Syventävä jatkokoulutus työnohjaajille 2020

 

Koulutuksen (20 op) tarkoituksena on syventää osallistujien ammatillista osaamista, vahvistaa työnohjaajan identiteettiä ja antaa uusia näkökulmia asiakastyöhön. Organisaatioanalyyttisessä työotteessa työnohjaussuhdetta tarkastellaan kompleksisena tapahtumana, jossa risteävät mielen, suhteiden, vuorovaikutuksen ja laajempien systeemien todellisuus. Ohjelmassa opiskellaan työtapoja, jotka auttavat monitasoisten prosessien ymmärtämistä ja niihin vaikuttamista jatkuvasti muuttuvissa työelämän ympäristöissä. Ohjelma syventää henkilökohtaisia valmiuksia toimia työnohjaajan roolista käsin koko asiakasorganisaatiosysteemin kehittäjänä.

Ohjelma alkaa helmikuussa 2020 ja päättyy marraskuussa. Sen kesto on 11 lähioppimispäivää. Ohjelma sisältää alustuksia, teoreettisten käsitteiden pohdintaa, työnohjauksissa esiin tulleiden ilmiöiden käsitteellistämistä, oman työnohjaustyön tutkimista, vertaisryhmätyöskentelyä,  kirjallisuuteen paneutumista ja oppimisalustalla toimimista.

Ohjelman päivämäärät ovat:

  1. Jakso     21.-22.2.2020  Organisaatioanalyyttinen viitekehys työnohjauksessa
  2. Jakso     17.4.2020         Mielen ja merkitysten maailma työnohjauksessa
  3. Jakso      4.6.2020         Suhteiden ja vuorovaikutuksen maailma työnohjauksessa
  4. Jakso     elokuu              Tavistock-seminaari (4 pv)
  5. Jakso     17.9.2020         Systeemien ja organisaatiokontekstien maailma työnohjauksessa
  6. Jakso     5.-6.11.2020     Henkilökohtaisen työotteen integraation kysymyksiä

Ohjelman pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing ja Risto Puutio.

Ohjelman hinta on 3900 € (+alv). Hinta sisältää lähiopetuksen, materiaalit ja oppimisalustan. Ohjelmaan kuuluvan internaatin osalta opiskelija maksaa erikseen täysihoidon.

Lisätiedot: Marianne Tensing, p. 044 298 6977 ja Risto Puutio, p. 0400 545 519

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (pakollinen)

Titteli / tehtävänimike

Organisaatio

Kotiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Kuvaa lyhyesti ammatillinen tilanteesi ja motiivisi osallistua ohjelmaan