Hyyppä, H. – Salli Saari. (1972) : Yhteinen mielenterveytemme – Mitä voimme tehdä? (Valistuskirjanen opiskelijoillle) Julkaisija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Hyyppä, H.(1973): Penryhmätutkimuksesta. Ryhmätyö 2/1973

Hyyppä, H. (1975): Yksilö organisaatiossa. Suomen Osuustoimintalehti 5/1975

Hyyppä, H. (1976): Yksilö organisaatiossa. Suomen Osuustoimintalehti 1/1976

Hyyppä, H. (1979): Tavistock-metodi. Ryhmätyö 2/1979

Hyyppä, H.  (1980): Johtajuudesta ja työfunktion kehittämisestä: järjestelmänäkemys. Ryhmätyö 3/1980  (ss.11 – 17)

Hyyppä, H. (1981): Työroolit ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatus 3 – 4/1981

Hyyppä, H.  (1982 a): Ammmatillisesta kasvusta. Ryhmätyö 1/1982 (ss 2-7)

Hyyppä, H.  (1982 b) Suuren ryhmän dynamiikasta.  Ryhmätyö 2/1982  (ss  2-6)

Hyyppä, H. (1983 a): Avointen  järjestelmien teoria työnohjauksen viitekehyksenä. Oulun Yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 17/1983

Hyyppä, H.  (1983 b) Työnohjaus – eräs mahdollisuus ammatilliseen kasvuun. SELLISTÄ  2/1983 Suomen erityiskasvatuksen liitto ry.

Hyyppä, H.  (1985): Psykodynaaminen lähestymistapa työyhteisön tutkimisessa ja kehittämisessä(ss. 25-30). Tapio Vaherva (Toim.) Opettajien ja koulunjohtajien täydennyskoulutus. Koulutustutkimuksen päivät Jyväskylän yliopistossa 27.-28.3.1985. Osajulkaisu V Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, selosteita ja tiedotteita 271/1985

Hyyppä, H.  (1987): Konsultiksi kouliintumisesta. Teoksessa Hämäläinen K (Toim.) Konsultoiva työtapa ja koulun kehittäminen. Oulun Yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 23 / 1987

Hyyppä, H. (1989):  The Prolonged Training Group: A Paradigm for Consultancy Development. In: Contributions to Social and Political Science. Proceedings of the First International Symposium on Group Relations.  Faith Gabelnick and Wesley Carr  (Eds.)        The A.K. Rice Institute, 1989

Hyyppä, H.  (1989): Sosiaalisista defensseistä. Teoksessa Hämäläinen K (Toim.) Konsultoiva työtapa ja koulun kehittäminen II. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita  29 / 1989

Hyyppä, H.  (1996): Suuren ryhmän dynamiikasta. Teoksessa Arppo, M., Pölönen, R., Sitolahti T. (Toim.): Ryhmäpsykoterapian perusteet.  Yliopistopaino, 1996

Hyyppä, H.  (1997): Työnohjaus kurkottaa organisaation rakenteiden taakse. Työn Tuuli, 1997

Hyyppä, H., Isohanni, M. (1998): Työyhteisön muutos johtajuuden haasteena.   Suomen Lääkärilehti  10/1998 vsk 53: 1139-1144

Hyyppä, H. (1999a): Uudistuminen konsulttityön haasteena.  Aikuiskasvatus 1/1999

Hyyppä, H. (1999b): ”Organisation-In-The-Mind” – työyhteisö mielessä. Teoksessa Pylkkänen, K – Kukkonen, M  (toim.) :30 vuotta opiskelijoiden mielenterveystyötä.  Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. 1999

Hyyppä, H. (2000): Tehtävä mielessä. Teoksessa  Hyyppä, Harri –Miettinen Asko (Toim.) Johtajuus ja Organisaatiodynamiikka. Metanoia Instituutti

Hyyppä, H. (2004):  ”Miten konsultoin?” Vanhemman konsultin itsereflektiota”. Työn Tuuli 1.2004.

Hyyppä H. – Malo T. (2005): Advanced Organisational Consultation (AOC). Kohti syvempää organisaatioiden kehittämistä. Teoksessa Harri Hyyppä, Leila Keski-Luopa ja Seppo Ruotsalainen (toim.) : ”Ettemme olisi kuin lampaat…” Metanoia Instituutti

Puutio, R. (2002) Merkitysmysteeri. Organisaatiot ja kehittämisen kieli. Odeco. Painoporras Oy, Jyväskylä.

Tokola P. – Hyyppä, H. (2004): Konsultaatiotyön perusteita.  Metanoia Instituutti

0 kommenttia

Kirjoita kommentti

Haluatko liittyä keskusteluun?
Kommentoi vapaasti!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *