Työnohjauksen syventävä jatkokoulutus 2022-23 (20 op.)

Koulutuksen tarkoituksena on syventää työnohjaajien ammatillista osaamista, antaa tuoreita näkökulmia asiakastyöhön ja uudistaa työnohjaajien ammatillista identiteettiä. Koulutuksen organisaatioanalyyttinen viitekehys mahdollistaa kompleksisten  ilmiöiden tutkimisen ja niiden äärellä toimimisen. Ohjelmassa tarkastellaan osallistujien työnohjauksellisia case-kertomuksia systeemisenä ja kompleksisena tapahtumana, jossa risteävät mielen, suhteiden, vuorovaikutuksen ja laajempien systeemien kokonaisuus.

Ohjelmassa opiskellaan työtapoja, jotka edesauttavat monitasoisten systeemien ja konkreettisten prosessien ymmärtämistä sekä niihin vaikuttamista muuttuvissa työelämän ympäristöissä. Ohjelma syventää henkilökohtaisia valmiuksia toimia työnohjaajan roolista käsin koko asiakasorganisaatiosysteemin kehittäjänä.

Ohjelma sisältää alustuksia, työnohjauksissa esiin tulleiden ilmiöiden tunnistamista ja käsitteellistämistä, oman työnohjaustyön tutkimista, kliniikka-työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä jaksojen välissä, kirjallisuuden lukemista ja oppimisalustalla toimimista.

Jakso 1 /27.-28.10.2022 (läsnä) Organisaatioanalyyttinen (OA)viitekehys työnohjauksessa 

– Mitä uutta OA viitekehys tuo työnohjaukseen?
– Työn muutos ja organisaatioiden nopea uudistuminen haastaa myös työnohjauksen.

Jakso 2 /12.12.2022 (etänä) Organisaatio-osaaminen (organisoitumisesta)
– Kuinka hahmottaa erilaisten organisoitumisten todellisuutta ja systeemejä monipuolisesti?
– Kuinka tasapainoilla yksilön ja organisaationäkökulman välillä?
– Millaisia dynaamisia tekijöitä organisoitumiseen liittyy?

Jakso 3 /6.2.2023 (etänä) Psykodynamiikka, mielen ja merkitysten maailma.
– Kannattelutehtävän merkitys työnohjauksessa.
– Kuinka hyödyntää omia tunteita tiedon lähteenä?
– Tunteet ja merkityssuhteet kokemusten jäsentäjinä.

Jakso 4 /23.3.2023 (läsnä) Systeemin suhteiden ja vuorovaikutuksen tutkiminen työnohjauksessa
 Millä tavoin työnohjaus edesauttaa systeemissä tapahtuvaa kytkeytymistä?
– Millaisia työkaluja vuorovaikutustutkimus tarjoaa työnohjaajalle?
– Millaisia työkaluja organisaatioanalyyttisen viitekehys tarjoaa työnohjaajalle?

Jakso 5 /8.5.2023 (etänä) Työnohjaus johtamisen tukena  
– Kuinka työnohjaus voi tukea organisaation yhteisohjautuvuutta?
– Kuinka työnohjauksessa rakentaa johtajan kasvua tukevaa vuoropuhelua?
– Systeemiset kokonaisuudet työnohjauksessa.

Jaksot 6 /24.-27.8.2023 (4.päivän internaatti )TAVISTOCK -SEMINAARI 

– Minä systeemissä, systeemi minussa.
– Organisaatiotodellisuus kokemuksena.
– Organisoituminen mielen sisäisenä ja ulkoisena tapahtumisena.
– Itsetuntemuksen merkitys.

Jakso 7 /18.9.2023 webinaari klo 10-12 (etänä) Tavistock seminaarin purku (2h) 

Jakso 8 /5.-6.10.2023 (läsnä) Ryhmädynamiikka ja itseorganisoituminen + ohjelman päätös / 2 päivä.
– Kuinka ymmärtää monimutkaista kokonaisuutta oman kokemuksen kautta?
– Kuinka tunnistaa ja säädellä yhteisön itsessä herättämiä tunteita?
– Kuinka tunnistaa oman mielen harhaanjohtavia olettamuksia?
– Kuinka kääntää hankalia tunteita herättävät tilanteet henkilökohtaiseksi kasvuksi?
– Ohjelman päättymisen ja oppimisen jatkamisen kysymyksiä.

Kustannukset. Koulutuksen ja Tavistock seminaarin yhteishinta on 3500 € + alv 24%.
Tavistock -seminaarin internaattijakson täysihoitokulut (150€/vrk) osallistuja maksaa erikseen. Laskutus toiveiden mukaan erissä, myös kuukausittainen laskutus mahdollinen.

Ohjelman pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing LitM, työnohjaaja STOry, organisaatioanalyytikko, TRO ja Risto Puutio PsT, organisaatioanalyytikko, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO, työnohjaaja STOry.

Paikka. Lähipäivät toteutetaan Helsingissä.

Lisätietoja saa Marianne Tensingilta, p. 044 298 6977 ja Risto Puutiolta, p. 0400 545 519.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 1.10.2022 mennessä, sen jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Järjestäjä pidättää oikeuden kurssia koskeviin muutoksiin.

  Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

  Henkilötiedot

  Nimi (pakollinen)

  Titteli / tehtävänimike

  Organisaatio

  Kotiosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Kuvaa lyhyesti ammatillinen tilanteesi ja motiivisi osallistua ohjelmaan

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)