Klo 9.00-16.00
Työnohjaustalo, Korppaanmäentie 36 B Lt 3, Helsinki

identiteettikuva2017Tule ajankohtaiseen työpajaan jäsentämään ja tutkimaan liikkuvien organisaatioiden luomaa tarvetta jatkuvalle identiteettityölle. Tule rakentamaan mahdollisuuksia tehdä omaa identiteettityötä sekä  kehittymään valmentajana ja työnohjaajana identiteettien uudistumisen äärellä.

Työ on yhä tietointensiivisempää. Tiedon merkitys ja määrä jatkavat kasvuaan.

Mitä tapahtuu ihmisen ammatilliselle identiteetille, kun työn tekemisen välineet, tavat ja ulottuvuudet muuttuvat? Autonomia lisääntyy, etätöiden ja itsenäisien projektien määrä kasvaa. Samanaikaisesti johtamisen ja rakenteiden roolit ohentuvat. Toiveet ja tarve itsensä johtamiseen ja yrittäjämäisen työtavan omaksumiseen lisääntyvät.

Työntekijät kohtaavat aiempaa tietoisemmin minäkuvaansa, moraaliin ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä; mikä on oikein, mikä on kestävää ja eettisesti perusteltua ja mihin voin sitoutua? Itsensä ja ympäristönsä kanssa on käytävä jatkuvaa dialogia siitä millaisessa tulemisen tilassa olen, sekä millaiseksi haluan tulla.

Millaista työtä tämä jatkuvassa muotoutumisen prosessissa oleminen on? Onko identiteetin jatkuvalle rakentumiselle muuttuvassa maailmassa vaihtoehtoja? Entä, mikä on konsultin tai työnohjaajan rooli jatkuvassa identiteettikeskustelussa?

Identiteetin muotoutuminen kytkeytyy vahvasti työssä viihtymiseen, työhyvinvointiin ja siihen panokseen, jonka työhön annamme. Mikäli henkilökohtainen minäkuva ajautuu ristiriitaan työn kanssa, seuraa siitä yleensä isoja muutoksia henkilökohtaisessa elämässä. Yhteisön kannalta vaikeus sovittaa itsensä toteuttamisen tarpeet yhteen työn haasteiden kanssa voi johtaa osaamisen ja inhimillisen kyvykkyyden menettämiseen.

Kykenenkö muokkaamaan työni ja oman osaamisen sellaiseksi, että voin samaistua riittävästi työhöni ja saavuttaa tyydyttävän koordinaation työni ja identiteettini välillä? Miten tämä identiteettien jatkuva liike voisi olla virtaavaa ja mikä siinä voisi olla pysyvää?

Työpaja on tarkoitettu kaikille työnohjauksen, konsultaation tai työhyvinvoinnin kanssa työtään tekeville.

Investointi: 295 € + alv. (sisältää kahvitarjoilun)

Ilmoittaudu työpajaan

Työpajan vetäjinä Atso Juote & Jukka-Pekka Heikkilä, Metanoia Instituutti

[wpsocialite]