Systeeminen konsultointi – verkkovalmennus 12.9-12.12.2022

Systeeminen ilmiöiden ymmärtäminen edellyttää yksittäisratkaisuja laajemman kokonaisuuden tarkastelua. Kehittämistyö alkaa ilmiöitä ja systeemejä ylläpitävien tekijöiden tunnistamisella ja etenee kohti systeemisen muotoilun mahdollisuuksia.
Tämä valmennus tarjoaa perusteita systeemisen ajattelun ymmärtämiseen sekä esittelee keinoja vaikuttaa kokonaisvaltaiseen muuttumiseen .

KEHITY AMMATTILAISENA HANKKIMALLA SYSTEEMISTÄ OSAAMISTA!

Systeeminen konsultointi -verkkokurssi on johdantokurssi  systeemiseen kehittämisajatteluun. Valmennus koostuu neljästä webinaarista (a’ 3 h), verkkoalustatyöskentelystä ja kirjallisuuteen tutustumisesta. 

Valmennuksessa paneudut systeemisen ajattelun ydinkäsitteisiin ja systeemisyyteen konsultaatiotyön ajattelukehyksenä. Kurssilla opit myös systeemisiä metodeita omaan työhön sovellettavaksi. Kussakin webinaarissa tutustutaan sekä systeemiseen käsitteistöön että johonkin konsultoinnin metodiseen sovellukseen

Verkkokurssin webinaarien ajankohdat ja teemat ovat:
 1. Systeemisen ajattelun periaatteet 12.9.2022 (9-12)
            –  Systeemisen ajattelun peruskäsitteet
            –  Systeeminen näkökulma konsultointityöhön
            –  Mihin tilanteisiin tai asioihin systeemistä ajattelua voi soveltaa?
    2.   Systeeminen muuttuminen 10.10.2022 (9-12)
           – Kuinka hahmottaa muutosta systeemisesti?
           – Kompleksisten systeemien kehittyminen ja dynamiikka
           – Kuinka edistää systeemien kehittymistä ja oppimista konsulttina?

    3. Ajattelumallit  ja systeemien rakentuminen 7.11.2022 (9-12)

          – Ajattelumallit ja niiden koordinoituminen kehittämistyön keskiössä
          – Ekosysteemiajattelu, toimintakulttuurien kehittyminen ja kestävästi kehittyvät systeemit
          – Ajattelumallit mallien merkitys strategiselle ja dialogiselle työotteelle konsultoinnissa
          – Refleksiivinen oppiminen ja konsultti osana systeemiä

   4. Kieli ja vuorovaikutus 12.12.2022 (9-12)

          – Kieli ja metaforat systeemisessä ajattelussa  
          – Konsultaatiotyö merkitysten rakentamisena
          – Kieleen perustuvat työtavat konsultoinnissa
Valmentajina ja webinaarien ohjaajina toimivat Jukka-Pekka Heikkilä ja Risto Puutio. Molemmat ovat kokeneita systeemisten konsultointimenetelmien soveltajia ja ohjaajia. He ovat suorittaneet yliopistotutkinnon systeemisestä työottesta (University of Bedfordshire, UK) ja toimineet yhteistyössä kompleksisten systeemien kehittämiseen liittyen HSD Instituutin, TAOS Instituutin sekä Cabrera Lab:n (USA) kanssa. Kumpikin kouluttaja omaa pitkän perehtyneisyyden prosessikonsultoinnin erityiskysymyksiin ja toimivat konsultointityön ohella organisaatioiden kehittämisen tutkijoina.
Osallistumismaksu 690 € + alv.  veloitetaan kurssin käynnistyessä. 
Ohjelma liittyy mahdollisuus oman työn kehittämiskonsultaatioihin (erikseen sovittuna)
Tiedustelut Jukka-Pekka 040-565 1439 (tai etunimi.sukunimi(at)metanoiainsituutti.fi)
Ilmoittautuminen 8.9.2022. mennessä, sen jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Järjestäjä pidättää oikeuden kurssia koskeviin muutoksiin.

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)