Työnohjauksen peruskoulutus (60 op) 2020-2022


Koulutuksen tarkoitus

Työnohjauksen peruskoulutuksen tarkoituksena on välittää osallistujille perustiedot ja -taidot yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksesta. Koulutuksen aikana osallistujat opiskelevat työnohjauksen keskeisiä teoreettisia ja menetelmällisiin kysymyksiä sekä harjoittelevat työnohjaajan ammatillisia taitoja.
Koulutus perustuu organisaatioanalyyttiseen orientaatioon, joka sisältää erilaisia teorioita ja metodisia työkaluja yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden ymmärtämiseen ja ohjaukseen.

Käytyäsi ohjelman Sinulla on muodolliset valmiudet toimia työnohjaajana ja lisäksi halutessasi mahdollisuus hakea Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä. Koulutusohjelma täyttää niin laajuudelta kuin sisällöltä STOry:n antamat koulutussuositukset.

Kenelle ohjelma soveltuu

Koulutusohjelma soveltuu sinulle, joka olet kiinnostunut omien ohjaustaitojesi kehittämisestä ja aiot tulevaisuudessa työskennellä työnohjaajana. Samalla se soveltuu myös kaikille johtotehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat opiskella vuorovaikutustaitoja, dialogisuutta ja saada lisää ymmärrystä sekä ihmisen mielen että organisaation dynamiikasta.

Koulutusohjelman sisältö

Lähiopetuspäiviä on yhteensä 30. Ohjelma alkaa helmikuussa 2020 ja päättyy kesäkuussa 2022. Päivien sisältöalueet ja ajankohdat ovat:

 1. Seminaari 7.-8.2.2020 Mitä työnohjaus on? Työnohjaajan rooli organisaatiossa.
 2. Seminaari 3.-4.2020 Työnohjaussuhde ja -prosessi.
 3. Seminaari 22.-23.5.2020 Ihmisen mieli ja kokemuksellinen oppiminen.
 4. Seminaari Kieli, dialogi ja ammatillinen kasvu.
 5. Seminaari Ammatillinen identiteetti.
 6. Seminaari Ryhmädynamiikka
 7. Seminaari Dynaamiset kompleksiset systeemit
 8. Seminaari Organisaatioanalyyttinen työnohjaus
 9. Seminaari Johtaminen ja johtajuus
 10. Seminaari Organisaatio prosessina
 11. Seminaari Työnohjauksen eettiset periaatteet
 12. Seminaari Konfliktit ja jännitteet työnohjauksessa
 13. Seminaari Työnohjauksen menetelmät
 14. Seminaari Työnohjauksen ajankohtaisia kysymyksiä
 15. Seminaari Työnohjauksen ajankohtaisia kysymyksiä

Koulutusohjelman kokonaisuuteen kuuluu näiden seminaaripäivien lisäksi ajankohtaisia tapahtumia, valinnaisia seminaareja ja konferensseja. Työelämän dynamiikka nostaa vuosittain esille ilmiöitä, joiden etukäteen tietäminen ei ole mahdollista.

Työskentelymuodot

Ohjelmassa on käytössä monipuoliset työskentelytavat, jotka perustuvat niin yhteiseen kuin yksilölliseen työskentelyyn sekä teoriaosaamisen että käytännön metodien ja kokemusten kartuttamiseen.
Työskentelymuodot: (1) Lähiopetuspäivät 30p, (2) vertaistyöskentely, (3) työnohjaus-harjoittelu/asiakkaiden ohjaus, (4) omakohtainen työnohjaus/saatu työnohjaus (yksilö ja ryhmän), (5) työnohjauksen työnohjaus, (6) kirjallisuuden itsenäinen opiskelu, (7) reflektiivinen kirjoittaminen, (8) lopputyö, (9) työskentely HOWSPACE oppimisalustalla.

Koulutusohjelman kustannukset

Koulutusohjelman hinta on 5900€. (+24%alv). Laskutuksen voi jakaa useampaan erään 2,5v aikana. Hinta sisältää opetuksen lähiopetuspäivillä ja verkkotyöskentelyn HOWSPACE ympäristössä sekä henkilökohtaisen opiskeluohjauksen ja opiskelumateriaalit. Tämän ohjelman lisäksi osallistujat hankkivat ja kustantavat itse oman henkilökohtaisen työnohjauksensa ja työnohjauksen työnohjauksensa.

Koulutuksen paikka


Koulutus toteutetaan Helsingissä, Pikku Huopalahdessa, Korpaanmäentie 36 LT 3.

Kouluttajat

Pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing, LiM, työnohjaaja STORY, organisaatiokonsultti FINOD, TRO ja Atso Juote, KM, työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD, tutkija.

Marianne on toiminut vuodesta 2000 lähtien kouluttajana, konsulttina ja työnohjaajana erilaisissa organisaatioissa. Koska hän on yhdistänyt työssään teoreettista työtä ja esimiesten, asiantuntijoiden sekä johtoryhmien ja moniammatillisten tiimien työnohjauksia, on hänelle syntynyt merkittävää tietotaitoa ymmärtää organisaatioiden, ryhmien ja yksilöiden kompleksista dynamiikkaa. Marianne on kiinnostunut erityisesti ihmisen kokemuksen ja mielen organisoitumisen sekä organisaation puolelta tulevan strategisen toiminnan suhteen ymmärtämisestä. Hän on myös kirjoittanut ja toimittanut aiheesta useita kirjoja Metanoia-kirjasarjaan. Ammatillista osaamista Marianne täydentää järjestelmällisesti kansainvälisessä Group Relations -verkostossa.

Atsolla on 20 vuoden kokemus työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana toimimisesta. Työnohjaajana ja konsulttina hän on tehnyt töitä niin johtoryhmien, työryhmienkin kuin yksittäisten esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Työnohjaajana Atso on kiinnostunut ihmisen mielestä ja sen kytköksistä ihmisten välisiin suhteisiin ja dynamiikkaan. Ryhmiin ja organisoitumiseen liittyvät ilmiöt ovat Atson työn ytimessä. Organisaatioanalyyttinen ajattelu merkitsee hänelle kykyä tarkastella yksilöä ja yhteisöjä monien eri organisaatioteorioiden valossa. Arviointitutkijana Atso on kirjoittanut yli 40 artikkelia ja raporttia työyhteisöjen kehittämisestä ja muutostilanteista.  Atso Juote toimii aktiivisesti kansainvälisessä ryhmädynaamisessa liikkeessä ja hänellä on laajat kansainväliset kontaktit.

Lisäksi koulutuksessa vierailevat alan ammattilaiset:

 • Risto Puutio, PsT, MSc, TRO, Organisaatiokonsultti FINOD
 • Jukka-Pekka Heikkilä, PsM, Organisaatiokonsultti, senior coach
 • Timo Totro, TT, HuK, organisaatioanalyytikko FINOD, seniori työnohjaaja STORY
 • Leila Keski-Luopa, YTT, psykologi, psykoanalyytikko ja ryhmä-psykoanalyytikko
 • Kari Kurkela, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian professori, FT

Hakeminen ja lisätiedot

Koulutusohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka jälkeen haastattelemme kaikki osallistujat. Edellytämme osallistumista koko ohjelmaan. Koulutukseen valitaan max 12-14 osallistujaa. Varaamme oikeuden koulutusohjelman päivämäärien muutoksiin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.1.2020.

Huom. Koulutusohjelman aikana opiskelijat saavat 20% alennuksen Metanoian muista seminaareista, tapahtumisista ja konferensseista.

Lisätietoja ohjelmasta Marianne Tensing puh. 0442986977

Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Syntymävuosi

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Peruskoulutus ja tiedot aiemmista työnohjauskoulutuksista

Mikä sai sinut kiinnostumaan Metanoia Instituutin työnohjaajien koulutuksesta?