Glenda EoyangGLENDA EOYANG on Human System Dyna­mics Instituutin perustaja ja johtaja. Hän kirjoittaa, opettaa, kon­sultoi ja luennoi ympäri maailmaa kompleksisuudesta ja organi­saatioista systeemeinä. Eoyang on alan pioneeri, joka yhdistää ainutlaatuisella tavalla teoreettiset oivallukset ja käytännön kokemuksen. Hän auttaa yksilöitä ja organisaatioita havainnoimaan ympärillään toistuvuuksia, ymmärtämään niitä ja vaikuttamaan niihin – toimimaan mukautuvasti kompleksisissa ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa. Eoyang on inspiroiva esiintyjä, joka kutsuu kuulijansa mukaan yhteiselle oppimisen ja kasvun matkalle.

 


Liisa VirolainenLIISA VIROLAINEN (kehityspäällikkö, Valtiokonttori) on pitkänlinjan organisaatiokehittäjä, joka aloitti uransa taannoisista kehitysyhteistyöhankkeista, viritti voimakkaasti kansainvälistyvän organisaation hrd- ja tietojohtamisen kytköksiä ja on puhunut viimeiset kymmenen vuotta ihmislähtöisen työelämän puolesta Valtiokonttorin Kaiku-työelämäpalveluissa. Peruskoulutukseltaan hän on KTM & MBA, ja vuosien varrella hän on kolunnut erinäistä kehittämisen näkökulmia avaavia koulutuksia ja kursseja väkivallattomasta vuorovaikutuksesta ratkaisukeskeiseen työnohjaukseen ja suuriin systeemeihin.

 


GardemesterSUSANNA GARDEMEISTER (työelämämäkehittäjä, Keva) on organisaatiokehittäjä. Ura on rakentunut ohjaustöistä, verkkopalvelun sisällöntuotannosta, kehittämisestä, konsultoinnista ja opettamisesta. Peruskoulutukseltaan hän on sosiaalipsykologi (VTM). Täydentävät koulutukset ja kohtaamiset, verkostot ja vertaiset sekä monipuolinen asiakastyö ovat jatkuva innoituksen lähde tälle Kevan työelämäasiantuntijalle.

 


Krista PetäjäjärviKRISTA PETÄJÄJÄRVI on kirkkonummelainen taiteilija-kehittäjä, jonka intohimona on taiteen merkitys toimintakulttuurien murroksessa ja yhteiskunnallisessa uusiutumisessa. Petäjäjärvi on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) ja hän toimii laaja-alaisesti teatterin ja performanssitaiteen kautta kehittäen organisaatioita taiteen keinoin, kouluttaen taiteilijoita toimimaan uusissa konteksteissa ja edistäen soveltavan taiteen toimialan kehittymistä Pro Soveltavan taiteen tila ry:n toiminnanjohtajana. Yhteistyössä Metanoia Instituutin kanssa Petäjäjärvi pilotoi uutta toimintatapaa, jossa taiteilija-kehittäjä ja konsultti luovat monialaisen työparin. Konferenssissa luodaan näköaloja taiteen vaikuttavuuteen ja erityislaatuun organisaatioiden kehittämisen välineenä. Työpajassa kokeillaan käytännön metodeja ja saadaan kokemusta siitä, miten taidelähtöiset menetelmät toimivat ns. välittömän arvioinnin keinoina. Lue lisää Petäjäjärven kotisivuilta.Elsa Ervasti

ELSA ERVASTI on teatteripedagogi ja filosofian maisteri (TeM, FM), joka kehittää työyhteisöjen vuorovaikutusprosesseja teatterilähtöisillä menetelmillä. Ervastin erityisalana on draamalliset simulaatiot, joiden avulla on mahdollista tavoittaa, peilata ja kehittää organisaatioiden haastavia tilanteita. Elsa Ervasti on myös Pro Soveltavan taiteen tila ry:n hallituksen jäsen. Lue lisää Ervastista Ervasti Consulting -kotisivuilta.

 Outi Kotala
OUTI KOTALA on mediataiteilija ja taiteen maisteri, jolla on pitkä kokemus digitaalisesta palvelukehityksestä. Outin yritys KokeaDesign yhdistää hänen kaksi intohimoaan – taiteen tekemisen ja palvelujen muotoilun – yhdeksi elämäntyöksi ja visioksi paremmasta työelämästä ja yhteiskunnasta. Outi työskentelee ensisijaisesti visuaalisen ja digitaalisen kuvataiteen alueella ja hyödyntää vuorovaikutteisen taiteen keinoja organisaatioiden kehittämistyössä. Metanoian konferenssissa on esillä Kotalan vuorovaikutteinen media-installaatio “Still”. Teoksen avulla tutkitaan taidekokemuksen mahdollisuuksia luoda rauhoittavia hengähdystaukoja työpäivän keskelle.


Juhani Räsänen

JUHANI RÄSÄNEN (Julkiviestintä Oy) on Syvien vahvuuksien koulu -konseptin kehittäjä. Hän on pitkän linjan oppimisen ja oppimisympäristöjen uudistaja, joka on muun muassa aktiivisesti kehittänyt oppisopimustoimintaa Suomessa. Juhani on voimaantumisvalmentajien koulutuksen suunnittelija ja valmentajakouluttaja sekä tuottelias tietokirjailija.

 

 


 

Atsi Juote

ATSO JUOTE (organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja, tutkija). Atso on tutkijana ja konsulttina osallistunut lukuisten suomalaisten järjestöjen kehittämishankkeisiin ja kirjoittanut kehittämistyön löydöksistä artikkeleita. Erityisesti kansalaisjärjestöjen toiminnan arvoituksellisuus ja ihmisten haluttomuus sopeutua ylirationaalisiin johtamisoppeihin toistuvat teemoina hänen kirjoituksissaan ja arvioinneissaan. Metanoia Instituutissa Atso johtaa Tavistock-seminaaria, jonka keskeinen piirre on huomion kohdistaminen yksilöstä ryhmään ja sitä laajempiin yhteisöllisiin ilmiöihin.

 


 

Tuula KianderTUULA KIANDER , KM, TRO, on organisaatiokonsultti FINOD ja työnohjaaja STOry. Hän työskentelee nykyään Julkisten ja hyvinvointialojen liitossa työyhteisökehittäjänä ja yksikön vastaavana. Hän on perehtynyt erityisesti julkisen alan organisaatioiden kehittämiseen ja toiminut viimeisen viiden vuoden aikana useissa pitkäkestoisissa laaja-alaisissa kehittämishankkeissa kehittäjänä. Näissä hankkeissa on työskennelty yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteita kokeillen ja edelleen kehittäen. Työpajan tarkoituksena on yhdessä pysähtyä pohtimaan kehittämistyön arviointia erityisesti yhteistoiminnallisen kehittämisotteen näkökulmasta.

 


Ismo Rautiainen

ISMO RAUTIAINEN työskentelee vastuualuejohtajana Lahden kaupungin Sosiaali- ja terveystoimessa ja vastaa sairaalapalveluista, vanhuspalveluista sekä kuntoutuspalveluista. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Ismolla on monipuolinen kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija- ja johtamistehtävistä. Hän johtaa tällä hetkellä työssään sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta sekä uusien palveluinnovaatioiden ja teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa. Ismo on erityisen kiinnostunut johtamisen uudistamisesta ja panostaa työssään strategisen johtamisen, laadunhallinnan, henkilöstöä osallistavan ja valmentavan työotteen sekä verkostojohtamisen kehittämiseen.


MARIA SALENIUS toimii erityisasiantuntijana Suomen Kuntaliitossa, jossa hänen osaamisalaansa ovat arviointitoiminnan, laadunhallinnan sekä johtamisen kysymykset. Salenius on ollut vuosikymmenen ajan mukana julkisen sektorin kehittämishankkeissa ja toimii mm. kansallisen arviointi- ja laatuverkoston vetäjänä. Hän on myös Suomen arviointiyhdistyksen hallituksen jäsen.

0 kommenttia

Kirjoita kommentti

Haluatko liittyä keskusteluun?
Kommentoi vapaasti!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *