Työnohjauksen peruskoulutusohjelma 2018-2020 (60op)

Koulutuksen tavoitteet

Ohjelmassa opit perustiedot ja -taidot yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksesta. Perehdyt työnohjauksen keskeisiin teoreettisiin ja menetelmällisiin kysymyksiin ja harjoittelet käytännön ohjaustaitoja. Käytyäsi ohjelman sinulla on valmiudet toimia työnohjaajana. Sinulla on lisäksi halutessasi mahdollisuus hakea Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä ja saada siten myös oikeuden toimia työnohjaajana.

Kenelle ohjelma sopii

Koulutusohjelma sopii sinulle, joka olet kiinnostunut omien ohjaustaitojesi kehittämisestä ja aiot kenties tulevaisuudessa työskennellä työnohjaajana. Samalla se soveltuu myös kaikille johtotehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat opiskella vuorovaikutustaitoja ja saada lisää ymmärrystä sekä ihmisen mielen  että organisaation dynamiikasta. Ohjelma sopiikin kaikille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan organisaatiotiedon ja ryhmädynamiikan alalta.

Koulutusohjelman sisältö

Lähiopetuspäiviä on 32. Päivien sisältöalueet ja ajankohdat ovat:

 1. Seminaari 28.-29.9.2018 Mitä työnohjaus on? Kuka työnohjaaja on?
  • Nykyajan työ ja työelämän nopeatahtinen kehittyminen.
  • Työnohjauksen merkitys organisaatioissa.
  • Työnohjauksen lähtökohtia ja kehityssuuntia.
  • Mitä työnohjaajan pitäisi osata?
 2. Seminaari 23.-24.11.2018 Työnohjaus prosessina
  • Työnohjausprosessi. Mitä työnohjauksessa tapahtuu?
  • Työnohjaussuhde, ohjauksellinen vuorovaikutus.
  • Dialogisuus, tuen ja kannttelun luonne, itseohjautuvuus.
 3. Seminaari 2pv 2019 Työnohjaus ammatillisen kasvun tukena
  • Mielen kompleksinen dynamiikka, kokemuksellisuus.
  • Kokemuksellinen oppiminen ja itseohjautuvuus.
  • Ammatillinen kasvu.
  • Työnohjaus ammatillisen identiteetin uudistaja.
 4. Seminaari 2pv 2019 Työnohjaus ja ryhmädynamiikka
  • Ryhmäilmiöt työnohjaajan työkaluna.
  • Työnohjaaja ryhmän dynamiikassa: missä mukana, missä ei?
  • Pienen ja ison ryhmän työnohjaus.
 5. Seminaari 2pv 2019 Systeeminen ajattelu. Organisaatio prosessina
  • Mitä systeeminen ajattelu ja prosessiajattelu on?
  • Pienet ja suuret systeemit /prosessit.
  • Organisaatioiden/systeemien kompleksisuus.
  • Itseohjautuminen ja -organisoituminen
 6. Seminaari 2pv 2019 Työnohjaus johtajuuden tukena
  • Käsityksiä johtajuudesta ajan saatossa.
  • Johtajuuden ilmenemismuotoja?
  • Erilaisten roolien /positioiden syntyminen ryhmässä.
 7. Seminaari 2pv 2019 Työnohjaus muutoksen ja muuttumisen tukena
  • Käsitys uusiutumisesta, muutoksesta ja muuttumisesta.
  • Miten työnohjaajana käytän omaa mieltäni ja kehoani työkaluna?
  • Miten kannattelen ja “säilön” ohjattavien tunnetiloja?
  • Työnohjaajan työkalupakki: miten työnohjaan?
 8. Seminaari 2pv Yksilön ja yhteisön elämänkulku

  • Työnohjausprosessi, paralleeliprosessit.
  • Monimutkaiset kysymykset työnohjauksessa.
  • Työnohjaajana kehittyminen, oma työote.
 9. Seminaari 2pv Työnohjauksen eettiset periaatteet 

  • Työnohjauksen eettiset haasteet.
  • Arviointi työnohjauksessa
 10. Seminaari 2pv Millainen työnohjaaja olen?

  • Työnohjaajan oma työote, viitekehykset ja työmetodit kehittyminen.
 11. Seminaari 2pv Työnohjauksen erityiskysymyksiä
 12. Seminaari 2pv Työnohjauksen erityiskysymyksiä
 13. Seminaari 2pv Esitelmiä lopputöiden aiheista
 14. Koulutusohjelman kokonaisuuteen kuuluu näiden seminaaripäivien lisäksi ajankohtaisia tapahtumia, valinnaisia seminaareja ja konferensseja.

Työskentelymuodot

Ohjelmassa on käytössä monipuoliset työskentelytavat, jotka perustuvat niin yhteiseen kuin yksilölliseen työskentelyyn sekä teoriaosaamisen että käytännön kokemuksen kartuttamiseen.

Ohjelma koostuu: (1) Lähiopetuspäivät 32p, (2) vertaistyöskentely, (3) työnohjausharjoittelu/asiakkaiden ohjaus, (4) omakohtainen työnohjaus/saatu työnohjaus (yksilö ja ryhmän), (5) työnohjauksen työnohjaus, (6) kirjallisuuden itsenäinen opiskelu, (7) reflektiivinen kirjoittaminen, (8) lopputyö, (9) koulutuksessa käytetään oppimisalustana REAL – verkkoympäristöä.

Kouluttajat

Koulutuksen pääkouluttajana toimi Marianne Tensing, LiM, työnohjaaja STORY, organisaatiokonsultti FINOD, TRO. Marianne on toiminut vuodesta 2000 lähtien kouluttajana, konsulttina ja työnohjaajana erilaisissa organisaatioissa. Koska hän on yhdistänyt työssään teoreettista työtä ja esimiesten, asiantuntijoiden sekä johtoryhmien ja moniammatillisten tiimien työnohjauksia, on hänelle syntynyt merkittävää tietotaitoa ymmärtää organisaatioiden, ryhmien ja yksilöiden kompleksista dynamiikkaa. Marianne on kiinnostunut erityisesti ihmisen kokemuksen ja mielen organisoitumisen sekä organisaation puolelta tulevan strategisen toiminnan suhteen ymmärtämisestä. Hän on myös kirjoittanut ja toimittanut aiheesta useita kirjoja Metanoia-kirjasarjaan. Ammatillista osaamista Marianne täydentää järjestelmällisesti kansainvälisessä Group Relations -verkostossa.

Toisena pääkouluttajana toimii Atso Juote, KM, työnohjaaja STORY, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD, tutkija. Atsolla on 20 vuoden kokemus työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana toimimisesta. Työnohjaajana ja konsulttina hän on tehnyt töitä niin johtoryhmien, työryhmienkin kuin yksittäisten esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Työnohjaajana Atso on kiinnostunut ihmisen mielestä ja sen kytköksistä ihmisten välisiin suhteisiin ja dynamiikkaan. Ryhmiin ja organisoitumiseen liittyvät ilmiöt ovat Atson työn ytimessä. Organisaatioanalyyttinen ajattelu merkitsee hänelle kykyä tarkastella yksilöä ja yhteisöjä monien eri organisaatioteorioiden valossa. Arviointitutkijana Atso on kirjoittanut yli 40 artikkelia ja raporttia työyhteisöjen kehittämisestä ja muutostilanteista. Atso Juote toimii aktiivisesti kansainvälisessä ryhmädynaamisessa liikkeessä ja hänellä on laajat kansainväliset kontaktit.

Ohjelmassa vierailevat kouluttajat:

 • Leila Keski-Luopa YTM, psykologi, psykoanalyytikko ja ryhmä-psykoanalyytikko
 • Risto Puutio PsT, MSc, TRO, Organisaatioanalyytikko FINOD
 • Timo Totro, TT, HuK, organisaatioanalyytikko FINOD, seniori työnohjaaja STORY
 • Jukka-Pekka Heikkilä MSc
 • Kari Kurkela, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian professori, FT
 • Timo Latomaa FT, KL, psykologi. Kokemuksen Tutkimuksen Instituutti

Vierailevat kouluttajat ovat alan vankkoja osaajia ja heillä on hallussaan tutkimuksen uusimpia tietoja ja näkökulmia.

Lisätietoja ohjelmasta Marianne Tensing (p. 0442986977) ja Atso Juote (p. 0405263425 )

Koulutusohjelman kustannukset

Koulutusohjelman hinta on 5600€ (+24% alv). Laskutuksen voi jakaa useampaan erään. Hinta sisältää opetuksen lähiopetuspäivillä ja verkkotyöskentelyn sekä opiskelumateriaalit. Koulutettavat hankkivat ja kustantavat itse oman henkilökohtaisen työnohjauksensa ja työnohjauksen työnohjauksensa, tämän ohjelman lisäksi.

Koulutuksen paikka

Koulutus toteutetaan Helsingissä, Korpaanmäentie 36 LT 3.

Hakeminen ja lisätiedot

Voit hakea koulutusohjelmaan sähköisellä lomakkeella, jonka jälkeen haastattelemme kaikki osallistujat. Edellytämme osallistumista koko ohjelmaan. Koulutukseen valitaan 12–14 osallistujaa. Varaamme oikeuden koulutusohjelman  / päivämäärien muutoksiin.

NB! Koulutusohjelman aikana saat 20% alennuksen Metanoian seminaareista ja konferensseista.

Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Syntymävuosi

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Peruskoulutus ja tiedot aiemmista työnohjauskoulutuksista

Mikä sai sinut kiinnostumaan Metanoia Instituutin työnohjaajien koulutuksesta?