tammikuu, 2018

19tam(tam 19)09:0020(tam 20)16:00Dialoginen organisaatioiden kehittäminenAjattelutavat ja käytännön konsultointi

Aika

19 (Perjantai) 09:00 - 20 (Lauantai) 16:00

Paikka

Humap

Bulevardi 6 A 14

Tapahtuman tiedot

Työpajassa lähestytään organisaatioita alati muuttuvina ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentuvina systeemeinä. Käytännön konsultaatiotyössä se tarkoittaa, että organisaatioiden kehittäminen ja muutosten fasilitointiosaaminen kohdistuu yksilöiden ja tiimien ajattelurakenteisiin sekä organisaatioissa oleviin keskustelu- ja vuorovaikutusympäristöihin, joissa todellisuutta tulkitaan, muovataan ja uudistetaan.

Työpaja on jaettu kahteen päivään, ja voit osallistua jompaankumpaan tai molempiin päiviin.

Ensimmäisen päivän aikana käymme läpi dialogisen organisaatiokehittämisen lähtökohtia ja prinsiippejä. Tarkastelemme näitä periaatteita kahden erilaisen näkökulman kautta: johtoryhmien vuorovaikutuksen kehittämisen ja toiseksi koko ison globaalin organisaation kehittämisen näkökulmista. Tavoitteena on hahmottaa dialogisen kehittämisen ajattelumallien käyttöä ja soveltamista organisaatiomuutoksiin ja oppimiseen.

Työpajan toisessa päivässä tutustutaan lähemmin dialogisen konsultoinnin työvälineisiin ja metodeihin. Perehdymme erityisesti CMM-malliin ja sen käytännön sovelluksiin. CMM-teoria on yksi tunnetuimmista sosiaalisen vuorovaikutuksen teorioista ja sitä on sovellettu niin coachingissa, työyhteisöjen kehittämisessä, akateemisessa tutkimuksessa kuin terapiatyössä.

Ohjelma

Dialoginen organisaation kehittäminen – mindset ja johtaminen

Perjantai 19.1, klo 9-16.30

Aamupäivä

 • Organisaatio dialogina ja vuorovaikutuksena
 • Johtoryhmien vuorovaikutus organisaatiomaiseman rakentajana ja muuttajana

Iltapäivä

 • Sisäisen organisaatiokonsultin näkökulma dialogiseen kehittämistyöhön
 • CASE Belron – Kun olemassa olon tarkoituksesta tulee tekemisen lähtökohta.

Välineitä dialogisen organisaation konsultointiin

Lauantai 20.1., klo 9.30-16

 • Merkitysten tarkoituksenmukainen rakentaminen ja johtaminen
 • CMM malli (Co-Ordinated management of Meaning) konsultoinnin työvälineenä

Työpajan vetäjä

Eerika Hedman, Phd, People & Leadership Development Manager at Belron.
Hedman on tehnyt väitöskirjansa johtoryhmien vuorovaikutuksesta. Hän on toiminut sekä organisaatoiden kehittämiskonsulttina että sisäisenä kehittäjänä.

Ilmoittautuminen

  Valitse seminaarikokonaisuus, johon haluat osallistua

  Voit valita osallistutko pelkästään perjantain tapahtumaan tai lauantain tapahtumaan vai molempiin päiviin.


  Perjantai 19.1. 230 € + alv 24 %Lauantai 20.1. 230 € + alv 24 %Molemmat päivät 350 € + alv 24 %


  Henkilötiedot


  Nimi (pakollinen)


  Organisaatio


  Kotiosoite


  Postinumero ja -toimipaikka


  Puhelinnumero (pakollinen)


  Sähköposti (pakollinen)


  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)


  Nimi


  Osoite


  Postinumero ja -toimipaikka


  Puhelinnumero


  Sähköposti


  Lisätietoja  X