Yhteiskunnassa ja organisaatioissa on meneillä suuria rakenteellisia ja kulttuurisia muutoksia. Työn sisällöt muuttuvat. Yhteisöjen rajat siirtyvät ja niiden luonne muuttuu. Työ tapahtuu yhä useammin osana verkostoja eri alojen ammattilaisten kesken. Muutoksessa eläessämme tarvitsemme yhtä enemmän sekä luovaan itseorganisoitumiseen että vuorovaikutukseen liittyviä taitoja. Erilaiset tarpeet synnyttävät yhteisöissä jännitteitä ja vaativia vuorovaikutustilanteita. Niiden uudenlainen asettautuminen luo edellytyksiä muutokselle ja muuttumiselle. Asettautuminen uusiin rooleihin ja toisenlaisiin asetelmiin luo edellytyksiä muutokselle ja muuttumiselle. Tällaisiin hetkiin tarvitaan uuttaa syvempää ymmärrystä, rohkeutta ja luovaa asennetta. Näitä ohjaamisen ja vaikuttamisen taitoja voivat kehittää itsessään niin esimiehet kuin työnohjaajiksikin aikovat.

Koulutuksen tavoitteet

Työnohjauksen ja johtajuuden koulutusohjelman tavoitteena on antaa osanottajille perustiedot ja –taidot työyhteisöihin liittyvistä ilmiöistä ja ohjaamisen vuorovaikutustaioista sekä auttaa soveltamaan tietoja ja osaamista erilaisissa organisaatioissa. Koulutuksessa käydään kattavasti läpi keskeisiä ohjauksen ja vuorovaikutuksen teoreettisia kysymyksiä, käytännön työkaluja sekä soveltamisalueita.

Kohderyhmä

Koulutusohjelma soveltuu työnohjaajaksi aikoville, ohjaustaitoja haluaville johtotehtävissä oleville henkilöille ja kaikille, jotka toimivat organisaatioissa vaativissa vuorovaikutustehtävissä sekä ovat kiinnostuneita ihmistenvälisen kanssakäymisen teoreettisesta ymmärryksestä.

Koulutusohjelman sisältö

Lähiopiskelupäiviä on 20, joiden sisältöalueet ovat:

 1. 2.-3-2.2018 Työnohjauksen paikka organisaatioiden kehittämisen kentässä.
 2. 16.-17.3.2018 Vuorovaikutus /dialogisuus.
 3. 12.-13.4.2019 Kokemus, psykodynamiikka, kasvun tukeminen.
 4. 25.-26.9.2018 Ryhmädynamiikka
 5. 23.-24.11.2018 Organisaatioajattelu
 6. 1.-2.2.2019 Systeemisyys – pienet ja suuret systeemit
 7. Kompleksisuusajattelu.
 8. Prosessiajattelu
 9. Identiteettityö ja ammatillisten identiteettien kehittyminen
 10. Työnohjauksen etiikka ja estetiikka.

Työskentelymuodot

(1) Lähiopetuspäivät 20p, (2) vertaisryhmätyöskentely, (3) työnohjausharjoittelu /asiakkaan ohjaus, (4) omakohtainen työnohjaus /saatu työnohjaus (yksilö ja ryhmän), (5) työnohjauksen työnohjaus, (6) itsenäinen opiskelu kirjallisuuden parissa, (7) reflektiivinen kirjoittaminen, (8) lopputyö, (9) koulutuksessa käytetään oppimisalustana REAL – verkkoympäristöä.

Koulutusohjelman pääkouluttajina toimivat

Marianne Tensing LitM,organisaatioanalyytikko (kand), organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja STOry.

Atso Juote KM, organisaatioanalyytikko ja -konsultti FINOD, työnohjaaja, kouluttaja.

Molemmilla kouluttajilla on vahva tausta työnohjaajina, kouluttajina sekä organisaatioiden kehittäjinä.

Ohjelmassa vierailevat kouluttajia:

 • Leila Keski-Luopa YTM, psykologi, psykoanalyytikko ja ryhmä-psykoanalyytikko.
 • Risto Puutio PsT, MSc, TRO, Organisaatiokonsultti FINOD)
 • Jukka-Pekka Heikkilä MSc, psykologi Organisaatiokonsultti FINOD,
 • Timo Totro, TT, HuK, organisaatioanalyytikko FINOD, seniori työnohjaaja STORY.
 • Kari Kurkela, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian professori, FT.
 • Timo Latomaa FT, KL, psykologi. Kokemuksen Tutkimuksen Instituutti.

Lisätietoja ohjelmasta Marianne Tensing (p. 0442986977) ja Atso Juote (p. 0405263425 )

Koulutusohjelman kustannukset

Koulutusohjelman hinta on 5400€ (+24% alv). Laskutuksen voi jakaa useampaan erään. Hinta sisältää opetuksen lähiopetuspäivillä ja verkossa sekä materiaalit. Oman työnohjauksen ja työnohjauksen työnohjauksen hankkivat ja maksavat koulutettavat itse. Osallistujien odotetaan huolehtivan myös omasta majoitus- ja ruokailukuluista.

Hakeminen ja lisätiedot

Koulutusohjelmaan haetaan 10.1.2018 mennessä sähköisellä lomakkeella, jonka jälkeen kaikki osallistujat haastatellaan. Ohjelmaan hyväksyminen edellyttää osallistumista koko ohjelmaan. Koulutukseen valitaan 12 – 14 osallistujaa. Varaamme oikeuden koulutusohjelman muutoksiin.

Ohjelman hyväksytty suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea Suomen Työnohjaajat ry:n jäsenyyttä ja siten oikeuden toimia työnohjaajana.

NB! Koulutusohjelmassa opiskelijat saavat 20% alennuksen Metanoian muista seminaareista, jotka toimivat opiskelualustana koko