Metanoia konferenssi 1.9.2017 Tieteiden talo, Helsinki

Juha Lindell, Yliopistonlehtori, Vaasan yliopisto

Elämme kytkeytyneisyyden aikaa. Lukemattomat pienet ja suuret asiat vaikuttavat siihen, millaiseksi elämämme päivittäin rakentuu. Näiden asioiden väliset dominoefektin tavoin kulkevat kehityskulut ohjaavat toimintaamme halusimme sitä tai emme. Kyse on keskinäisriippuvaisuudesta, alkuarvoherkkyydestä, itseorganisoitumisesta, emergenssistä, yhteisevoluutiosta eli toisin sanoen kompleksisuudesta. Kaikki tämä vaikuttaa myös organisaatioiden toimintaan ja niiden muutoksiin.

Kompleksisuuden aika tuottaa pirullisia ongelmia. Tällaiset jatkuvasti elävässä tilassa ja muutoksessa olevat ongelmat eivät ratkea organisaatiossa ylhäältä alas etenevillä suoraviivaisilla prosesseilla. Organisaatiossa pirulliset ongelmat ovat kiinnittyneitä rakenteeseen, sosiaalisiin tekijöihin ja ympäristöön monitulkintaisella tavalla. Haasteellisen tilanteesta tekee, että mitään näitä tekijöitä ei voida jättää pois, kun ongelmaa ratkotaan, mutta niitä ei myöskään pystytä kaikkia hallitsemaan. Tästä muotoutuu jatkuvaa kehittämistä ja yhteistyötä vaativa tilanne, jota alituiseen vaivaa tehtyjen ratkaisuiden epätäydellisyys ja keskeneräisyys. Pirulliset ongelmat ovat yksi syy siihen, miksi organisaatiomuutokset epäonnistuvat niin usein.

Pirullisten ongelmien läsnäolo organisaatiomuutoksissa vaatii paitsi ongelman ratkaisulta, myös muutosjohtajuudelta niihin soveltuvia ominaisuuksia. Johtajan työ muuttuu mahdollistajaksi ja fasilitaattoriksi, joka ei välttämättä pysty itse antamaan vastauksia pirullisia ongelmia koskeviin kysymyksiin. Paras mahdollinen ratkaisu on löydettävissä yhteistyössä ja dialogissa sen joukon kesken, jota ongelma koskettaa. Deliberatiivinen organisointi mahdollistaa tämän joukon kytkemisen tehokkaasti yhteiseen dialogiin, missä eri näkökulmat kehittävät toisiaan. Tällainen moniäänisen dialogin kautta kompleksisuudesta voi tulla voimavara. Täältä nousevat muutosjohtajuus ja mahdollisuus muutokseen organisaatiossa pirullisten ongelmien yhteydessä.