Työnohjauksen jatkokoulutus (20op) 2020-2021

 

Koulutuksen tarkoituksena on syventää osallistujien ammatillista osaamista, antaa uusia näkökulmia asiakastyöhön ja uudistaa työnohjaajien ammatillista identiteettiä. Koulutus tarjoaa työnohjaajalle  uusia teoreettisia käsitteitä organisaatioanalyyttisestä viitekehyksestä, jotka mahdollistavat havaita ja jäsentää monimutkaisia ilmiöitä sekä tehdä uusia tulkintoja. Organisaatioanalyyttisessä viitekehyksessä asiakkaan työnohjauksellisia case kertomuksia tarkastellaan kompleksisena tapahtumana, jossa risteävät mielen, suhteiden, vuorovaikutuksen ja laajempien systeemien kokonaisuus.

Ohjelmassa opiskellaan työtapoja, jotka edesauttavat monitasoisten systeemien ja prosessien ymmärtämistä ja niihin vaikuttamista jatkuvasti muuttuvissa työelämän ympäristöissä. Ohjelma syventää henkilökohtaisia valmiuksia toimia työnohjaajan roolista käsin koko asiakasorganisaatiosysteemin kehittäjänä.

Ohjelma alkaa elokuussa 2020 ja päättyy syyskuussa 2021. Sen kesto on 12 lähiopiskelupäivää sisältäen internaatti-luonteisen Tavistock -seminaarin. Ohjelma sisältää alustuksia, teoreettisten käsitteiden pohdintaa, työnohjauksissa esiin tulleiden ilmiöiden tunnistamista ja käsitteellistämistä, oman työnohjaustyön tutkimista, kliniikka-työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä jaksojen välissä, kirjallisuuteen paneutumista ja oppimisalustalla toimimista.

Lähiopiskelun ajankohdat:

  1. Jakso     21.-22-8.2021  Organisaatioanalyyttinen viitekehys työnohjauksessa
  2. Jakso     24.9.2020         Kompleksisuusajattelu työnohjaajan työkaluna
  3. Jakso     19.11.2020        Organisaatioajattelu työnohjaajan työkaluna
  4. Jakso     14.1.2021          Suhteiden ja vuorovaikutuksen tutkiminen työnohjauksessa
  5. Jakso     19.3.2021.         Psykodynamiikka, mielen ja merkitysten maailma.
  6. Jakso     21.5.2021          Ryhmä- ja organisaatiodynamiikka
  7. jakso      19.-22.8.2021   Tavistock seminaari (internaatti)
  8. jakso.     10.9.2021          Henkilökohtaisen työotteen integraation kysymyksiä

Ohjelman pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing organisaatioanalyytikko (kand) työnohjaaja STOry, organisaatiokonsultti FINOD, TRO, LitM  ja Risto Puutio PsT, organisaatioanalyytikko, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO, organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja STOry..

Koulutuksen Early Bird -etu 3500€ (+24%alv) voimassa 30.3.2020 asti. Ohjelman hinta on 3900 € (+alv). Hinta sisältää lähiopetuksen, materiaalit ja oppimisalustan sekä kahvitarjoilun. Ohjelmaan kuuluvan internaatin osalta opiskelija maksaa erikseen täyshoidon (noin 450€).

Sitova ilmoittautuminen 5.8.2020 mennessä.

Lisätiedot: Marianne Tensing, p. 044 298 6977 ja Risto Puutio, p. 0400 545 519

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (pakollinen)

Titteli / tehtävänimike

Organisaatio

Kotiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Kuvaa lyhyesti ammatillinen tilanteesi ja motiivisi osallistua ohjelmaan