Heini Merkkiniemi

Innostava workshop, joka tutustuttaa musiikillisten interventioiden hyötyihin ja hyviin käytäntöihin osana organisaatioiden muutostilanteita.

o kiinnostavia case-esimerkkejä erilaisista muutostilanteista
o keskustelua liittyen työelämän muutokseen, työn rytmisyyteen ja yrityskulttuuriin
o uusia ideoita muutostaitojen, osallisuuden ja luovuuden kehittämiseen
o käytännön esimerkkejä, miten metodin avulla voidaan tukea

Työpajassa käsitellään vaikeasti sanallistettavien kokemusten työstämistä, ammatillista uudistumista ja – toimintakyvyn ylläpitämistä haastavissa muutostilanteissa sekä monikielisten työyhteisöjen kehittämistä ja muutosjohtamista.

Heini Merkkiniemi on työnohjaaja ja musiikkiterapeutti. Hän yhdistää työssään ratkaisukeskeistä, musiikillista ja digitaalista työskentelyä ja on kehittänyt ReDoMe©- metodin Työsuojelurahaston tuella. Metodi perustuu käytäntöteoreettiseen taideinterventiotutkimukseen organisaatioissa.