organization woodstock experiencing

– organisoitumisen ja oppimisen dramaturgia

organization woodstock experiencing

 

Vaikka mitään ei tapahdu, tapahtuu aina jotakin. – John Cage

Organization Woodstock Experiencing on tila, jossa voi asettua aktiivisesti tutkimaan ja oppimaan organisaation ja organisoitumisen muotoutumista sekä taiteen muotojen merkityksiä prosessille. Organisoitumisen tilassa voi antautua osaksi hahmottumatonta, joka herättää meissä monenlaisia reaktioita: hämmennymme, innostumme, häiriinnymme, pelkäämme, pitkästymme. Syntyy mahdollisuus pysähtyä kokemuksellisesti kysymään: mitä meistä on tulossa näin toimimalla?

Antautuessaan suhteeseen tuntemattoman ja muodottoman kanssa pääsee kiehtovalla ja houkuttelevalla tavalla kokemaan mahdollisuuksien syntymisen. Tavoittamaan omia suhteissa olemisen tapoja sekä niihin liittyviä vapauden ja epävapauden alueita. Organization Woodstock Experiencing on vuorovaikutuksen tila, jossa jokainen on todellisuuden muotoilijana ja aktivistina, yhdessä ilman ennakko-oletuksia tai valmiita rooleja.

Kesällä ja syksyllä 2016 järjestettävä Organization Woodstock Experiencing jatkaa organisoitumisen tutkimista ja kokeilemista herättämällä ja herkistämällä tietoisuuttamme siitä, miten suhteissa eläminen syntyy ja uudistuu. Toissa vuonna järjestetyn Woodstock I:n jälkeen maailman tapahtumat ja käynnissä olevat keskustelut ovat kulkeneet suuntaan, jossa on yhä tärkeämpää hahmottaa olemisen tapojamme organisaatioissa ja yhteiskunnassa: kahdenkeskisissä suhteissa, suhteessa ryhmään, ryhmienvälisesti ja suhteessa laajempaan kokonaisuuteen.

Nyt läsnä olevan uuden aikakauden kynnyksellä, työn, tuotannon ja yhteiselämän uudelleen määrittelyjen aikana pysähdymme kuulostelemaan, millä tavoin vaihtoehdottomat ja jäykät kertomukset rakentuvat ja miten niitä voi haastaa. Jatkamme taiteen keinojen avulla ainutkertaisuuden tunnistamista ja oman, autenttisen kokemuksen synnyttämistä ja vakavasti ottamista. Autenttisuus on radikaali voima, joka pystyy määrittelemään uudelleen pelin sääntöjä ja toiminnan ehtoja. Yhteisöllisellä tasolla se on radikaalia vastuullisuutta omista ajatuksista ja teoista.

Organization Woodstock Experiencing on myös tapa käsittää ja käsitellä demokratian rakentumisen ehtoja. Tapahtuma pyrkii osaltaan hahmottamaan osallisuuden haasteita ja muotoja; miten erilaiset osallistujaroolit, tarkkailijasta aktivistiin, tuottavat erilaista tietoa, toimijuutta ja ruumiillisuutta organisaatioon. Miten minä ajattelen, toimin ja toteudun maailmassa ja maailma minussa?

Organization Woodstock Experiencing toteutetaan kolmivaiheisesti. Lokakuulle sijoittuvan päätapahtuman lisäksi järjestetään kesäkuussa Pre-Woodstock ja marraskuussa Post-Woodstock -tapahtumat. Pre-Woodstockissa puramme prosessista tähän asti oppimaamme ja luomme edellytyksiä lokakuun kollektiiviselle ja osallistavalle hahmottumisteokselle. Post-Woodstockissa jäsennämme tapahtumasta taltioitua audiovisuaalista materiaalia ja yhteistuotamme tietoisemman ja kokeilevamman Aktivistin käsikirjan organisoitumisesta.

PRE-WOODSTOCK
Helsingin keskusta
osallistuminen 40€ + alv

ORGANIZATION WOODSTOCK EXPERIENCING
Suomenlinna, Helsinki
osallistuminen 160€ + alv
Siirry ilmoittautumislomakkeelle

POST-WOODSTOCK
Helsingin keskusta
Siirry ilmoittautumislomakkeelle

Kustannuksiin sisältyy kahvi ja pientä purtavaa. Tervetuloa synnyttämään todellisuuden ymmärtämiseen ja luomiseen tähtäävää yhteistä kuvittelun tilaa.


JÄRJESTÄJÄT JA YHTEYSTIEDOT

Jukka-Pekka Heikkilä
organisaatiokonsultti FINOD, psykologi, Metanoia Instituutti
jukka-pekka.heikkila@metanoia.fi

Helena Ihala
dramaturgi ja työnohjaaja (STOry)
helena.ihala@lallukkasaatio.net

Krista Petäjäjävi
soveltavan taidealan erityisosaaja, performanssitaiteilija ja taiteilija-kehittäjä