Työnohjaajien jatkokoulutusohjelma 2018-2020 (30-45 op)

Monisävyinen kuva

Tule opiskelemaan organisaatioanalyyttista orientaatiota työnohjaustyössä!

Opit tuntemaan organisaatio- ja ryhmädynamiikkaa, systeemisyyttä ja kompleksisuusajattelua ihmisen mielen dynamiikkaa unohtamatta.

Ohjelman hyödyt

  • Tutustut organisaatioanalyyttiseen orientaatioon työnohjaustyössä.
  • Löydät uusia tapoja katsoa organisaatiota ja työyhteisön dynamiikkaa.
  • Uudistat työotettasi ja ammatillista identiteettiäsi.
  • Mahdollisuus verkostoitua Metanoiassa ja Organisaatiodynamiikka FINOD ry:ssa toimivien työnohjauksen ja konsultaatiotyön ammattilaisten kanssa

Koulutuksessa voit syventyä juuri siihen teemaan, josta olet eniten kiinnostunut. Koulutuksen teoreettiset näkökulmat: systeemisyys ja kompleksisuus sekä organisaatiodynamiikkaa ja prosessiajattelu. Ihmiskäsitysnäkökulmat psykodynaaminen ja sosiokonstruktionistinen.

Lue, miten metanoialaiset pohtivat kysymystä “Miksi työnohjaajan kannattaa opiskella työnohjauksen metateoriaa: systeemisyyttä, kompleksisuutta ja organisaatiodynamiikkaa?

Myös Atso Juotteen teksti “Itsensä kehittäminen haastaa työnohjaajaa avaa Metanoian pitkien koulutusohjelmien antia.


Ohjelman rakenne ja työskentelymuodot

Ohjelma on 2-3 vuotta kestävä koulutusprosessi, joka yhdistää erilaisia opiskelutapahtumia. Opiskellaan koulutuspienryhmässä (prosessi), erilaisissa seminaareissa ja konferensseissa sekä itsenäisesti kirjallisuuden parissa. REAL -verkkoympäristö ja sosiaalinen media toimivat täydentävänä alustana lähiopetukselle. Ohjelman pituus  riippuu opiskelun tahdista.

1. Koulutuspienryhmä

Koulutuspienryhmä (3-5 hlö) kokoontuu kahden vuoden aikana kerran kuukaudessa (4h) kesiä lukuunottamatta, yhteensä 18 kertaa. Ryhmässä tarkastellaan ryhmäläisten valitsemia /tuomia caseja omasta työstä pyrkien syventämään ymmärrystä asiakastilanteista. Koulutuspienryhmissä opiskellaan myös eri ilmiöiden teoreettisiä taustoja ja sovelletaan oivalluksia ohjaustyöhön. Työskentely on ohjattua ja laajuudelta 27 opintopistetta.

2. Metanoia seminaarit ja konferenssit

Metanoia järjestää vuosittain runsaasti eri teemoista konsultaatio- ja työnohjaustyöhön liittyviä seminaareja ja konferensseja. Voit osallistua oman aikataulusi ja mielenkiintosi mukaan tapahtumiin täällä Suomessa ja lisäksi seminaareihin, joita  Metanoia järjestää kansainvälisten kumppaneiden kanssa muualla. Seminaareissa opiskelusta saa opintopisteitä.

3. Itsenäinen opiskelu

Ohjelmaan liittyy itsenäinen opiskelu. Se sisältää prosessikirjoittamista, kirjallisuuden lukemista sekä lopputyön tekeminen itseä kiinnostavasta aiheesta. Itsenäiseen opiskeluun saa tarvittaessa ohjausta. Jatko-opiskelun suoritus hyväksytään kun 45 opintopisteen kokonaisuus on täyttynyt. Opiskelua on mahdollista myös jatkaa. Ohjelma suositellaan suoritettavaksi 2-3 vuoden aikana.

Työsketelytavoista, osallistujien ja ohjaajien kontribuutiosta:

  • Sinä osallistujana toimit työnohjaajana / prosessikonsulttina. Haluat lisää ymmärrystä, uusia näkökulmia ja metodeja oman ammatillisen työotteesi rikastuttamiseksi
  • Me ohjaajat olemme kokeneita työnohjaajia sekä organisaatiokonsultteja ja -analyytikkoja. Olemme tehneet vuosia alan tutkimus- ja käytännön työtä ja työskennelleet useissa erilaisissa organisaatioissa muutosinterventioiden toteuttajina
  • Luomme ryhmänä opiskelutilan, jossa ajattelu, organisaatioanalyyttinen työote ja oivaltaminen voivat kehittyä ja syventyä. Keskinäisessä dialogissamme, annamme käsitteellistä hahmoa organisaatioilmiöille

Koulutuspienryhmien paikat ja ajankohdat

Helsinki

Marianne Tensing: uusi 4-5 hlö:n ryhmä aloittaa sykyllä 2018. Ole yhteydessä, saat lisätietoa (puh.0442986977).

Jyväskylä

Risto Puutio: uusi ryhmä aloittaa syksyllä 2018. Ole yhteydessä, saat lisätietoa (puh. 0400-545519)

Lahti

Leila Keski-Luopa uusi ryhmä aloittaa syksyllä 2018. Ole yhteydessä, saat lisätietoa (puh. 050 532 4715).


Hinta

1. Koulutuspienryhmän opinnot (27 op)

  • aika 18 x 4h ( ryhmässä työskennellään 2 vuotta)
  • hinta 3 528€ + alv.

2. Itsenäinen opiskelu ja praxis-työ, johon saat ohjausta ja keskustelutukea.

3. Jatko-koulutuksen aikana voit osallistua kaikkiin Metanoia seminaareihin ja saada seminaarien hinnasta 20% alennusta. Metanoia seminaarien ja konferenssien hinnat vaihtelevat.

(Laskutus voidaan suorittaa useissa erissä)


Ilmoittautuminen

Ohjelmaan voi ilmoittautua mukaan alla olevalla lomakkeella. Ilmoittautumisen jälkeen koulutusohjelman vetäjä ottaa sinuun yhteyttä käydäkseen pienimuotoisen puhelinkeskustelun kanssasi.

Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Syntymävuosi

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Peruskoulutus ja tiedot aiemmista työnohjauskoulutuksista

Mikä sai sinut kiinnostumaan Metanoia Instituutin työnohjaajien jatkokoulutuksesta?


Lisätietoja

Marianne Tensing toimii ohjelman vetäjänä: puh.044 2986 977  marianne.tensing@metanoia.fi

Ole yhteydessä, tutki tilannetta, laita viestiä, soita ja kysele lisää!