Työnohjauksen syventävä jatkokoulutus 2023 (20 op.)

Koulutuksen yleisenä tarkoituksena on syventää työnohjaajan ammatillista osaamista, antaa toisenlaisia näkökulmia asiakastyöhön ja uudistaa työnohjaajan ammatillista identiteettiä.

Koulutuksen organisaatioanalyyttinen (OA) viitekehys tuo uusia mahdollisuuksia työnohjaajalle tutkia kompleksisia ja systeemisiä ilmiöitä ja toimia niiden äärellä. Ohjelmassa opiskellaan työtapoja, jotka edesauttavat monitasoisten systeemien ja konkreettisten prosessien ymmärtämistä sekä niihin vaikuttamista muuttuvassa työelämänympäristöissä. Ohjelma syventää myös henkilökohtaisia valmiuksia toimia työnohjaajan roolista käsin koko asiakakkaan organisaatiosysteemin kehittäjänä.

Ohjelmassa tarkastellaan osallistujien työnohjauksellisia case-kertomuksia systeemisenä ja kompleksisena tapahtumana, jossa risteävät sekä ihmisen kokemuksen, mielen, suhteiden, vuorovaikutuksen että laajempien systeemien kokonaisuus.

Ohjelma sisältää alustuksia, työnohjauksissa esiin tulleiden ilmiöiden tunnistamista ja käsitteellistämistä, oman työnohjaustyön tutkimista, kliniikka-työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä jaksojen välissä, kirjallisuuden lukemista ja oppimisalustalla toimimista.

Jakso 1. 22.-24.2.2023 (2 päivää / läsnä)
Teema: Organisaatioanalyyttinen viitekehys työnohjauksessa
– Työn muutos ja organisaatioiden nopea uudistuminen haastaa myös työnohjauksen.
– Mitä uusia näkökulmia OA viitekehys tuo työnohjaukseen?

Jakso 2. 23.3.2023 (1 päivä / etänä)
Teema: Organisaatio-osaaminen organisoitumisen lähtökohtana
– Kuinka hahmottaa organisaation /systeemin todellisuutta monipuolisesti?
– Kuinka tasapainoilla yksilö- ja organisaatio (systeemisen) näkökulman välillä?
– Millaisia dynaamisia tekijöitä organisoitumiseen liittyy?

Jakso 3. 8.5.2023 (1 päivä / etänä)
Teema: Ryhmädynamiikka ja itseorganisoituminen.
Kuinka ymmärtää ryhmädynamiikkaa oman kokemuksensa kautta?
– Kuinka tunnistaa ja säädellä yhteisön itsessä herättämiä tunteita? Mitä säätely tarkoittaa?
– Kuinka tunnistaa oman mielen olettamuksia ja tilanteiden omakohtaisia tulkintoja?
– Kuinka kääntää hankalia tunteita herättävät tilanteet henkilökohtaiseksi kasvuksi?

Jakso 4. 24.-27.8.2023 (4 päivää / internaatti) TAVISTOCK -seminaari
Teema: Organisaatiodynamiikan keskellä
– Oman kokemuksen dynamiikka jatkuvasti muotoutuvan organisaatiotodellisuuden (systeemin) keskellä.
– Organisoituminen  kokonaisvaltaisena (mielen ja käyttäytymisen) tapahtumisena.
– Erilaisuuden ja vieraan kohtaaminen kokemuksena.
– Oman vastuun ja vaikutusvallan testaaminen käytännössä.

Jakso 5. 18.9.2023 (1 päivä / etänä)
Teema: Tavistock-seminaarin kokemusten ja ilmiöiden purku
– Minä systeemissä systeemi minussa.
– Oman kokemuksen mahdollisuudet ja rajat
– Yksilön itsetuntemuksen merkitys itselle ja yhteisölle.
– Systeemin dynamiikan havaitseminen ja siihen vaikuttamisen reitit.

Jakso 6. 6.10. 2023 (1 päivä / etänä)
Teema: Työnohjaus organisaation johtamisen ja yhteisohjautuvuuden tukena  

– Kuinka työnohjauksessa rakentaa johtajan kasvua tukevaa vuoropuhelua?
– Kuinka työnohjauksessa rakentaa asiakasyhteisön (systeemin) organisaatioanalyyttistä osaamista.

Jakso 7. 9.-10.11.2023 (2 päivää / läsnä) Koulutuksen päättäminen
Teema syntyy prosessin myötä osallistujien toiveista.

Kustannukset. Koulutuksen ja Tavistock seminaarin yhteishinta on 3500 € + alv 24%.
Tavistock -seminaarin internaattijakson täysihoitokulut osallistuja maksaa erikseen. Laskutus toiveiden mukaan erissä, myös kuukausittainen laskutus mahdollinen.

Ohjelman pääkouluttajina toimivat Marianne Tensing LitM, työnohjaaja STOry, organisaatioanalyytikko, TRO ja Risto Puutio PsT, organisaatioanalyytikko, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO, työnohjaaja STOry.

Paikka. Lähipäivät toteutetaan Helsingissä.

Lisätietoja saa Marianne Tensingilta, p. 044 298 6977 ja Risto Puutiolta, p. 0400 545 519.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 1.2.2023 mennessä, sen jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Järjestäjä pidättää oikeuden kurssia koskeviin muutoksiin.

  Tiedot kerätään asiakasrekisteriin ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

  Henkilötiedot

  Nimi (pakollinen)

  Titteli / tehtävänimike

  Organisaatio

  Kotiosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Laskutusosoite (mikäli eri kuin osoitteesi)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Kuvaa lyhyesti ammatillinen tilanteesi ja motiivisi osallistua ohjelmaan

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)