Tarkemmat lisätiedot esitteestä (PDF)

Organisaatiokonsultoinnin syventävä koulutusohjelma tarjoaa konsulteille, kehittäjille ja johdolle ammatillisen uusiutumisen tien. Kaksivuotinen kouliintumisprosessi on monimuotoinen ja vaativa oppimisympäristö, jossa keskitytään ymmärtämään, luomaan toimintatapoja ja kehittämään jatkuvasti muuttuvia organisaatioita.

Yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristöt ovat yllätyksellisiä ja ennakoimattomia. Johdon ja konsulttien haasteena on reagoida tunnistamiinsa tilanteista nouseviin ilmiöihin, tunteisiin ja kokemuksiin, pyrkien luomaan edellytyksiä vaihtoehtoisille tavoille toimia. Ohjelmassa yhdistetään kompleksisten systeemien hahmotukset vahvaan organisaatiodynamiikan ymmärtämiseen. Organisaatiot nähdään dynaamisina sosiaalisina systeemeinä, joita ohjaavat sekä näkyvät että piilossa olevat prosessit.

Organisaatiokonsultoinnin syventävän koulutusohjelman erityispiirteitä ovat:

 • Valitut työskentelytavat ja näkökulmat auttavat hahmottamaan organisaatioiden monimutkaisuutta omakohtaisen kokemuksen kautta.
 • Ohjelma kehittää luovuutta ja havainnointiherkkyyttä sekä rikastaa ratkaisu- ja kehittämisvaihtoehtoja.
 • Organisaatioiden ”lukemisen”, kokonaisvaltaisen kysymisen, reflektoinnin ja toiminnallisuuden osaaminen kehittyy henkilökohtaisen soveltamisen kautta.
 • Ohjelma mahdollistaa kokemuksellisen prosessin omakohtaiselle kasvulle ja ammatilliselle kehittymiselle.
 • Yhteistyökumppanit The Tavistock Institute, TAOS Institute ja HSD Institute tuovat viimeisimmän kansainvälisen ammattiosaamisen ja tutkimuksen mukaan koulutukseen.
 • Liittyminen kokeneiden ammattilaisten yhteisöön ja väylä verkottua alan kansainvälisiin osaamisyhteisöihin.
 • Korkeatasoinen organisaatioiden kehittämisen ja konsultoinnin sisältö.

Seminaarien teemat ja ajoitus

 1. 16.-17.3.2016 ORGANISAATIOKONSULTOINTI JA JOHTAMINEN
 2. 11.-12.5.2016 TRANSFORMAATIOT, SIIRTYMÄT JA IDENTITEETTITYÖ ORGANISAATIOISSA
 3. 8.-9.9.2016 RELATIONAALISUUS JA SYSTEEMISYYS
 4. 9.-10.11.2016 ORGANISAATIOT, ORGANISOITUMINEN JA PROSESSIKONSULTAATIO
 5. 19.-21.1.2017 SUURET SYSTEEMIT
 6. 4/2017 TAVISTOCK-SEMINAARI – JOHTAJUUS JA RYHMÄILMIÖT
 7. 18.-19.10.2017 KEHITTÄMISEN ESTETIIKKA, ETIIKKA JA TAIDE
 8. 18.-19.1.2018 AMMATILLISET VERKOSTOT

Seminaarit pidetään Helsingissä.

Koulutusohjelman kouluttajat

 • Kari Kurkela, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian professori
 • Jussi Kotkavirta, Jyväskylän yliopiston filosofian professori
 • Leila Keski-Luopa YTM, psykologi, psykoanalyytikko ja ryhmäpsykoanalyytikko.
 • Risto Puutio (PsT, MSc, TRO, Organisaatiokonsultti FINOD) toimitusjohtaja, Metanoia Instituutti
 • Jukka-Pekka Heikkilä Organisaatiokonsultti FINOD, MSc, Psykologi
 • Pekka Tokola Organisaatiokonsultti FINOD, PsM

Koulutuksen johtaja on Terttu Malo, MA in AOC, KM, TRO, Organisaatiokonsultti FINOD. Hänellä on vahva tausta sekä organisaatiokonsultoinnista että henkilöstöjohdon tehtävistä.

Hakeminen ja lisätiedot

Koulutusohjelmaan haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulisi käydä selville hakijan henkilötiedot, koulutukset, työkokemus sekä ohjelmaan liittyvät henkilökohtaiset erityistavoitteet. Hakemukset lähetetään osoitteella terttu.malo@metanoia.fi tai Metanoia Instituutti, koulutussihteeri, Rautionkatu 2, 90400 Oulu, p 010 4393 838.

Lisätietoja ohjelmasta antaa Terttu Malo (p. 0407646744)

Ohjelman hyväksytty suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n jäsenyyttä ja siten oikeuden käyttää nimikettä Organisaatiokonsultti FINOD

0 kommenttia

Kirjoita kommentti

Haluatko liittyä keskusteluun?
Kommentoi vapaasti!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *