Työnohjauksen peruskoulutus (60 op) 2025-2027

Työnohjauksesta on tullut merkittävä väylä sekä työyhteisöjen että työntekijöiden henkilökohtaiseen uudistumiseen. Se on yhä tärkeämpi työmuoto nykyisessä, monella tavoin uudelleen muotoutuvassa työelämässä. Työnohjaus tarjoaa aina mahdollisuuden ympäröivän todellisuuden jäsentämiseen ja siinä suunnistamiseen.

Organisaatiokokonaisuutta, sen osia ja suhteita avaavat keskustelut työnohjausryhmässä luovat yhteistä ymmärrystä, mikä on omiaan sujuvoittamaan yhteistyötä. Työnohjaus auttaa jokaista arvioimaan ja näkemään työtään ja sen merkitystä osana kokonaisuutta ja löytämään parhaat mahdolliset tavat vastata omasta toiminnastaan.

Työnohjaus siis tarkoittaa työhön, työrooliin, työyhteisöön ja organisaatioon liittyvien kysymysten, ajatusten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjauksessa ohjattava saa tilaisuuden oman työnsä, toimintatapojensa ja yhteistyösuhteidensa tutkimiseen ja kehittämiseen.

Koulutuksen tarkoitus

Työnohjauksen peruskoulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot ja -valmiudet yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen sekä esihenkilöiden ja johdon työnohjaukseen.

Metanoia Instituutin Työnohjauksen peruskoulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry (STOry) antamat koulutussuositukset, joten koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on oikeus toimia työnohjaajana.

Kenelle ohjelma soveltuu

Työnohjauksen peruskoulutus on suunniteltu sinulle, joka haluat kehittää ohjaustaitojasi tavoitteenasi työskennellä työnohjaajana. Se soveltuu myös kaikille johto- tai esihenkilötehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat lisätä organisaatioymmärrystään ja vuorovaikutustaitojaan.

Ohjelma antaa sinulle

 • pätevyyden toimia työnohjaajana ja oikeuden käyttää työnohjaaja OA (organisaatioanalyyttinen orientaatio) nimikettä
 • taitoa ja rohkeutta ohjata yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä haastavissa muutosprosesseissa
 • keinoja tukea ammatillisen identiteetin uudistumisprosessia
 • ymmärrystä ihmisen ja organisaation toiminnasta
 • välineitä luoda organisaatioihin tutkivia tiloja, jotka johtavat tarkoituksenmukaiseen uudelleenorganisoitumiseen
 • työkaluja kompleksisten systeemisten hahmottamiseen ja kehittämiseen.

Koulutusohjelman sisältö ja ajankohdat

Jakso 1 | 7-8.2.2025  Työelämän murros ja työnohjauksen merkitys työelämässä

Jakso 2 |28-29.3.2025  Työnohjaussuhde ja prosessi

Jakso 3 |16-17.5.2025  Työntekijän uudet identiteetit ja ammatillinen kasvu

Jakso 4 | 13-14.6.2025 Ryhmädynamiikka ja vuorovaikutus ryhmässä

Jakso 5 ja 6 | 21-24.8.2025 Tavistock seminaari- rajat, auktoriteetti, rooli, perustehtävä. Internaattijaksot

Jakso 7 | 17-18. 10.2025 Ryhmäilmiöt ja ryhmien johtaminen

Jakso 8 | 21-22.11.2025 Organisaatiot kompleksisina dynaamisina systeemeinä 

Jakso 9 | 16-17.1.2026 Organisaatioiden jatkuva muutos

Jakso 10 | 13-14.3.2026 Johtajuus ja johtaminen

Jakso 11 | 8-9.5.2026 Itseorganisoituminen ja yhdessäorganisoituminen

Jakso 12 | 28.-29.8.2026 Psykodynamiikka ja tunteet tiedon tuojina

Jakso 13 |  Konfliktit ja jännitteet työnohjauksessa

Jakso 14 | 27-28.11.2026 Organisaatioanalyyttinen työnohjaus

Jakso 15 | 29-30.1.2027 Päätösseminaari

Työskentelymuodot

Ohjelmaan valituilla työskentelytavoilla tähdätään sekä teoreettisen osaamisen kartuttamiseen että käytännön menetelmien harjaannuttamiseen. Ohjelmassa työskennellään tavoitteesta riippuen koko ryhmässä, eri kokoonpanoissa ja itsenäisesti.

Työskentelymuodot:

 • lähiopetuspäivät (30)
 • vertaistyöskentely
 • työnohjausharjoittelu/asiakkaiden ohjaus (yksilö ja ryhmä)
 • omakohtainen työnohjaus/saatu työnohjaus
 • työnohjauksen työnohjaus
 • kirjallisuuden perehtyminen
 • reflektiivinen kirjoittaminen
 • lopputyö
 • työskentely oppimisalustalla.

Koulutusohjelman hinta

Kouluksen hinta on 6 800 € + alv. Se voidaan laskuttaa useassa erässä, tarvittaessa myös kerran kuukaudessa 2 vuoden aikana. Hinta sisältää opetuksen lähiopetuspäivinä, opiskelumateriaalit, verkkotyöskentelyn oppimisalustalla sekä opetukseen liittyvät henkilökohtaiset ohjaukset. Osallistuja maksaa koulutusjaksojen 12 ja 13 liittyvän internaattiluonteisen Tavistock-seminaarin täysihoidon kustannukset erikseen koulutushinnan lisäksi. Tarkempia tietoja täysihoidon hinnasta saamme syksyllä 2024.

