Luottamus – yksilöllistä ja yhteisöllistä kyvykkyyttä

Tavistock-seminaariblogi 1

Risto Puutio ja Terttu Malo 9.12.2022

Toimimme työelämässä suhteiden varassa. Työn kokonaisuudet syntyvät tekojen ja toimijoiden kytkeytyessä toisiinsa. Tarvitsemme muita ihmisiä kaiken aikaa, kaikessa tekemisessä. 

Muiden tarvitseminen ja yhdessä toiminta edellyttävät luottamuksen kokemusta, sisäistä varmuutta sopimusten pitämisestä ja kumppanien ennustettavuudesta. Luottamus vahvistuu tekojen ja kokemusten toistuvuuden kautta. Se voi myös heikentyä tai murtua tavalla, jossa luottamuksen palauttaminen tuntuu mahdottomalta.   

Kyky toimia luottamukseen pohjautuen on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen asia. Yksilöinä meissä on myötäsyntyinen kyky kiinnittyä ja luottaa muihin. Tämä kyky kehittyy hyvissä olosuhteissa ydinorientaatoiksi suhteissa olemiseen. Se näkyy kykynä toimia muiden varassa ja kykynä herättää turvallisuutta ja ennakoitavuutta muissa. Luottamus tuntuu sisäistettynä kokemuksena – ymmärryksenä toisille antamisen ja toisilta saamisen vuorottelusta elämässä.  Elämänkokemukset voivat kuitenkin säröyttää tätä kykyä ja tuottaa jatkuvan epävarmuuden suhteisiin. Silloin luottamusta on jatkuvasti testattava ja rakennettava suhde kerrallaan. 

Yhteisöllisellä tasolla luottamus on kollektiivista tietoisuutta ja ymmärrystä keskinäisestä tarvitsemisesta. Se on jaettu kokemus yhteistoiminnan ennakoitavuudesta ja turvallisuudesta. Se on myös vuorovaikutuksen prosessi, jossa syntynyt tunne luotettavuudesta vahvistuu toiminnassa saatujen kokemusten myötä. Organisaatioissa luottamussuhteiden toimivuutta voidaan tukea sopimuksilla ja toiminnan rakenteilla. 

Luottamuksen yksilöllinen ja kollektiivinen puoli ovat läsnä kaikissa yhteistyötilanteissa. MiIlaisia puolia tunnistat omassa kyvyssäsi luottaa muihin? Millä tavoin oma yhteisösi arvostaa työntekijöiden keskinäistä luottamusta ja tukee sitä omilla rakenteillaan?

Tavistock-seminaarissa tutkitaan suhteiden muotoutumista, luottamuksen eri puolia ja niitä voimia, tunteita, kokemuksia ja mielikuvia, jotka vaikuttavat yhteisössä ihmisten ja ryhmien välillä. Kutsumme tätä organisaatiodynamiikaksi. Sitä mukaa kun yhteisöt oppivat havaitsemaan organisoitumisessa ilmenevää dynamiikkaa, ne voivat myös vaikuttaa siihen. Kun tunnistamme luottamusta lisääviä ja rapauttavia tekijöitä, tulemme yhteisöinä kyvykkäämmäksi luomaan toivomamme kaltaisia suhteita. 

Organisaation kehittäjien ja johtajien työ on suhteisiin vaikuttamista ja luottamusta edistävien olosuhteiden rakentamista. Luottamuksen yksilöllisten ja yhteisöllisten ilmiöiden tunnistaminen on siksi hyödyllinen tutkimisen ja oppimisen kohde muuttuvassa työelämässä. 

0 kommenttia

Kirjoita kommentti

Haluatko liittyä keskusteluun?
Kommentoi vapaasti!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *