Koulutusohjelmassa opit perustiedot ja –taidot konflikti- ja ristiriitatilanteiden käsittelystä työyhteisöissä sekä osaat käyttää oppimaasi työryhmien, työyhteisöjen ja organisaatioiden konfliktien ratkaisemiseksi.

Ohjelman teoreettiset perspektiivit ja case-kuvauksiin pohjautuvat dialogit auttavat sinua luomaan itsellesi navigointityökaluja ja osaamista konfliktien ratkaisemiseen. Työkalut palvelevat sinua, kun toimit työyhteisökonfliktien käsittelijän ja ristiriitojen sovittelijan roolissa.

Koulutusohjelmassa paneudut myös oman itsetuntemuksesi syventämiseen, omien reaktioidesi tunnistamiseen ja tiedostamiseen jännitteisissä konfliktitilanteissa.

Valmentaudut eläytymistä vaativien harjoitusten kautta energialla kyllästämän ilmapiirin sietämiseen ja opit tuntemaan oman tapasi työskennellä vahvojen odotusten ja paineiden alla.

Tarkastelemme ohjelmassa konflikteja dynaamisina systeemisinä ja kompleksisina ilmiöinä eli jännitteitä sisältävinä, vuorovaikutussuhteiden viidakkona.

Hae koulutukseen, jos joudut työssäsi käsittelemään ja sovittelemaan konflikteja. Ohjelma sopii esim. työnohjaajille, prosessikonsulteille, työpsykologeille sekä työsuojelun valtuutetuille, luottamusmiehille sekä työterveydenhuollon henkilöstölle.

Koulutuksessa saat kokonaiskuvan konfliktikäsittelymalleista ja toiminnan strategioista sekä taitoja ja valmiuksia toimia konfliktien käsittelijänä.

Koulutusohjelma kokonaisuus koostuu kahdeksasta lähiopetuspäivästä ja seuraavista sisältö-alueista:

  • La 27.1.2018 Konfliktit työssä – mistä kaikesta voi olla kysymys?
  • La 24.2. 2018 Erilaisista tarpeista aiheutuvat konfliktit
  • La 24.3. 2018 Rajojen rikkomisesta aiheutuvat konfliktit
  • La 21.4. 2018 Konfliktien käsittelyprosessien moninaisuus
  • La 19.5. 2018 Työn epäselvyydestä ja ristiriitaisuuksista aiheutuvat konfliktit
  • La 16.6. 2018 Muutoksesta aiheutuvat konfliktit
  • La 25.8. 2018 Minä konfliktissa
  • La 22.9. 2018 Ilkeät konfliktit

Ohjelman rakenteen muodostavat: (1) lähiopetuspäivät, (2) työskentely KoTo-ryhmissä, itsenäinen työskentely kirjallisuuden ja prosessikirjoittamisen parissa sekä työskentely virtuaalisessa REAL-ympäristössä. Koulutuksen aikana työstät/luot oman konfliktikäsittelyn mallisi.

Työskentelytapamme rakentuvat pääosiin seminaaripäivien alustuksista ja sisäistävistä keskusteluista, kokemuksellisesta työskentelystä, erilaisista taito-harjoituksista, reflektiivisistä työtavoista sekä kirjallisuuden ja ennakkotehtävien itsenäisestä työstämisestä.

Kouluttajat

Ohjelman kouluttajina ja työskentelyn ohjaajina toimivat Marianne Tensing ja Atso Juote. Molemmat ovat toimineet pitkään organisaatioiden kehittämisen parissa työnohjaajina, organisaatiokonsultteina ja tutkijoina. Kumpikin kouluttaja on perehtynyt syvällisesti konfliktitilanteiden ja ristiriitatilanteiden käsittelyyn ja he toimivat konfliktitilanteiden ymmärrystä lisäävinä jäsentäjänä. Ohjelmassa vierailevia kouluttajija:
Kari Kurkela FT, ryhmäpsykoanalyytikko, professori / Sibelius-Akatemia
Kalle Siira VTT, MA, on strategisen viestinnän, konfliktinhallinnan ja neuvottelutaidon asiantuntija.

 

Hinta

Ohjelman hinta on 3340€ + alv. Hinta sisältää lähijaksojen opetuksen, materiaalit sekä verkkotyöskentelyn ohjauksen seminaaripäivien välillä. Hinta ei sisällä majoitus- ja ruokakustannuksia, eikä oheiskirjallisuuden hankinnasta syntyviä kuluja. Laskutus tapahtuu kahdessa/kolmessa erässä.

Lisää tietoa:
Marianne Tensing marianne.tensing@metanoia.fi
Atso Juote atso.juote@metanoia.fi

Ilmoittautumislomake