Marianne Tensing

Marianne Tensing

Koulutustyön lisäksi toimin työnohjaajien (toto), konsulttien, kehittäjien sekä johtotehtävissä olevien henkilöiden työnohjaajana ja valmentajana.
Valmennuksissani keskitymme sinulle tärkeisiin kysymyksiin / case-työskentelyyn ja henkisen jaksamisen tukemiseen.
Oma erikoisosaamiseni liittyy systeemis-psykodynaamisen ja kompleksisuusajattelun soveltamiseen erilaisten muutosten edistämisessä

Ota yhteyttä
marianne.tensing@metanoiainstituutti.fi
044 298 6977

Jukka-Pekka Heikkilä

Jukka-Pekka Heikkilä

Toimin organisaatiokonsulttien ja -kehittäjien työnohjaajana ja kouluttajana. Työnohjauksessani on mahdollisuus keskittyä tutkimaan omia konsultaatioprosesseja erityisesti systeemisten työtapojen näkökulmasta. Olen erikoistunut soveltamaan kompleksuusajattelun tarjoamia mahdollisuuksia jatkuvasti muuttuvien organisaatioiden kehittymishaasteisiin. Työnohjauksessa voimme yhdistää henkilökohtaiset tapaamiset verkkotyöskentelyyn sekä virtuaalitapaamisiin.

Systeeminen ryhmätyönohjaus käynnistyy marraskuussa.

Ota yhteyttä
jukka-pekka.heikkila@metanoiainstituutti.fi
040 565 1439

Risto Puutio

Risto Puutio

Toimin työnohjaajana työterveyshuollon ammattilaisille, työnohjaajille, konsulteille ja työyhteisöille. Teen konsultaatiotyöhön työhön liittyvää tutkimus- ja kirjoitustyötä ja koulutan työnohjaajia. Olen kiinnostunut organisaatioiden muuntumisen kysymyksistä ja hyödynnän ohjauksissa systeemistä työtapaa.

Ota yhteyttä
risto.puutio@metanoiainstituutti.fi
0400 545 519

Lue lisää:
www.ristopuutio.fi

Atso Juote

Atso Juote

Toimin työnohjaajana oppilaitosten, lastensuojelun ja sosiaalityön ammattilaisille, työnohjaajille, konsulteille ja työyhteisöille. Koulutan työyhteisöjen kehittäjiä, konsultteja ja työnohjaajia. Olen kiinnostunut organisaatioiden dynamiikkaan ja muuntumisen liittyvistä kysymyksistä ja hyödynnän ohjauksissa psykodynaamista ja systeemistä työtapaa.

Ota yhteyttä
atso.juote@metanoiainstituutti.fi
040 526 3425