Systeemisen konsultoinnin casetyöpajat – sovella systeemiajattelua 2021

 

Pienryhmissä perehdymme osallistujien asiakas/case tilanteisiin tutkien miten soveltaa niissä systeemisiä metodeja. 

Työpajasarjaan kuuluu 6 tapaamista
Työpajoissa systeemistä konsultointia tutkitaan kolmesta näkökulmasta:
1) syvennytään katsomaan casetilanteita systeemisestä näkökulmasta
2) perehdytään erilaisiin systeemisiin metodeihin joilla hahmotetaan systeemin dynamiikkaa
3) jäsennetään systeemistä konsultointia kokonaisvaltaisena prosessina

Työpajojen 1-2 tärkein haaste on tutkia miten oppia konsulttina/työnohjaajana aktiivisesti parantamaan kykyä nähdä asiat systeemeinä. Kuinka toimia niin että saa enemmän tietoa ja ymmärrystä asiakkaan toiminnasta systeeminä?

Työpajojen 3-4 tärkein haaste on tutkia kuinka luoda ymmärrystä asiakastilanteen systeemin ainutlaatuisesta dynamiikkasta. Miten ymmärtää casetilanteen elävyyttä suhteessa omaan toimintaan konsulttina/työnohjaajana. Miten systeemi toimii? Millaisia ilmiöitä syntyy? Miten systeemiin elävyys vaikuttaa siihen itseensä ja ympäristöön?

Työpajojen 5-6 tärkein haaste on syventyä rakentamaan konsultointiprosessista johdonmukainen, kestävästi kehittyvä ja oppiva systeemi. Miten ja missä oppiminen taphtuu systeemissä? Millaisia seurauksia oppimisella on? Millaisia menetelmiä soveltaa? Miten neuvotella asiakkaan kanssa prosessista ja luoda siitä metodisesti koherentti kokonaisuus?

Työpajoissa yhdistyy aina casetilanteiden katsominen teorian ja käytännön näkökulmista. Pysähdymme sekä asikascasen ja konsultoinnin että systeemisten metodien soveltamisen äärelle.

Casetyöpajoissa myös lyhyitä alustuksia systeemisistä menetelmistä ja alustajina voi toimia myös vierailijoita Metanoia Instituutin verkostosta. Vierailijoista sovimme yhdessä ryhmän kanssa.

Tapaamiset kevään 2021 aikana sovitaan joko verkkotapaamisina tai kasvokkain, osallistujien toiveiden mukaan. Työpajojen 2-6 tapaamisajat sovitaan ryhmän jäsenten kesken. Tapaamiset noin kerran kuukaudessa ja tapaamisen kesto 2 t. Työpajojen ryhmäkoko on 3-5 henkilöä.

Aloitus 1 ryhmä: 19.3 klo 14-16

Aloitus 2 ryhmä: 12.4 klo 16-18

Kustannukset 870€ (6 x 145€/tapaaminen)+ alv

Ilmoittautuminen 31.3 menessä.

Työpajosarjan vetäjänä toimii Jukka-Pekka Heikkilä (psykologi, MSc, organisaatiokonsultti, FINOD). Hänellä on pitkä kokemus systeemisten menetelmien soveltamisesta konsultoinnissa sekä konsulttien kouluttamisesta.

Lisätietoja: jukka-pekka.heikkila@metanoiainstituutti.fi

Yhteistyössä

Ilmoittautuminen

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)