Työyhteisökonfliktien käsittelyn syventävä koulutusohjelma 2019

 

Koulutusohjelma tarjoaa käyttöösi useampia erilaisia tapoja ymmärtää konflikteja ja sen myötä erilaisia työkaluja toimia konfliktien käsittelijänä.

Koulutusohjelmassa opit perustiedot ja –taidot konflikti- ja ristiriitatilanteiden käsittelystä työyhteisöissä sekä osaat käyttää oppimaasi työryhmien, työyhteisöjen ja organisaatioiden konfliktien ratkaisemiseksi.

Ohjelman teoreettiset perspektiivit ja case-kuvauksiin pohjautuvat dialogit auttavat sinua luomaan itsellesi navigointityökaluja ja osaamista konfliktien ratkaisemiseen. Työkalut palvelevat sinua, kun toimit työyhteisökonfliktien käsittelijän ja ristiriitojen sovittelijan roolissa.

Koulutusohjelmassa syvennät omaa itsetuntemustasi, omien reaktioidesi tunnistamista ja tiedostamista  konfliktitilanteissa.

Valmentaudut eläytymistä vaativien harjoitusten kautta energialla kyllästämän ilmapiirin sietämiseen ja opit tuntemaan oman tapasi työskennellä vahvojen odotusten ja paineiden alla.

Tarkastelemme ohjelmassa konflikteja dynaamisina systeemisinä ja kompleksisina ilmiöinä eli jännitteitä sisältävinä, vuorovaikutussuhteiden viidakkona.

Hae koulutukseen, jos joudut työssäsi käsittelemään ja sovittelemaan konflikteja. Ohjelma sopii esim. työnohjaajille, prosessikonsulteille, työpsykologeille sekä työsuojelun valtuutetuille, luottamusmiehille sekä työterveydenhuollon henkilöstölle.

Koulutuksessa saat kokonaiskuvan konfliktikäsittelymalleista ja toiminnan strategioista sekä taitoja ja valmiuksia toimia konfliktien käsittelijänä.

Koulutusohjelma kokonaisuus koostuu kahdeksasta lähiopetuspäivästä ja seuraavista sisältö-alueista:

Lähiopetuspäivät: 18.-19.1.2019,    1.-2.3.,     5.-6.4.,     17.-18.5.2019

Sisältö:

  • Konfliktit työssä – mistä kaikesta voi olla kysymys?
  • Erilaisista tarpeista aiheutuvat konfliktit
  • Rajojen rikkomisesta aiheutuvat konfliktit
  • Konfliktien käsittelyprosessien moninaisuus
  • Työn epäselvyydestä ja ristiriitaisuuksista aiheutuvat konfliktit
  • Muutoksesta aiheutuvat konfliktit
  • Minä konfliktissa
  • Ilkeät konfliktit

Ohjelman rakenteen muodostavat: (1) lähiopetuspäivät, (2) työskentely KoTo-ryhmissä, itsenäinen työskentely kirjallisuuden ja prosessikirjoittamisen parissa sekä työskentely virtuaalisessa REAL-ympäristössä. Koulutuksen aikana työstät/luot oman konfliktikäsittelyn mallisi.

Työskentelytapamme rakentuvat pääosiin seminaaripäivien alustuksista ja sisäistävistä keskusteluista, kokemuksellisesta työskentelystä, erilaisista taito-harjoituksista, reflektiivisistä työtavoista sekä kirjallisuuden ja ennakkotehtävien itsenäisestä työstämisestä.

Kouluttaja

Ohjelman kouluttajana ja työskentelyn ohjaajina toimii organisaatioanalyytikko, työnohjaaja, tutkija KTM Atso Juote. Atso on toiminut pitkään toiminut organisaatioiden kehittämisen parissa, tehnyt työnohjaajan, organisaatiokonsultin ja tutkijan työtä sekä konfliktien käsittelyä. Hän on perehtynyt syvällisesti konflikti- ja ristiriitatilanteiden käsittelyyn. Lisäksi ohjelmassa vierailee ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hinta

Ohjelman hinta on 3340€ + alv. Hinta sisältää lähijaksojen opetuksen, materiaalit sekä verkkotyöskentelyn ohjauksen seminaaripäivien välillä. Hinta ei sisällä majoitus- ja ruokakustannuksia, eikä oheiskirjallisuuden hankinnasta syntyviä kuluja. Laskutus tapahtuu kahdessa/kolmessa erässä.

Lisää tietoa
Atso Juote  puh. +358 40 526 3425

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Syntymävuosi

Ammatti

Katuosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti