Marianne Tensing

Organisaatioanalyyttinen (OA) työnohjaus on muotoutumassa oleva työnohjauksen orientaatio, joka pyrkii sitomaan yhteen monia teoreettisia tulokulmia.

Asiakkaiden kertomuksia voi kuulla ja tulkita monella tavalla ja niistä syntyvät ajatukset ja toiminnat ovat sen mukaisia.

Tulkinnat ja metaforat ohjaavat meidän kokemuksiamme ja ajatteluamme, niiden pohjalta teemme valintoja ja toimimme.

Työpajassamme pohdimme työnohjaajan työtä nykyorganisaatioissa, jossa rakenteelliset uudistukset, työn ja olosuhteiden jatkuva uudelleen-organisoituminen sekä asiantuntijuuden pysähtymätön päivittäminen ovat muuttuneet arjeksi.

Millaisia haasteita jatkuvan muutoksen realiteeteissa toimivat  asiakkaat luovat työnohjaukselle? Millaista asiantuntemusta meiltä, työnohjaajilta, odotetaan ja ostetaan?