioiden kanssa.

Verkkokurssin webinaarien ajankohdat ja teemat ovat:
 1. Systeeminen ajattelu ja kehittämistyön periaatteet 10.3.2023 (9-12)
 • Systeemisen ajattelun peruskäsitteet
 • Systeeminen näkökulma konsultointi-, kehittämis- ja johtamistyöhön
 • Systeemisten haasteiden ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
 • Ajattelumallit ja niiden koordinoituminen kehittämistyön keskiössä
    2.   Systeeminen muutos 14.4.2023 (9-12)
 •  Kompleksisten systeemien kehittyminen ja dynamiikka
 •  Jännitteet ja systeemisen muutoksen hyödyntäminen
 •  Oppiminen ja adaptiivisuus systeemisen kehittymisen perustana?

    3. Ajattelumallit  ja systeemien rakentuminen 12.5.2023 (9-12)

 • Systeeminen näkyväksi tekeminen, visuaaliset työvälineet kehittäjän apuna
 • Systeeminen ajattelu organisaatioiden strategisessa kehittämisessä
 • Systeemis-dialogiset prosessit fasilitointi-ja cochingtyössä 
 • Refleksiivinen oppiminen ja konsultti osana systeemiä

   4. Kieli ja vuorovaikutus 2.6.2023 (9-12)

 • Kieli luo oman systeeminsä
 • Metaforat systeemisessä ajattelussa  
 • Konsultaatiotyö merkitysten rakentamisena
 • Kieleen perustuvat työtavat konsultoinnissa
Valmennus sisältää pienryhmätyöskentelyä sekä lukemiston joka tukee sisältöä.
Valmentajina ja webinaarien ohjaajina toimivat Jukka-Pekka Heikkilä ja Risto Puutio. Molemmat ovat kokeneita systeemisten konsultointimenetelmien soveltajia ja ohjaajia. He ovat suorittaneet yliopistotutkinnon systeemisestä työottesta (University of Bedfordshire, UK) ja toimineet yhteistyössä kompleksisten systeemien kehittämiseen liittyen HSD Instituutin, TAOS Instituutin sekä Cabrera Lab:n (USA) kanssa. Kumpikin kouluttaja omaa pitkän perehtyneisyyden prosessikonsultoinnin erityiskysymyksiin ja toimivat konsultointityön ohella organisaatioiden kehittämisen tutkijoina.
Osallistumismaksu 690 € + alv.  veloitetaan kurssin käynnistyessä. 
Tiedustelut Jukka-Pekka Heikkilä 040-565 1439 (tai etunimi.sukunimi(at)metanoiainsituutti.fi)