Risto Puutio & Mikko Pohjola

Mistä kaikesta ihmistenvälisessä konflikteissa on kysymys?

Työpajassa  esitellään tutkimustyön pohjalta tunnistettu lähestymistapa, joka auttaa tarkastelemaan konfliktin luonnetta ja antaa sovittelijoille välineitä sen ratkaisemiseksi. Konflikteja käsitellään ns. ”diskursiivisina kamppailuina”, asetelmina, joissa henkilöiden sijaan konfliktin ytimessä nähdään työhön liittyviä erilaisia näkökulmia, orientaatioita ja työkulttuuria.

Tähän lähestymistapaa tutustuminen antaa työterveysalan ammattilaisille keinoja lähestyä työyhteisöjen konflikti- ja ristiriitatilanteita tavalla, joka avaa uusia mahdollisuuksia vaikuttaa konfliktin ratkaisemiseen.

Mikko Pohjola, työterveyspsykologi, Terveystalo

Risto Puutio, PsT, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies), TRO, organisaatiokonsultti FINOD. Metanoia Instituutti.

Risto on toiminut organisaatioiden kehittämistyössä runsaat 20 vuotta ja tässä työssä erikoistunut systeemiseen työotteeseen ja sen sovelluksiin. Hän tekee työnohjausta erityisesti työnohjaajille ja konsultteille sekä työterveyshuollon ammattihenkilöstölle. Hän on TAOS Instituutin (USA) suomalainen verkostokumppani (associate). Vuosina 2006-2012 hän toimi yliopistolehtorina työ- ja organisaatioden erikoispsykologikoulutuksessa Psykonet-yliopistoverkostossa. Riston viimeisin kirja ”Prosessikonsultointi keskusteluna. Vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua”on väitöskirjojen pohjalta kirjoitettu yhdessä Virpi Liisa Kykyrin kanssa.

konsultointi_keskusteluna_kansi_nettisivuille-148x210-1