Teoriaseminaareissa syvennytään sekä työnohjauksen tieteelliseen /filosofiseen ja tutkimukselliseen perustaan että organisaatioanalyyttisen työnohjausorientaation keskeisiin käsitteisiin.

Teoriaseminaarin jaksot muodostavat toisiinsa kytkeytyvän jatkumon, jossa samoja ilmiöitä tarkastellaan eri näkökulmista ja eri tasoilla. Sitä kautta osallistujien ymmärrys työorganisaation inhimillisestä todellisuudesta täydentyy, syventyy ja laajentuu muodostaen käsitteiden systeemin, jossa jokaiselle käsitteelle (alasysteemillä) on oma paikkaansa ja oma tehtävänsä tässä kokonaisuudessa.

Teoriaseminaarien ajankohdat ja teemat:

Jakso I Metateoria ja erityisteoriat
Organisaatioanalyyttisen työnohjauksen metateoria ja siihen pohjautuvat tieteelliset/filosofiset erityisteoriat. Mitä nämä teoriat tarkoittavat ja merkitsevat työnohjaajan työssä? Miten ne auttavat työnohjaajaa ajattelutyössä?

Jakso II Systeemisyys
Systeemisen ajattelun logiikka organisaatioanalyyttisessa työnohjauksessa. Miten se toimii työnohjaajan mielessä ja miten hän sitä käyttää ohjauskeskustelussa?

Jakso III Kompleksisuus
Kompleksisuus – elävien systeemien perusominaisuutena. Mitä se tarkoittaa työorganisaatioissa, ihmisen mielessä ja toiminnassa?

Jakso IV Kokemus
Mitä kokemus on? Mistä se syntyy ja mistä saa merkityksensä? Kokemuksen työstäminen.

Jakso V Identiteetti
Organisaatiot ja yhteisöt jatkuvassa uudelleenmuotoutumisen tilassa. Miten asiakkaamme ja me työnohjaajina päivitämme ammatillista identiteettiämme?

NB! Kaikkiin jaksoihin liittyy etukäteistyötä, kirjallisuuden lukemista ja reflektiotehtäviä.

Kouluttajina toimivat: Leila Keski-LuopaYTM, psykologi, psykoanalyytikko, ryhmäpsykoanalyytikko ja organisaatiokonsultti FINOD  ja Marianne Tensing, organisaatioanalyytikko (kand), työnohjaaja STOry, organisaatiokonsultti FINOD, TRO, LitM.  

Koulutuskokonaisuus on 10 opintopisteen laajunen.

Koulutuksen hinta 875 euroa + alv. Koulutuspaikka on Helsingissä, Korppaanmäentie 36.

Ilmoittautuminen 27.2.2017 mennessä.

Ilmoittautumislomake

Lisää tietoa

Marianne Tensing puh. 0442986977 marianne.tensing@metanoia.fi tai
Leila Keski-Luopa puh. 050 532 4715 

Tervetuloa!