tammikuu, 2019

11tam12:0016:30Listening Post -seminaari 11.1.2019MAAILMA, SUOMI ja MINÄ vuoden 2019 alkaessa – yhteiskunnan kuva yksilön kokemuksena

Aika

(Perjantai) 12:00 - 16:30

Paikka

Tieteiden talo

Kirkkokatu 6, Helsinki

Tapahtuman tiedot

MAAILMA, SUOMI ja MINÄ vuoden 2019 alkaessa – yhteiskunnan kuva yksilön kokemuksena. Mitä meille kuuluu? Miten voimme?

Listening Post -seminaari on kuuntelupaikka, se on kokemusten, ajatusten, mielikuvien, assosiaatioiden jakamista ja kuuntelua.

Listening Post FINLAND on osa OPUS (Organisation for Promoting Understanding of Society) organisaation koordinoimaa vuosittain toistuvaa kansainvälistä projektia, joka tutkii globaalin ja yhteiskunnallisen tilanteen heijastuksia ihmisten kokemuksiin. Projektin idea perustuu oletukseen, että keskittyneen kuuntelun avulla ja yksilöllisten kokemusten pohjalta voimme tavoittaa suuremman sosiaalisen järjestelmän vaikutuksia ihmiseen. Listening Post -tapahtumassa pyrimme ymmärtämään itseämme ja tavoittamaan yhteiskunnassa laajemminkin meneillä olevia ilmiöitä.

Seminaari perustuu ainutlaatuiseen asetelmaan kuunnella osallistujien ajatuksia, kokemuksia, mielikuvia ja assosiaatioita elämän monella eri tasolla (niin yhteiskunnassa kuin omassa työyhteisössä tai perhe- ja ystäväpiirissä) meneillä olevista tapahtumista. Pysähdymme kuuntelemaan: millaisia oloja ja tunnelmia niihin liittyy ja mitä kaikkea kannamme itsessämme? Mitä havaintoja teemme nykyhetkestä? Mitä niistä ajattelemme?

Kuuntelu ja yhteinen jakaminen auttaa hahmottamaan sekä nykyhetkeä että yhteiskunnassamme ja maailmassa meneillä olevia trendejä. Seminaari on avoin kaikille, jotka haluavat paremmin ymmärtää, mitä itsessämme ja ympärillämme tapahtuu, millaisten voimien kierteessä olemme ja mihin se meidät vie? Yhdessä on hyvä pohtia ja tehdä löytöjä. Yhteinen jakaminen ja kuuntelu tuo lisää ymmärrystä, synnyttää uusia kysymyksiä ja avaa yllättäviä suuntia nähdä yhteiskunnallisia ulottuvuuksia omien kokemusten takana.

Listening Post -seminaareja järjestetään vuoden 2019 alussa samanaikaisesti useissa eri maissa. Tapahtumaan osallistuvien maiden työskentelystä laaditaan lopuksi kaikkia maita yhdistävä artikkeli, jossa pyritään kohti ylikansallisten psyko-sosiaalisten ilmiöiden ja inhimillisten prosessien tunnistamista.

Listening Post -tapahtumassa ovat läsnä konsultit, jotka tukevat työskentelyä ja kokoavat seminaarin aineistosta raportin eteenpäin lähetettäväksi. Kansallisen raportin julkaisemme Metanoia Instituutin sivuilla ja ylikansallisten psyko-sosiaalisten ilmiöiden ja inhimillisten prosessien tunnistamisesta kertova kansainvälinen raportti julkaistaan keväällä 2019 OPUS sivuilla www.opus.org.uk. Tästä soitteesta löytyvät myös aiempien vuosien raportit.

Seminaarin eteneminen

klo 12.00              Aloitus ja johdanto
klo 12.30              1.osio Kokemusten jakaminen: Puhumme kokemuksistamme, siitä, millaisia havaintoja, ajatuksia, mielikuvia kannamme omassa sisäisessä maailmassamme? Mikä minua ilahduttaa? Mikä huolestuttaa? Mikä minua ohjaa, organisoi tai motivoi?
klo 14.00             Kahvitauko
klo 14.30             2. osio Teemat. Puhumme siitä, mistä puhuimme? Millaisia teemoja voimme löytää 1.osion kokemuksellisesta materiaalista?
klo 15.15              3.osio Hypoteesit. Mistä kokemukset kertovat? Mitä kokemuksemme kertovat ajastamme, yhteiskunnassamme meneillä olevista ilmiöistä?
klo 16 – 16.30      Seminaari päättyy

Seminaarin hinta 65€ + 24% alv

Tiedustelut: Marianne Tensing 0442986977 tai marianne.tensing@metanoiainstituutti.fi

SEMINAARIN konsultit

Marianne Tensing  organisaatioanalyytikko kand., työnohjaaja (STOry), organisaatiokonsultti (FINOD), LiTM, TRO.
Timo Totro, TT, HuK organisaatioanalyytikko FINOD.

ILMOITTAUTUMINEN

  Henkilötiedot

  Nimi (pakollinen)

  Organisaatio

  Kotiosoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Laskutusosoite (jos eri kuin kotiosoite)

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -toimipaikka

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Lisätietoja

   

  Listening Post -seminaarista kirjoitettu:

  Tensing, M., Totro, T., Setälä, M-L. Listening Post 2017. Psykoterapia 1/2017

  Tensing, M., Karjalainen, K., Setälä, M-L. Listening Post 2016. Psykoterapia 1/2016

  Setälä, M-L, Keski-Luopa, L., Tensing, M., Totro, T.: Listening Post 2015. Psykoterapia 1/2015

  Setälä, M-L, Keski-Luopa, L., Tokola, P., Totro, T.: Listening Post 2014. Psykoterapia 1/2014

  Tensing, M (2014) Listening Post -seminaari – hetkiä systeemien kytkeytymisistä. Teoksessa Totro,T., Tensing, M., Setälä, M-L., Askel, askel harha-askel – työnohjaajana ja konsulttina systeemien viidakossa. Metanoia Instituutti. 202-2013.

  Setälä, M-L, Keski-Luopa, L, Klemelä, E., Puutio, R., Tensing, M.: Listening Post 2013 -seminaarin raportti. Psykoterapia 1/2013

  Keski-Luopa, L., Klemelä, E., Setälä M-L, Tensing, M.:Listening Post 2012 – Yksilön kokemus yhteiskunnan kuvana. Seminaarin raportti. Psykoterapia 1/2012

  Keski-Luopa,L., Klemelä, E., Setälä, M-L, Tensing M.. Listening Post 2011 seminaarin raportti. Psykoterapia 1/2011

  Tensing, M. (2011) Listening Post – heikkojen signaalien kuuntelunpaikka. Osviitta 1/2011

  X