huhtikuu, 2022

11huh(huh 11)15:0009tou(tou 9)15:00Koordinointityö kaaoksen keskellä - kehittäjältä vastalääkettä byrokratiaan

Aika

Huhtikuu 11 (Maanantai) 15:00 - Toukokuu 9 (Maanantai) 15:00

Tapahtuman tiedot

Syvennä osaamistasi yhteiskehittämisen ohjaajana yli yksittäisten menetelmien. Tässä valmennuksessa  rikastetaan kehittäjän käytännön keinovalikoimia kun on tarve kohdata koordinoitumisen haasteita yli rajojen.

Usein siiloutunut keskijohto tilaa konsulteilta/kehittäjiltä työkaluja, prosessin kehitystä, organisaatiokonsultointia tai jotain ketterää työtapaa jolla ratkaista kompleksisia ongelmia.

Valitettavasti kapea-alainen konsultointi vain lisää kaaosta organisaation koordinoitumiseen. Koordinaatiokaaos kuvaa miten lähes kaikki suuret organisaatiot ajautuvat byrokraattiseen siloutuneeseen organisaatioon, jossa keskijohto ei enää kykene koordinoimaan ylierikoistuneita tekijöitä.

Mitä tehdä toisin?

Konsultti/kehittäjä tarvitsee organisaatiosta työparin. Henkilön jolla on, taikka jonka kanssa voi rakentaa yli roolien ja yli organisaatiorajojen ulottuvaa verkostoa, jossa työntekijät pureutuvat siihen mitä organisaatiossa oikeasti tapahtuu. Tämä yhteisö analysoi työtodellisuutta; teknologia, prosessi, organisaatio, liiketoiminta, jne. Koordinaatiotyössä tarvitaan lahjakkuutta, aikaa, tuuria ja korkealuokkaista tukea. Syntyvä tietämys ja yhteisö muodostuvat korvaamattoman arvokkaaksi ylimmälle johdolle.

Valmennus koostuu kolmesta 1.5 tunnin virtuaalitapaamisesta joissa keskustelemme koordinoitumisen teoriasta, jaamme osallistujien kokemuksia, sekä hahmottelemme parempia tapoja auttaa organisaatioita.

Verkkovalmennuksen ajankohdat ovat: ma 11.4. ma 25.4. ja ma 9.5. klo 15-16:30.

Alla valmennuksen tapaamisten teemat:

 1. Byrokraattisen organisaation analyysi

Koordinaatiokaaos
Organisaation kontrollimekanismit: Market control, Bureaucratic control, Clan control
Eriluonteisten organisaatioiden analyysiä (Tuotanto-, palvelu-, ja tuotekehitysorganisaatio)
Analysoidaan osallistujien nähtyjä ja koettuja tapauksia

Oppimistavoitteet:

Ymmärrys ja kyky selittää byrokraattinen organisaatio eri näkökulmista

 1. Mitä tehdä koordinaatiokaaoksessa?

Mitä apua organisaatio ja yksilöt tarvitsevat?
Tiimityö sekä jatkuva kehittäminen
Suuret ja hyvin suuret organisaatiot
Kehittäjäyhteisö rinnakaisena oppimisrakenteena (Parallel learning organization / E.Schein)
Analysoidaan miten ehdotettu ratkaisu sopii osallistujien tapauksiin

Oppimistavoitteena ymmärtää:

Organisaation keskeiset rakenteelliset vaikeudet, jotka estävät koordinaatiokaaoksen korjaamisen
Eri roolien tarpeet
Kuinka sisäinen kehittäjäyhteisö vastaa em. tarpeisiin

 1. Kuinka rakentaa organisaation sisäinen kehittäjäyhteisö?

Kehittäjäyhteisön rakentaminen käytännössä
Konsulttien rooli
Oppiminen osaksi perustyötä
Esimerkkejä organisaatioanalyyseistä

Myöhemmin järjestetään myös saman sisältöinen koko päivän lähikoulutus jossa käsitellään kaikki mainitut teemat.

Kustannukset:
Verkkovalmennus 400 € + alv.

Ilmoittautuminen 28.3.2022 menessä.

Katso lisää: https://coordinationchaos.com tai kirja Nyman, Tikka, Turunen: ”Koordinaatiokaaos”.

DI tutkinnon jälkeen Ari Tikka teki 10 vuotta teknistä laskentaa, ohjelmistonkehitystä sekä tuotteenhallintaa . 1997 lähtien hän toimi organisaation kehittäjänä sekä toteutti valmennusohjelmia parityönä kokeneiden ammattilaisten kanssa. 2005 Ari valmensi ketterää muutosta Nokia Networksin tukitiimin jäsenenä tunnettujen kansainvälisten valmentajien kanssa. Viimeiset kolme vuotta Ari valmensi päätoimisesti ketterää muutosta Saksassa asiakkaina Flixbus sekä BMW.

  Henkilötiedot

  Nimi (*)

  Syntymävuosi

  Ammatti

  Katuosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lue ehdot täällä (avautuu uuteen ikkunaan)

  X