Polku

Organisaatioanalyytikoiden kouliintumispolku on kokeneille organisaatiotyön ammattilaisille tarkoitettu kehittymisfoorumi. Kouliintumispolku tarjoaa tilan, tuen ja verkoston oman työotteen syventämiselle ja oman osaamisen integroimiselle ehjäksi seniori-identiteetiksi.  Ohjelman käyminen tuottaa oikeuden Organisaatioanalyytikko FINOD® nimikkeen käyttöön.

Perusajatus:  Kouliintumispolku rakentaa kyvykkyyttä organisaatioiden syvälliseen ja monipuoliseen ymmärtämiseen sekä taitoa niiden uutta luovaan kehittämiseen. Polku on paikka uudistaa omaa ammatillista identiteettiä ja kehittää herkkyyttä havaita asioita. Työskentelyä inspiroi systeemis-yhteisödynaaminen perusorientaatio, tutkiva työote, taiteellisuus  ja kriittinen reflektio. Osanottajien oman ainutlaatuisuuden tunnistaminen ja kirvoittaminen ovat työskentelyn lähtökohtana. Ohjelma on perusrakenteensa puitteissa itseorganisoituva prosessi, uutta luova tila.

Ohjelman sisältö: Ohjelma rakentuu teoreettisesta lukemis-, ajattelu- ja kirjoitustyöstä, case-työskentelystä, oman työkäytännön puitteissa tehtävästä soveltavasta ja tutkivasta työstä, omakohtaiseen uudistumiseen tähtäävästä työstä sekä yksilöllisestä taiteellisesta, tieteellisestä tai yhteiskunnallisesta toiminnasta. Sisältöä moninaistavat kaunokirjallisuus ja elokuvat ja muu taiteellinen työ. Myös joogaa ja sosiaalista mediaa käytetään hyväksi.

Laajuus: Polkukokonaisuuden yksilöllisen työskentelyn ohjeellinen laajuus on 120 op.  Tähän lasketaan kouliintumispolkuseminaarien lisäksi kaikki FINOD:n jäsenyyden jälkeen Metanoiassa käydyt seminaarit ja tapahtumat. Kouliintumispolut kestävät 4 vuotta, noin 12 päivää/vuosi. Toteutus on eri ympäristöissä Suomessa ja ulkomailla.

Edellytykset: Kouliintumispolulle hyväksymisen edellytyksenä on jo saavutettu ammattipätevyys, työkokemus sekä henkilökohtainen halu syventävään organisaatiotyöhön. Ohjelmaan hyväksytään haastattelun kautta.

Käytännön järjestelyistä: Kokeneista konsulteista muodostunut pilottiryhmä on aloittanut työskentelynsä 2010 ja ensimmäinen uusien opiskelijoiden sisäänotto tapahtui vuoden 2013 alussa. Ohjelman ”slow-open”-rakenne mahdollistaa uusien osanottajien mukaantulon joustavasti. Ohjelmasta kiinnostuneilla on kuitenkin jo nyt mahdollisuus osasuoritusten ja kokemusten hankkimiseen Metanoian seminaarien kautta. Lukukausimaksu on 1250 € + alv + mahdolliset muut erikseen sovitut kulut (ulkomaiset matkat, ja erilliset kulut tms.). Osallistujilla on 50 %:n alennus Metanoian tapahtumiin, seminaareihin ja konferensseihin.

Ohjelman sisällön tuottamisesta vastaa pilottiryhmän konsultit ja erikseen ohjelmaan kutsutut seniorikonsultit Suomesta ja ulkomailta. Myös osallistujien oma panos ja tästä syntyvä itseorganisoituminen on toteutuksessa tärkeää.

Hakemukset: Ohjelmaan voi liittyä vapaamuotoisella hakemuksella. Se osoitetaan Risto Puutiolle Metanoia Instituuttiin. Hän antaa myös lisätietoja ohjelmasta kiinnostuneille.

Polku2