Yhteisöohjautuvuus -verkkovalmennusohjelma 8.12.2020-20.4.2021

Ohjelman tarkoitus

 • Tutustuttaa yhteisöohjautuvuuden kehikkoon ja organisoitumisen ajattelumalleihin
 • Vastata kysymykseen: miten meistä tulisi yhteisö/itseohjautuva organisaatio ja mitä se tarkoittaa meille?
 • Tarjota eväitä ja malleja yhteisöohjautuvuuden kehittymisen tueksi omassa organisaatiossa
 • Ymmärtää yhteistyön järjestämisen lainalaisuuksia – myös kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

 • Niille jotka kehittävät omasta organisaatiostaan itseohjautuvampaa
 • Niille jotka auttavat muita kehittymään kohti itseohjautuvuutta

Mitä ohjelmasta saa?

 • Uudentyyppisen kehikon työyhteisön toiminnan jäsentämiseen
 • Valmiuksia ymmärtää kokonaisuuksien ja suhteiden kehittämistä (yksilöiden kehittämisen sijaan)
 • Työvälineitä yhteisöohjautuvuuden kehittämisprosessiin

Ohjelman kokonaisuus / rakenne & toteutustapa

 • Yhteensä kuusi kolmen tunnin webinaaria sisältäen kehittämiskokeilun tuottaman oppimisen arvioinnin (5 x 3 h. + 3 h.)
 • Omakohtainen yhteisöohjautuvuuden kehittämiskokeilu
 • Mahdollisuus erillisiin konsultaatioihin oman organisaation kehittämisessä

Pedagogiikka (kuinka tässä opitaan)

 • Verkossa tapahtuvat työpajat ja luennot, 
 • Oman toiminnan reflektointi ja oppimispäiväkirja
 • Kehittämiskokeilun toteuttaminen
 • Vertaissparraukset
 • Oppimateriaalien kautta itseopiskelu:
  • Videot
  • Kirjat: Salovaara, P. (2020). Johtopäätös. Yhteisöt ja organisaatiot pomokulttuurin jälkeen. Helsinki: Teos., Heikkilä, J.-P. & Puutio, R. (2020). Systeemiset metodit – ajattelumalleja konsultaatiotyöhön. Jyväskylä: Metanoiainstituutti. 
 • Kokonaisuuden hyväksytystä suorittamisesta saa todistuksen (ammatillinen jatkokoulutus)

Ajankohdat

 • Verkkotyöpajat 1 kk välein
 • Aloitus ti 8.12. klo 12-15, seuraavat päivät: ti 12.1. klo 9-12, ti 9.2. klo 9-12, ti 9.3. klo 9-12,  ti 13.4. klo 9-12. ja ti 20.4. klo 9-12.

Hinta

 • 1250€+alv/osallistuja
 • Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu 3 tai useampia, hinta 950€+alv/osallistuja
 • Mahdollisuus konsultointiin erikseen sovittaessa

Kouluttajat

– Risto Puutio, PsT, Metanoiainstituutti ja Perttu Salovaara, FT, Renesans Consulting/Tampereen yliopisto

Ohjelman sisällöt:

1. JAKSO: Kuinka olemme tottuneet hahmottamaan ihmisten yhteistyön järjestymistä? (”katse peiliin”)

  • Organisoitumisen ja johtamisen peruskäsitteitä
  • Organisoitumiseen liittyviä uskomuksia

2. JAKSO: Mitä ympärillämme tapahtuu  (”katse ulospäin”)

 •   Kuinka rakenteet ohjaavat järjestäytymistä?
 •   Kuinka käytänteet uusintavat rakenteita?
 •   Millaisia prosesseja järjestymiseen liittyy?

3. JAKSO: Mitä historian ja kulttuurintutkimus voivat kertoa meille yhteisöohjautuvuudesta (”katse taaksepäin”)

 •   Autonomia, yhteisöllisyys ja hierarkia ihmisyhteisöissä
 •   Miksi hierarkia dominoi ja ”valtafiksaatio” domnoivat kulttuurissamme?

4. JAKSO: Millaisia yhteisödynaamisia ilmiöitä liittyy organisoitumiseen ja kuinka ne ilmenevät? (”katse sisäänpäin”)

 •   Ryhmissä rakentuvat suhteet ja niissä ilmenevät emootiot 
 •   Autonomisuus ja auktoriteetti vastakkain?
 •   Vapaaehtoisen solidaarisuuden ja yhteistyön merkitys
 •   Psykologinen turvallisuus organisoitumisen ehtona

5. JAKSO: Millaisia avautumia syntyy kun vakiintuneet (perinteiset) käsitykset murtuvat? (”katse eteenpäin”)

 •   Itseohjautuvasti organisoiminen
 •   Muutoksen ristiriita  (episodimaisuudesta prosessimaisuuteen)
 •   ”Näemme asiat samana vaikka ne muuttuvat”
 •   Kuinka edetä  yhteisöohjautuvuuden matkalla?
 •   Muodonmuutoksen tapahtuminen 

6. JAKSO: Kehittämiskokeilujen tulokset

 •   Mistä lähdimme, kuinka hahmotimme kokeilun fokuksen?
 •   Mitä havaintoja kokeilu tuotti, mitä käytäntöä se muutti ja mitä yhteisöllistä oppimista
 •   Mitä ovat oman organisaatiomme / asiakkuudemme seuraavat askeleet?

Ilmoittautuminen

Tiedot kerätään asiakasrekisteriimme ja niiden käytössä noudatetaan tietosuojaehtojamme.

Henkilötiedot

Nimi (*)

Puhelinnumero (*)

Sähköposti (*)

Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti