Jukka-Pekka Heikkilä & Krista Petäjäjärvi

Organisaatiot ovat eläviä ja muotoaan muuttavia toimijoita ja niiden kehittämisessä on siirrytty toiminnan diagnosoinnin tarpeista kohti kysymystä

           ”mitä organisaatio voisi olla ja miten?”

Tämä kysymyksenasettelun muuttuminen on lisännyt organisaatioiden kiinnostusta vastaanottaa taidetta omaan systeemiinsä, hyödyntää sen ennakoimattomuutta uusien näköalojen luomiseksi. Taiteilija ei voi luoda tällaista vaikuttavuutta yksin, eikä konsultin välineistö ulotu sinne, mihin taiteella voidaan kurottautua.

Työpajassa tutkitaan taiteen avaavia mahdollisuuksia konsultoinnin prosesseissa ja organisaatioiden kehittämisessä yleensäkin.