Artikkelit

Kuulumisia Listening Post -seminaarista 2016

Marianne Tensing 25.1.2016

Listening Post2016

 

Reilu viikko sitten perjantaina 15.1. olimme taas koolla Listening Post -seminaarin merkeissä puimassa kokemuksellisia oloja, ihmettelemässä ajatuksia, tunteita ja tekoja.

Päivän pääkysymykset tänä vuonna olivat:

  • Miten minä voin vuoden 2016 alussa?
  • Mitä ajattelen?
  • Miten pärjään?
  • Mistä olen huolissani?
  • Miten nämä valtavat yhteiskunnalliset muutokset eri alueilla tarkoittavat ja vaikuttavat juuri minun kohdallani asenteisiin, oloihin ja käyttäytymiseen?
  • Mitä ne saavat aikaan?
  • Miten ymmärrän ja selitän tämän kaiken itselleni?

Ihmisen kantamat kokemukset ovat valtava tiedon ja energian lähde, jos ne saavat paikan, jossa tulla ulos ja jaetuksi. Sen on huomannut myös Lionel Stapley, joka on johtanut OPUS-organisaation kansainvälistä kokemusten- ja huolienkeruu projektia jo yli viisitoista vuotta.

Listening Post -seminaarit ovat osa tätä hanketta, jossa kootaan yhteen ihmisten kertomia kokemuksia eri puolelta maailmaa. Seminaareissa etsitään yhdistäviä teemoja ja tehdään hypoteeseja siitä, miksi juuri nyt nämä kokemukset, joista puhutaan, ovat esillä. Tässä globaalissa projektissa on mukana yli 30 maata.

Vuoden 2016 Suomen kuuntelupaikalla jaettiin kokemuksia, ajatuksia, unia, tunteita, mielikuvia muun muassa turvallisuuden tunteen horjumisesta ja sen vaikutuksista jokapäiväisiin tekemisiin sekä luottamuksen uudelleenrakentamisen tarpeesta suhteessa uusiin vieraisiin ilmiöihin. Puhuttiin siitä, miten ”totuttu ja tiedetty” ei enää aina päde, miten olisi hyvä skarpata uusien toiminta- ja olemistapojen etsimisessä ja miten kestää jatkuvaa epävarmuutta leppoisalla mielellä. Koettiin tärkeänä ottaa kantaa, ottaa vastuuta ja myös luottaa omiin vaistoihin ja omaan harkintakykyyn.

Hämmästeltiin yhdessä, miten erilaiset eettis-moraaliset ääripäät ovat samanaikaisesti läsnä: hyvä-paha, oikea-väärä. Ja miten niiden uudelleenmäärittely on tullut yhtäkkiä niin tarpeelliseksi. Usein kysyttiin, miten minä ja me selviämme näin suuren määrän vierauden ja mullistavien uudistusten kanssa. Miten kyetä vastaamaan epämääräiselle ja uhkaavalle rakkaudellisella asenteella ja teoilla? Mutta missä ei voi antaa periksi? Mitä arvokasta pitää säilyttää? Pidettiin olennaisena pieniä tekoja, ja sitä, että ensiksi on hyvä kuulla herkällä korvalla, sitten miettiä omaa liittymisen strategiaa.

Seuraavana vuonna perjantai 13.1.2017 olisi mainio ajankohta uudelle kuuntelupaikalle. Laitan päivämäärän kalenteriin ja jään odottamaan, mitä silloin minulle ja meille kuuluu.

Tapahtumat

Listening Post Oulu 2018

Metanoia Instituutti OY ja Nuorten Ystävät RY kutsuvat taiteilijoita ja työelämän kehittäjiä Listening Post Oulu 2018 tapahtumaan jakamaan kokemuksia, havaintoja, ajatuksia ja tunnelmia nykypäivän elämästä ja ajankohtaisista asioista. Kysymme mitä ajassa liikkuu, mitä meille kuuluu?

Tapahtuma perustuu oletukseen, että keskittyneen kuunteluun avulla ja yksilöllisten kokemusten pohjalta voimme tavoittaa suuremman sosiaalisen järjestelmän, yhteiskunnan, ajankohtaisia ilmiöitä.

Listening Post Oulu 2018 -tapahtumassa pyrimme kuuntelemaan toisiamme, jakamaan kokemuksia, ajatuksia ja ymmärtämään elämänkulun nykyhetkeä. Olemme kiinnostuneita siitä, mistä kaikesta ”laajemmasta ja suuremmasta” kokemuksemme kertovat? Mikä kullekin tuntuu tärkeältä? Mikä on yhteistä, jaettua? Mikä yksilöllistä ja henkilökohtaista?

Tapahtuma luo kuuntelulle ja kokemusten jakamiseen omanlaisen tilan.

LISTENING POST OULU 2018 tapahtuman kulku

17.00 Avaus ja johdanto
Työskentelyn perusidea ja tapahtumaan liittyvät käytännön järjestelyt
17.15 Ajankohtaisten kokemusten jakaminen
Osanottajia rohkaistaan kertomaan ja jakamaan kokemuksia ja ajatuksia elämän nykyhetkestä.
18.45 Tauko
19.00 Kokemusten reflektointi
19.30 Seminaarin päätös.

Tapahtuman ohjaajina toimivat

Marianne Tensing (Metanoia Instituutti)
Mikko Oranen (Nuorten ystävät RY)

Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille, joita kiinnostaa ajankohtaisten kokemusten jakaminen ja elämän kysymysten pohtiminen. Ilmoittauduthan kuitenkin oheisella lomakkeella.

Henkilötiedot

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)