Työnohjauksen syventävä jatkokoulutus 2023 (20 op)

Koulutuksen tarkoituksena on antaa kokeneille työnohjaajille tuoreita näkökulmia asiakastyöhön ja syventää siten heidän osaamistaan ja ammatillista identiteettiä.

Organisaatioanalyyttinen (OA) viitekehys antaa työnohjaajalle välineitä tunnistaa ja tutkia organisaatioiden kompleksisia ja systeemisiä ilmiöitä ja toimia niiden kanssa. Ohjelma vahvistaa siten työnohjaajan valmiuksia toimia tarvittaessa asiakkaan koko organisaatiosysteemin kehittäjänä.

Ohjelmassa tarkastellaan myös osallistujien työnohjaustyöstä nousseita case-kuvauksia systeemisyyden ja kompleksisuuden näkökulmasta.

Ohjelma sisältää alustuksia, työnohjauksissa esiin tulleiden ilmiöiden tunnistamista ja käsitteellistämistä, oman työnohjaustyön tutkimista, klinikkatyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä jaksojen välissä, kirjallisuuden lukemista ja oppimisalustalla toimimista.

Koulutus sopii työnohjaajan ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi.

Jakso 1  23.-24.2.2023 (läsnä)
Organisaatioanalyyttinen viitekehys työnohjauksessa
– työn muutokset ja organisaatioiden nopea uudistuminen haastavat myös työnohjauksen
– mitä uusia näkökulmia OA viitekehys tuo työnohjaukseen

Jakso 2  23.3.2023 (etänä)
Organisaatio-osaaminen organisoitumisen lähtökohtana
– miten hahmottaa organisaation /systeemin todellisuutta monipuolisesti
– miten tasapainoilla yksilönäkökulman ja organisaationäkökulman välillä
– millaisia dynaamisia tekijöitä organisoitumiseen liittyy

Jakso 3  8.5.2023 (etänä)
Ryhmädynamiikka ja itseorganisoituminen
– miten ymmärtää ryhmädynamiikkaa oman kokemuksensa kautta
– miten tunnistaa ja säädellä yhteisön itsessä herättämiä tunteita
– miten tunnistaa oman mielen tuottamia olettamuksia ja tilanteiden omakohtaisia tulkintoja
– miten kääntää hankalia tunteita herättävät tilanteet henkilökohtaiseksi kasvuksi

Jakso 4  24.-27.8.2023  (internaatti) Tavistock-seminaari
Organisaatiodynamiikan keskellä
– oman kokemuksen dynamiikka jatkuvasti muotoutuvan organisaatiotodellisuuden (systeemin)  keskellä
– organisoituminen  kokonaisvaltaisena (mielen ja käyttäytymisen) tapahtumisena
– erilaisuuden ja vieraan kohtaaminen kokemuksena
– oman vastuun ja vaikutusvallan testaaminen käytännössä

Jakso 5  25.9.2023 (etänä)
Tavistock-seminaarin kokemusten ja ilmiöiden purku
– minä systeemissä – systeemi minussa
– oman kokemuksen mahdollisuudet ja rajat
– yksilön itsetuntemuksen merkitys itselle ja yhteisölle
– systeemin dynamiikan havaitseminen ja siihen vaikuttamisen reitit

Jakso 6  6.10. 2023 (etänä)
Työnohjaus organisaation johtamisen ja yhteisohjautuvuuden tukena  

– miten rakentaa johtajan kasvua tukevaa vuoropuhelua
– miten rakentaa asiakasyhteisön (systeemin) organisaatioanalyyttistä osaamista

Jakso 7  17.-18.11.2023 (läsnä)
Koulutuksen päättäminen
– työnohjauksen erityiskysymykset

Kustannukset
Koulutuksen ja Tavistock-seminaarin yhteishinta on 3500 € + alv 24%.Tavistock -seminaarin internaattijakson täysihoitokulut osallistuja maksaa erikseen. Laskutus toiveiden mukaan erissä, tarvittaessa myös kerran kuukaudessa.

Ohjelman kouluttajina toimivat Marianne Tensing LitM, työnohjaaja STOry, organisaatioanalyytikko, TRO ja Risto Puutio PsT, organisaatioanalyytikko, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO, työnohjaaja STOry.

Paikka
Koulutuksen lähipäivät toteutetaan Helsingissä. Paikka tarkentuu helmikuussa.

Lisätietoja saa Marianne Tensingilta, p. 044 298 6977 ja Risto Puutiolta, p. 0400 545 519.

Palautteita edellisen ohjelman osallistujilta:

 • ”Valmiiksi pureskellusta yhdessä pureskeltuun tietoon.”
 • ”Ohjelma avarsi kuvaa työnohjauksesta ja loi ajattelulle tilaa!”
 • ”Tässä ohjelmassa kutsuvat erityisesti organisaatiodynamiikka, systeemisyys ja kompleksisuus.” 
 • ”Sain ohjelmasta ammatillisen tujauksen, jonka jälkeen minun on hyvä jatkaa matkaani työnohjaajana.” 
 • ”Olen saanut tankata ’vanhojen’ viisaiden naisten puhetta.” 
 • ”Tämä on ollut siirtymä omassa ammatillisessa kulussani.” 
 • ”Olen saanut luottamusta ja saattanut itseni hyvään seuraan.”
 • ”Ainutlaatuinen ryhmäkokemus, jossa kaikki ovat niin omanlaatuisiaan ja keskustelut niin hyviä. Oma ainutlaatuisuuteni on saanut näkyä.” 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 1.2.2023 mennessä. Sen jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Pidätämme oikeuden kurssia koskeviin muutoksiin.

  Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

  Henkilötiedot

  Nimi (pakollinen)

  Titteli / tehtävänimike

  Organisaatio

  Kotiosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Kuvaa lyhyesti ammatillinen tilanteesi ja motiivisi osallistua ohjelmaan

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)