Rauno Lehtonen & Ulla Roininen

Monien kuntien, kuntayhtymien ja vastaavien organisaatioiden henkilöstöosastot tai niistä vastaavat ovat vuosi vuodelta joutuneet tarttumaan omissa yhteisöissään yhä vaikeampiin henkilöstön suhde- ja johtamissotkuihin. Taloustilanteen asettaessa tiukkoja raameja henkilöstön määrää on kaikkialla supistettu. Kuntien yhdistämisistä on seuranneet viiden vuoden irtisanomissuojat jne. Kaikki nämä valtavat muutokset yhdessä ovat tehneet työkentästä mutkikkaan ja vain vähän muutosmahdollisuuksia sisältävän.

Työilmapiirissä voi huomata toisaalta toivottomuutta/masentuneisuutta ja toisaalta välillä jopa karnevalistista rajojen rikkomiseen kannustavaa ajattelua. Tunnelmista huolimatta arjessa on välttämätöntä tehdä erilaisia nopeitakin päätöksiä, siirtää henkilökuntaa paikasta toiseen, ohjata esimiehiä ja selvitä mutkikkaiden henkilöstötilanteiden aiheuttamasta myllerryksestä. Miten sitä kaikkea käsittää?

Porin kaupungin työhyvinvointipäällikkö Ulla Roininen avaa napakalla ja konkreettisella puheenvuorollaan, mitä hänen työalallaan tapahtuu. Hän kuvaa erilaisia työssään kohtaamiaan tilanteita ja niiden vaikutuksia työhyvinvointiin. Työpajassa mietitään myös, mikä on organisaatiossa ammattiyhdistysten, pääluottamusmiesten, työsuojeluhenkilöstön rooli ja mikä taas on esimiesten asema ja työyhteisön muiden jäsenten rooli?

Tule kokemaan todellisia tarinoita. Kytkeydy niihin omaa kokemustasi jakaen. Tule tuntemaan tämän jakamisen synnyttämän voiman kasvu.

Rauno Lehtonen, sosiaalityöntekijä, työnohjaaja FINOD/STOry, organisaatiokonsultti FINOD, psykoterapeutti (YEP), työnohjauksen työnohjaaja ja kouluttaja.

Rauno on työskennellyt kunta ja kuntayhtymäsektorilla asiakastyössä ja johtavana työntekijänä vuodesta 1976 alkaen. Tällä hetkellä häntä työllistävät enemmän mielenterveys- toimistojen, a-klinikoiden ja vastaavien työntekijöiden työnohjaukset sekä työyhteisösuhteiden konsulttina toimiminen ja tiimien / esimiesten työnohjaukset. Osa hänen työstään on toimiminen psykoterapeuttina vastaanotollaan. 

Ulla Roininen, Porin kaupungin työhyvinvointipäällikkö