Koulutuspaikka

Koulutus toteutetaan Helsingissä ja muutamat jaksot etätyöskentelynä.

Kouluttajat

Marianne Tensing (LitM) työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD. TRO.

Marianne toimii tällä hetkellä päätoimisena työnohjaajana ja työnohjaajien kouluttajana. Hän on kartuttanut ammattitaitoaan vuodesta 2003 lukuisissa ohjausprosesseissa eri toimialoilla. Metanoia Instituutissa Marianne on toiminut työnohjaajien kouluttajana vuodesta 2011. Tällä hetkellä hänen kiinnostuksensa kohdistuu työnohjauksen organisaatioanalyyttiseen orientaatioon, joka linkittää yhteen yksilön kokemuksellisen diskurssin ja työorganisaation kompleksisen todellisuuden. Oman jatkuvan ammatillisen identiteetin kehittymisen kannalta Marianne arvostaa Metanoia Instituutin kollegayhteisöä ja ammatillisia verkostoja, joista keskeisimpiä ovat FINOD, STOry, OPUS, Il Nodo ja TIHR.

Atso Juote (KM) työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD, tutkija.

Atsolla on 20 vuoden kokemus työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana toimimisesta. Työnohjaajana ja konsulttina hän on tehnyt töitä niin johtoryhmien, työryhmienkin kuin yksittäisten esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Työnohjaajana Atso on kiinnostunut ihmisen mielestä ja sen kytköksistä ihmisten välisiin suhteisiin ja dynamiikkaan. Ryhmiin ja organisoitumiseen liittyvät ilmiöt ovat Atson työn ytimessä. Organisaatioanalyyttinen ajattelu merkitsee hänelle kykyä tarkastella yksilöä ja yhteisöjä monien eri organisaatioteorioiden valossa. Arviointitutkijana Atso on kirjoittanut yli 40 artikkelia ja raporttia työyhteisöjen kehittämisestä ja muutostilanteista.  Atso Juote toimii aktiivisesti kansainvälisessä ryhmädynaamisessa liikkeessä ja hänellä on laajat kansainväliset kontaktit.

Riitta Ylikomi (PsM) on psykologi, työnohjaaja STORY, psykoterapeutti (VET), kouluttajapsykoterapeutti (psykoanalyyttinen ja traumapsykologinen viitekehys)

Riitta on toiminut 20 vuotta kehittämistehtävissä mm. sote-alan järjestöjen moniammatillisissa tiimeissä. Koulutus, konsultaatio ja työnohjaus ovat kuuluneet hänen tehtäviinsä läpi vuosien. Nykyään Riitta toimii päätoimisena työnohjaajana.  Organisaatioanalyyttinen viitekehys inspiroi häntä pohtimaan yhteyksiä yksilön kokemuksen, ryhmien ja organisaatioiden toiminnan sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden välillä. Riitan erityinen kiinnostuksen kohde on eläytymis- ja empatiakyvyn merkitys työn prosesseissa. Tampereen yliopiston väitöskirjatutkijana hän osallistuu turvapaikkapuhuttelun vuorovaikutuksen ja käytänteiden monitieteiseen analyysiin.

Ohjelmassa vierailevat myös

Risto Puutio (PsT, MSc, TRO) on organisaatioanalyytikko, työ- ja organisaatioiden erikoispsykologi, työnohjaaja (STORY), tutkija ja tietokirjailija. Hänen intohimonsa on  ymmärtää ihmisten välisen organisoitumisen, luovan työskentelyn ja  yhteistyön ehtoja. Risto haluaa edistää organisaatioiden systeemidynamiikan tuntemusta ja organisaatiohin kätkeytyvien potentiaalien tunnistamista.

Jukka-Pekka Heikkilä (PsM, MSc) toimii organisaatiokonsulttien ja -kehittäjien työnohjaajana (STORY). Hän on erikoistunut soveltamaan kompleksuusajattelun tarjoamia mahdollisuuksia jatkuvasti muuttuvien organisaatioiden kehittymishaasteisiin.

Hakeminen ja lisätiedot

Koulutusohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka jälkeen haastattelemme kaikki osallistujat. Edellytämme osallistumista koko ohjelmaan.

Ilmoittautuminen 20.1.2025 mennessä, sen jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Järjestäjä pidättää oikeuden kurssia koskeviin muutoksiin. Varaamme oikeuden koulutusohjelman päivämäärien muutoksiin.

Huom! Koulutusohjelman aikana opiskelijat saavat alennuksen Metanoian muista seminaareista, tapahtumista ja konferensseista.

Lisätietoja:
Marianne Tensing, puh. 0442986977 (marianne.tensing@metanoiainstituutti.fi)

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Peruskoulutus ja tiedot aiemmista työnohjauskoulutuksista

  Mikä sai sinut kiinnostumaan Metanoia Instituutin työnohjauksen peruskoulutuksesta?

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)