Syventävä jatkokoulutus työnohjaajille 2020

 

Työnohjaajille tarkoitettu jatkokoulutus (20 op) syventää osallistujien työnohjaajaidentiteettiä ja käytännön taitoja ohjaajana. Organisaatioanalyyttisen viitekehyksen kautta ohjelmassa tarkastellaan työnohjausta niin yksilöiden mielen ja vuorovaikutuksen, ryhmien välisten suhteiden kuin organisaatiosysteemien näkökulmasta. Ohjelma syventää henkilökohtaisia valmiuksia  toimia työnohjaajan roolista käsin koko asiakasorganisaatiosysteemin kehittäjänä.

Ohjelma alkaa helmikuussa 2020 ja päättyy marraskuussa. Sen kesto on 11 lähioppimispäivää. Ohjelmaan sisältyy oman ohjaustyön tutkimista, vertaisryhmätyöskentelyä sekä kirjallisuuteen paneutumista ja oppimisalustalla toimimista.

Ohjelman päivämäärät ovat:

  1. Jakso     21.-22.2.2020
  2. Jakso     17.4.2020
  3. Jakso      4.6.2020
  4. Jakso     elokuu – nelipäiväinen Tavistock-seminaari
  5. Jakso     17.9.2020
  6. Jakso     5.-6.11.2020

Ohjelman pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing ja Risto Puutio.

Ohjelman hinta on 3900 € (+alv). Hinta sisältää lähiopetuksen, materiaalit ja oppimisalustan. Ohjelmaan kuuluvan internaatin osalta opiskelija maksaa erikseen täysihoidon.

Lisätiedot: Marianne Tensing, p. 044 298 6977 ja Risto Puutio, p. 0400 545 519