Helena Ihala

Juha Vehviläinen: Kirsikkatarha

Juha Vehviläinen: Kirsikkatarha

Työpajassa tutustutaan organisaatiodramaturgiaan ja tarkastellaan, mitä konflikti tarkoittaa draaman näkökulmasta. Draamassa häiriöt ja konfliktit toimivat juonta eteenpäin vievinä elementteinä ja niiden avulla voidaan päästä käsiksi aiheeseen, koko teosta organisoivaan periaatteeseen tai jännitteeseen. Ilman jännitettä draamassa ei olisi liikettä, muutosta, kehitystä.

Anton Tšehovin Kirsikkapuistossa (1904) eletään keskellä suurta murrosta.Vanhan ajan symbolia, kirsikkatarhaa, ollaan tuhoamassa. Näytelmän aika on kuin hetki uuden ja vanhan välissä, jossa henkilöt joutuvat päättämään kohtalonsa suunnan. Kirveen äänen säestässä kirsikkapuistossa näytelmän ristiriidat jännittyvät sekä sukupolvien, yhteiskuntaluokkien että aikakausien välillä, samanaikaisesti.

Työpajassa tutkimme organisaatiodramaturgisin välinein osallistujien omia kokemuksia työelämän ja organisaatioiden konflikteista näytelmän yhtä keskeistä kohtausta apuna käyttäen. Keskeistä on konfliktin jännitteen dynamiikka ja sen työstäminen antamalla tilaa vastakohdat ylittävälle materiaalille. Samalla on mahdollisuus oman henkilökohtaiseen työelämään liittyvän aiheen jäsentämiseen ja työstämiseen eteenpäin. Aiheen (dramaturgisesti mielletyn) jäsentyminen – ja itse asiassa jo nimeäminen – on yksi draaman rakentamisen haasteellisimmista ja samalla myös kiinnostavimmista tehtävistä.

Itse kyselen, ovatko konfliktit, kohdattuna ja elettynä, sekä omaan aihepiiriin yhteydessä pysyminen keinoja, jotka parhaimmillaan voivat auttaa välttämään Firsin, Kirsikkapuiston vanhan palvelijan näytelmän lopussa esittämän toteamuksen:

Elämä on mennyt, niin kuin ei olisi koskaan elossa ollutkaan.

Helena Ihala on dramaturgi ja työnohjaaja, joka on kehittänyt organisaatiodramaturgista lähestymistapaa työelämän ja organisaatioiden kehittämiseen. Hän yhdistää systeemiajattelua dramaturgian peruskäsitteisiin (hamartia, peripeteia, anagnorisis) ja ammentaa draaman rikkaasta traditiosta kompleksisten ilmiöiden ymmärtämisessä. Ihala käyttää klassisia näytelmätekstejä (Shakepeare, Tšehov, Beckett) luodakseen organisaatioissa yhteyden kulttuurin kollektiiviseen tieto- ja kokemusvarastoon.

Ihala toimii yksilöiden ja ryhmien työnohjaajana sekä kouluttajana. Hän on työskennellyt dramaturgina ja ohjaajana Tv- ja Radioteatterissa ja kirjoittaa parhaillaan näytelmää Pentti Haanpään tuotannosta ja elämästä kysyen, miten haanpääläinen vapaus ja autenttinen ajattelu ovat mahdollisia tässä ajassa.

Yhteystiedot: helena.ihala@lallukkasaatio.net puh. 0443507144