Metanoia Instituutin koulutusohjelmat

Metanoia Instituutin koulutusohjelmat tarjoavat ainutlaatuisia kehittymisen kokemuksia, joiden jäljet näkyvät ammattitaitosi syventymisenä.

Koulutusohjelmat tukevat ammatillista kasvuasi yhdistämällä konsultaatiotyön teoriaa, metodiikkaa ja käytännön kokemuksia oman työsi ja ajattelusi uudelleenjäsentämiseksi. Koulutusohjelmissa vuorottelevat teoreettiset alustukset, case -työskentely ja erilaiset kokemusperäisen tiedon reflektiiviset työtavat. Koulutusohjelmissamme hyödynnetään taiteen ulottuvuuksia ja verkkopedagogiikkaa.