Metanoia Instituutin koulutusohjelmat

Metanoian Instituutin koulutusohjelmat tarjoavat ainutlaatuisia kehittymisen kokemuksia, joiden jäljet näkyvät ammattitaitosi syventymisenä.

Koulutusohjelmat tukevat ammatillista kasvuasi yhdistämällä konsultaatiotyön teoriaa, metodiikkaa ja käytännön kokemuksia oman työsi ja ajattelusi uudelleenjäsentämiseksi. Koulutusohjelmissa vuorottelevat teoreettiset alustukset, case -työskentely ja erilaiset kokemusperäisen tiedon reflektiiviset työtavat. Koutusohjelmissame hyödynnetään taiteen ulottuvuuksia ja verkkopedagogiikkaa.