Työnohjauksen peruskoulutusohjelma 2018-2020 (60op)

Koulutuksen tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on antaa osanottajille perustiedot ja -taidot yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksesta. Koulutuksessa käydään läpi keskeiset työnohjauksen teoreettiset ja metodiset kysymykset ja harjoitellaan käytännön ohjaustaitoja.

Kohderyhmä

Koulutusohjelma soveltuu työnohjaajaksi aikoville ja omien ohjaustaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Se soveltuu myös  johtotehtävissä oleville, jotka haluavat opiskella vuorovaikutustaitoja ja ryhmäilmiöitä ja saada lisää ymmärrystä sekä ihmisen mielen toiminnasta, että organisaation dynamiikasta.

Koulutusohjelman sisältö

Lähiopetuspäiviä on 20. Päivien sisältöalueet ja ajankohdat ovat:

 1. Seminaari 25.-26.9.2018 Mitä työnohjaus on? Kuka työnohjaaja on?
  • Nykyajan työ ja työelämän kehittyminen
  • Työnohjaus erilaisten tukitoimien kentässä
  • Työnohjauksen lähtökohtia ja kehityssuuntia.
  • Mitä työnohjaajan pitäisi osata?
 2. Seminaari 23.24.11.2018 Työnohjaus prosessina
  • Työnohjausprosessi. Mitä työnohjauksessa tapahtuu?
  • Työnohjaussuhde, ohjauksellinen vuorovaikutus,
  • Dialogisuus, tuen ja kannttelun luonne, itseohjautuvuus.
 3. Seminaari 1.-2.2019.2018 Työnohjaus ammatillisen kasvun tukena
  • Mielen dynamiikka, kokemuksellisuus.
  • Kokemuksellinen oppiminen ja itseohjautuvuus.
  • Ammatillinen kasvu.
  • Työnohjaus ammatillisen identiteetin uudistaja.
 4. Seminaari 4/2019 Työnohjaus ja ryhmädynamiikka
  • Ryhmäilmiöiden työnohjaajan työkaluna.
  • Työnohjaaja ryhmän dynamiikassa: missä mukana, missä ei?
  • Pienen ja ison ryhmän työnohjaus.
 5. Seminaari 6/2019 Systeeminen ajattelu. Organisaatio prosessina
  • Mitä systeeminen ajattelu ja prosessiajattelu on?
  • Pienet ja suuret systeemit /prosessit.
  • Organisaatioiden/systeemien kompleksisuus.
  • Itseohjautuminen ja -organisoituminen
 6. Seminaari 9/2019 Työnohjaus johtajuuden tukena
  • Käsityksiä johtajuudesta ajan saatossa.
  • Johtajuuden ilmenemismuotoja?
  • Erilaisten roolien /positioiden syntyminen ryhmässä.
 7. Seminaari 11/2019 Työnohjaus muutoksen ja muuttumisen tukena
  • Käsitys uusiutumisesta, muutoksesta ja muuttumisesta.
  • Miten työnohjaajana käytän omaa mieltäni ja kehoani työkaluna?
  • Miten kannattelen ja “säilön” ohjattavienn tunnetiloja?
  • Työnohjaajan työkalupakki: miten työnohjaan?
 8. Seminaari 2/2020 Yksilön ja yhteisön elämänkulku

  • Työnohjaus prosessissa, paralleeliprosessit.
  • Monimutkaiset kysymykset työnohjauksessa.
  • Työnohjaajana kehittyminen, oma työote.
 9. Seminaari 2020 Työnohjauksen eettiset periaatteet 

  • Työnohjauksen erityiskysymykset, eettisesti haastavat tilanteet.
  • Työnohjauksen arviointi.
 10. Seminaari 2020 Millainen työnohjaaja olen?

  • Työnohjaajana kehittyminen.
  • Oma työote (viitekehys, metodit)
 11. Seminaari 2020 Esitelmiä lopputöiden aiheista

Työskentelymuodot

(1) Lähiopetuspäivät 20p, (2) vertaistyöskentely, (3) työnohjausharjoittelu/asiakkaiden ohjaus, (4) omakohtainen työnohjaus/saatu työnohjaus (yksilö ja ryhmän), (5) työnohjauksen työnohjaus, (6) kirjallisuuden itsenäinen opiskelu, (7) reflektiivinen kirjoittaminen, (8) lopputyö, (9) koulutuksessa käytetään oppimisalustana REAL – verkkoympäristöä.

Kouluttajat

Pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing LitM, organisaatioanalyytikko (kand), organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja STOry ja Atso Juote KM, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD, työnohjaaja, kouluttaja. Molemmilla kouluttajilla on vahva tausta työnohjaajina, kouluttajina sekä organisaatioiden kehittäjinä.

Ohjelmassa vierailevat kouluttajat:

 • Leila Keski-Luopa YTM, psykologi, psykoanalyytikko ja ryhmä-psykoanalyytikko.
 • Risto Puutio PsT, MSc, TRO, Organisaatiokonsultti FINOD.
 • Timo Totro, TT, HuK, organisaatioanalyytikko FINOD, seniori työnohjaaja STORY.
 • Jukka-Pekka Heikkilä MSc
 • Kari Kurkela, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian professori, FT.
 • Timo Latomaa FT, KL, psykologi. Kokemuksen Tutkimuksen Instituutti.

Lisätietoja ohjelmasta Marianne Tensing (p. 0442986977) ja Atso Juote (p. 0405263425 )

Koulutusohjelman kustannukset

Koulutusohjelman hinta on 5600€ (+24% alv). Laskutuksen voi jakaa useampaan erään. Hinta sisältää opetuksen lähiopetuspäivillä ja verkkotyöskentelyn sekä opiskelumateriaalit. Oman työnohjauksen ja työnohjauksen työnohjauksen  hankkivat ja kustantavat koulutettavat itse, tämän ohjelman lisäksi.

Hakeminen ja lisätiedot

Koulutusohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka jälkeen kaikki osallistujat haastatellaan. Ohjelmaan hyväksyminen edellyttää osallistumista koko ohjelmaan. Koulutukseen valitaan 12–14 osallistujaa. Varaamme oikeuden koulutusohjelman  / päivämäärien muutoksiin.

Ohjelman hyväksytty suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä ja siten oikeuden toimia työnohjaajana.

NB! Koulutusohjelmassa opiskelijat saavat 20% alennuksen Metanoian seminaareista ja konferensseista.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Syntymävuosi

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Peruskoulutus ja tiedot aiemmista työnohjauskoulutuksista

Mikä sai sinut kiinnostumaan Metanoia Instituutin työnohjaajien koulutuksesta?