Työnohjauksen jatkokoulutus (20op) 2020-2021 Helsinki

 

Koulutuksen tarkoituksena on syventää osallistujien ammatillista osaamista, antaa uusia näkökulmia asiakastyöhön ja uudistaa työnohjaajien ammatillista identiteettiä. Koulutus tarjoaa työnohjaajalle  uusia teoreettisia käsitteitä organisaatioanalyyttisestä viitekehyksestä, jotka mahdollistavat havaita ja jäsentää monimutkaisia ilmiöitä sekä tehdä uusia tulkintoja. Organisaatioanalyyttisessä viitekehyksessä asiakkaan työnohjauksellisia case kertomuksia tarkastellaan kompleksisena tapahtumana, jossa risteävät mielen, suhteiden, vuorovaikutuksen ja laajempien systeemien kokonaisuus.

Ohjelmassa opiskellaan työtapoja, jotka edesauttavat monitasoisten systeemien ja prosessien ymmärtämistä ja niihin vaikuttamista jatkuvasti muuttuvissa työelämän ympäristöissä. Ohjelma syventää henkilökohtaisia valmiuksia toimia työnohjaajan roolista käsin koko asiakasorganisaatiosysteemin kehittäjänä.

Ohjelma alkaa elokuussa 2020 ja päättyy syyskuussa 2021. Sen kesto on 12 lähiopiskelupäivää sisältäen internaatti-luonteisen Tavistock -seminaarin (4 päivää). Ohjelma sisältää alustuksia, teoreettisten käsitteiden pohdintaa, työnohjauksissa esiin tulleiden ilmiöiden tunnistamista ja käsitteellistämistä, oman työnohjaustyön tutkimista, kliniikka-työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä jaksojen välissä, kirjallisuuteen paneutumista ja oppimisalustalla toimimista. Lähiopiskelupäivällä työskentelemme klo 9.30-17.

Lähiopiskelun ajankohdat:

Jakso 1   21.-22.8.2020  (2p)  Organisaatioanalyyttinen (OA)viitekehys työnohjauksessa
– Mitä uutta OA viitekehys tuo työnohjaukseen?
– Työn muutos ja organisaatioiden uudistuminen haastaa myös työnohjausta.

Jakso 2   24.9.2020   (1p)  Kompleksisuusajattelu työnohjaajan työkaluna
– Kuinka hahmottaa asiakkaiden kertomuksista kompleksisuutta?
– Kompleksisuusajattelun käsitteet työnohjaajan hypoteesien lähtökohtana.

Jakso 3  19.11.2020   (1p)  Organisaatio (organisoituminen) työnohjauksessa
– Kuinka hahmottaa organisaatiotodellisuutta monipuolisesti?
– Kuinka tasapainoilla yksilö-ja organisaationäkökulman välillä?
– Millaisia dynaamisia tekijöitä organisoitumiseen liittyy?

Jakso 4   14.1.2021    (1p)  Systeemin suhteiden ja vuorovaikutuksen tutkiminen työnohjauksessa
– Millä tavoin työnohjaus edesauttaa systeemissä tapahtuvaa kytkeytymistä?
– Millaisia työkaluja vuorovaikutustutkimus tarjoaa työnohjaajalle?

Jakso 5   19.3.2021   (1p)  Psykodynamiikka, mielen ja merkitysten maailma.
– Kannattelutehtävän merkitys työnohjauksessa.
– Kuinka hyödyntää tunteita tiedon lähteenä?
– Jäsentymättömät kokemukset työnohjaajan haasteena.

Jakso 6   21.5.2021    (1p)  Työnohjaus johtamisen tukena
– Kuinka työnohjaus voi tukea organisaation yhteisohjautuvuutta?
– Kuinka työnohjauksessa rakentaa johtajan kasvua tukevaa vuoropuhelua?

Jakso 7  19.-22.8.2021   (4p)  Ryhmädynamiikka ja itseorganisoituminen, Tavistock seminaari
– Kuinka ymmärtää monimutkaista kokonaisuutta oman kokemuksen kautta?
– Kuinka tunnistaa ja säädellä yhteisön itsessä herättämiä tunteita?
– Kuinka tunnistaa oman mielen harhaanjohtavia olettamuksia?
– Kuinka kääntää hankalia tunteita herättävät tilanteet henkilökohtaiseksi kasvuksi?

Jakso 8    10.9.2021    (1p)  Henkilökohtaisen työotteen analyysi
– Millaista ammatillista käsialaa tunnistan omassa työotteessa?

Ohjelman pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing LitM, työnohjaaja STOry, organisaatiokonsultti FINOD, TRO, organisaatioanalyytikko (kand) ja Risto Puutio PsT, organisaatioanalyytikko, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO, organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja STOry..

Koulutuksen Early Bird -hinta 3500€ (+24%alv) voimassa 30.3.2020 asti. Ohjelman hinta on 3900 € (+alv). Hinta sisältää lähiopetuksen, materiaalit ja oppimisalustan sekä kahvitarjoilun. Laskutuksen voi jakaa useampaan erään, myös kuukausittainen laskutus 1v aikana on mahdollinen. Ohjelmaan kuuluvan internaatin osalta (4.päivää) opiskelija maksaa erikseen täyshoidon (noin 450€).

Sitova ilmoittautuminen 5.8.2020 mennessä. Koulutus toteutetaan Helsingissä.

Lisätiedot: Marianne Tensing, p. 044 298 6977 ja Risto Puutio, p. 0400 545 519

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (pakollinen)

Titteli / tehtävänimike

Organisaatio

Kotiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Kuvaa lyhyesti ammatillinen tilanteesi ja motiivisi osallistua ohjelmaan